Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr
Bu yazıya puan ver

İŞTİRAK NAFAKASI

I

 İŞTİRAK NAFAKASININ NİTELİĞİ

A- YİYECEK GİDERLERİ
B- GİYECEK GİDERLERİ
C- BARINMA GİDERLERİ
D- SAĞLIK GİDERLERİ
E- DİNLENME GİDERLERİ
F- EĞİTİM ÖĞRETİM GİDERLERİ
G- HARÇLIK GİDERLERİ
H- ULAŞIM GİDERLERİ

II

 İŞTİRAK NAFAKASINDA İSTEK

A- İSTEK AŞILABİLMELİDİR
B- İSTENİLMEDİĞİ AÇIKLANMIŞSA VERİLMEMELİDİR
C- KABUL EDİLEN MİKTAR VERİLMELİDİR
D- KENDİLİĞİNDEN VERİLMELİDİR
E- HER ZAMAN İSTENEBİLİR
F- ANLAŞMA ONAYLANABİLİR
G- BOŞANMA DAVASI RED EDİLMİŞSE VERİLEMEZ
H- İSTEK BELİRSİZ İSE AÇIKLATTIRILMALIDIR
I- AHLAKİ GÖREVLE YAPILAN İSTENİLEMEZ

III

 İŞTİRAK NAFAKASINDA SÜRE

A- BAŞLANGICI
1- BOŞANMA KARARININ KESİNLEŞMESİ İLE BAŞLAMASI
2- BOŞANMA KARARINDAN SONRA BAŞLAMASI
3- DEĞİŞTİRME KARARININ KESİNLEŞMESİ İLE BAŞLAMASI
4- SOYBAĞININ KURULMASI İLE BAŞLAMASI
5- DOĞUM İLE BAŞLAMASI
6- EYLEMLİ TESLİM ALMA İLE BAŞLAMASI
B- SONA ERMESİ
1- ÖLÜM SEBEBİ İLE SONA ERMESİ
2- ERGİNLİĞE ULAŞMA İLE SONA ERMESİ
3- EVLATLIK OLARAK VERİLME NEDENİ İLE SONRA ERMESİ
4- İŞTİRAK NAFAKASINDAN FERAGAT EDİLMESİ

IV

 İŞTİRAK NAFAKASI KARARININ KAPSAMI

A- MİKTARIN BELİRLENMESİNDE TARAFLARIN ÖZELLİKLERİ
1- ANA BABANIN ÖZELLİKLERİ
a- GELİRİ ARAŞTIRILMALIDIR
b- YETERLİ GELİRİ OLAN VERMELİDİR
c- GELİRİ OLMAYAN VERMEMELİDİR
d- GÜCÜ ORANINDA VERMELİDİR
2- ÇOCUĞUN ÖZELLİKLERİ
a- GÖRÜŞÜ ALINMALIDIR
b- ERGİN OLANA VERİLMEZ
c- ÖLÜ OLANA VERİLMEZ
d- SOYBAĞI SORUNU BULUNMAMALIDIR
e- BAKIM VE EĞİTİM GİDERLERİ BELİRLENMİŞ OLMALIDIR
B- HÜKMÜN DEĞİŞTİRİLMESİ
1- HÜKMÜN ŞEKLİ
a- ARTTIRMA
b- AZALTMA
2- TARAFLAR
a- DAVACI
b- DAVALI
3- USUL
a- GÖREVLİ MAHKEME
b- YETKİLİ MAHKEME
C- GELECEK YILLARDAKİ MİKTARININ KARARLAŞTIRILMASI
1- İSTEM OLMALIDIR
2- İSTEM HAKKINDA KARAR VERİLMELİDİR
3- ÖDENECEK MİKTAR GÖSTERİLMELİDİR
D- ÖDENMESİ
1- TÜRK PARASI İLE ÖDENİR
2- İRAT ŞEKLİNDE ÖDENİR
3- TOPTAN ÖDENMEZ
4- HER AY TAHSİL EDİLİR
E- FAİZ

V

 İŞTİRAK NAFAKASINDA USUL

A- GÖREVLİ MAHKEME
B- YETKİLİ MAHKEME
1- BOŞANMA DAVASI İLE İSTENİLMİŞSE
2- BOŞANMADAN SONRA BAĞIMSIZ DAVA İLE İSTENİLMİŞSE
C- TARAFLAR
1- DAVACI
a- KÜÇÜĞE FİİLEN BAKAN ANA VEYA BABA
b- KAYYIM VEYA VASİ
c- AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP OLAN KÜÇÜK
2- DAVALI
a- VELAYETİN KULLANILMASI KENDİSİNE VERİLMEYEN EŞ
b- KÜÇÜĞE FİİLEN BAKMAYAN ANA VEYA BABA
c- KÜÇÜĞÜN ANA VE BABASI
d- İFLAS DAİRESİ
D- HARÇ
1- BOŞANMA DAVASI İLE İSTENİLMİŞSE
2- BOŞANMADAN SONRA BAĞIMSIZ DAVA İLE İSTENİLMİŞSE
E- HÜKÜM FIKRASI
1- HÜKÜM FIKRASINDA YER ALMALIDIR
2- DURAKSAMA YARATMAMALIDIR
3- HÜKÜM ÇELİŞKİLİ OLMAMALIDIR
4- ÇOCUK YARDIMINDAN YARARLANACAK EŞ AÇIKLATTIRILMALIDIR
5- GÜVENCE VERİLMESİ KARARLAŞTIRILABİLİR
F- FERAGAT
G- TAVZİH
H- VEKALET ÜCRETİ
1- BOŞANMA DAVASINDA İSTENMİŞSE VEKALET ÜCRETİ
2- BAGIMSIZ DAVADA İSTENMİŞSE VEKALET ÜCRETİ
I- YABANCILIK UNSURU
İ- ZAMANAŞIMI
J- KESİN HÜKÜM
K- ISLAH
L- İNFAZ
M- İADE
N- TEMYİZ
O- KARAR DÜZELTME
Ö- ADLİ TATİLDE GÖRÜLÜR

VI

 ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE İŞTİRAK NAFAKASI

VII

 İŞTİRAK NAFAKASINI YARDIM NAFAKASI İLE KARŞILAŞTIRMA

A- USULUNE UYGUN DAVA AÇILMIŞ OLMALIDIR
B- YARDIM EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE YOKSULLUĞA DÜŞECEK OLMALIDIR
1- EĞİTİMİNE DEVAM EDEN ÇOCUK İSTEYEBİLİR
2- YÜKSEK LİSANS YAPAN ÇOCUK İSTEYEBİLİR
3- ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN ÇOCUK İSTEYEBİLİR
C- ARTTIRILMASI İSTENEBİLİR