Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

Türk Hukukunda Boşanma Sebepleri

ZİNA SEBEBİ İLE BOŞANMA

I KAVRAM
II KOŞULLARI
A- EVLİLİK KOŞULU
B- CİNSEL İLİŞKİ KOŞULU (OBJEKTİF UNSUR)
C- KUSUR KOŞULU
III İSPAT
A- GENEL OLARAK ZİNANIN İSPATI
B- İSPAT ARAÇLARI SINIFLANDIRMASI
1- GEBE KALMAK / GEBE BIRAKMAK
2- ZÜHREVİ HASTALIĞA YAKALANMAK
3- FOTOĞRAF / FOTOĞRAFLAR
4- DÜĞÜN YAPMAK
5- İLETİŞİM ARAÇLARI KAYITLARI
6- TANIK ANLATIMLARI
7- KESİNLEŞMİŞ HÜKÜM KARARI
8- SORUŞTURMA EVRAKI
9- DİĞER ARAÇLAR
IV ZİNA DAVASINDA DAVA HAKKININ ORTADAN KALKMASI
A- HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE NEDİR
B- AF NEDENİ İLE ZİNA DAVASI DÜŞMESİ
V USUL
A- DAVANIN TARAFLARI
B- FER’İ (ayrıntı niteliğinde olan) SONUÇLARA İLİŞKİN TARTIŞMALAR
C- AYRILIK KARARI
D- BEKLETİCİ SORUN
E- EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI SEBEBİ İLE AÇILAN BOŞANMA DAVASI İLE OLAN İLİŞKİSİ

HAYATA KAST SEBEBİ İLE BOŞANMA DAVASI

I KONUSU
II USUL
A- DAVANIN TARAFLARI
B- KUSUR UNSURU
C- MİRAS HUKUKU İLE İLİŞKİSİ
D- BEKLETİCİ MESELE

PEK KÖTÜ VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞ SEBEBİ İLE BOŞANMA DAVASI

I KONUSU
A- PEK KÖTÜ DAVRANIŞ SEBEBİ İLE BOŞANMA DAVASI
B- ONUR KIRICI DAVRANIŞ SEBEBİ İLE BOŞANMA DAVASI
II USUL
A- DAVANIN TARAFLARI
B- KUSUR UNSURU
C- KUSUR KIYASLAMASI
D- DAVA HAKKININ ORTADAN KALKMASI
1- HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE
2- AF
E- HÜKÜM

SUÇ İŞLEME SEBEBİ İLE BOŞANMA DAVASI

I KONUSU
II USUL
A- DAVANIN TARAFLARI
B- KUSUR UNSURU
C- SÜRE
D- ÇEKİLMEZLİK KOŞULU
E- BEKLETİCİ SORUN
F- EVLENMEDEN ÖNCE SUÇ İŞLENMESİ
G- TERZİL EDİCİ NİTELİĞİN MUTLAKLIĞI SORUNU
H- VELAYET
E- HÜKÜM

HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME SEBEBİ İLE BOŞANMA DAVASI

I KOŞULLARI
A- ŞEREF VE NAMUS KAYITLARINDAN UZAK DAVRANIŞ
B- SÜREKLİLİK
II USUL
A- DAVANIN TARAFLARI
B- KUSUR UNSURU
C- İSPAT YÜKÜ
D- ÇEKİLMEZLİK KOŞULU
E- EVLENMEDEN ÖNCEKİ HAYSİYETSİZ YAŞAM
F- SÜRE
G- VELAYET

TERK SEBEBİ İLE BOŞANMA DAVASI

I EŞLERDEN BİRİ ORTAK YAŞAMDAN AYRILMIŞTIR
A- GERÇEK TERK
B- YAPINTI TERK
II ORTAK YAŞAMA SON VERME KASTI BULUNMALIDIR
III AYRILIK HUKUKA AYKIRI OLMALIDIR
A- BİRLİKTE YAŞAMAYA ARA VERME KARARI ALINMAMIŞ OLMALIDIR
B- AYRI BİR BOŞANMA DAVASI VEYA AYRILIK DAVASI BULUNMAMALIDIR
1- AYRI DAVA KARARA BAĞLANMAMIŞSA
2- AYRI DAVA KARARA BAĞLANMIŞ OLUP KESİNLEŞMEMİŞSE
3- AYRI DAVA MÜRACATA BIRAKILMIŞSA
4- AYRI DAVADAN FERAGAT EDİLMİŞSE
5- AYRI DAVANIN REDDİNDEN SONRA YETERLİ SÜRE GEÇMEMİŞSE
C- TEDBİR NAFAKASI VERİLMİŞSE DAVA TARİHİNDEN DÖRT AY GEÇMİŞ OLMALIDIR
D- AYRILIK KARARI BULUNMAMALIDIR
E- EVLENMENİN BUTLANI DAVASI BULUNMAMALIDIR
F- AYRI YAŞAMAK KONUSUDA ORTAK ARZU BULUNMAMALIDIR
G- ÇAĞRILAN EŞ AKIL HASTASI OLMAMALIDIR
H- ÇAĞRILAN EŞ İÇİN CEZA YARGILAMASI BAŞLATILMAMIŞ OLMALIDIR
I- MAKUL SÜRE GEÇMİŞ OLMALIDIR
İ- AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUNA GÖRE TEDBİR ALINMAMIŞ OLMALIDIR
IV İHTAR KOŞULU GERÇEKLEŞMELİDİR
A- İHTARIN NİTELİĞİ
B- İHTAR DAVASINDA ARAŞTIRMA
C- İHTARIN İÇERİĞİ
1- DÖNÜLECEK EVİN AÇIK ADRESİ GÖSTERİLMELİDİR
2- DÖNÜLECEK SÜRE AÇIKLANMALIDIR
a- AÇIKCA GÖSTERİLMELİDİR
b- KISALTILMAMALIDIR
c- SINIRLANDIRILMAMALIDIR
3- İHTARA UYMAMANIN SONUÇLARI GÖSTERİLMELİDİR
4- YOL GİDERİ
a- BAŞKA ADRESE GÖNDERİLMEMELİDİR
b- BAŞKA SEBEPLE GÖNDERİLMEMELİDİR
c- KISA MESAFELERDE GEREKLİ DEĞİLDİR
d- KONUTA ÖDEMELİ GÖNDERİLMELİDİR
e- GEREKLİ MİKTAR ARAŞTIRILMALIDIR
f- YETERLİ OLMALIDIR
g- ALMAKTAN KAÇINMANIN ETKİSİ YOKTUR
h- YETERSİZLİĞİ İTİRAZ OLARAK İLERİ SÜRÜLMELİDİR
ı- ELE GEÇMEDİĞİ İDDİASI ARAŞTIRILMALIDIR
i- ALINDIĞI YADA ALINMASINDAN İMTİNA EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN SÜRE BAŞLAR
j- YARGILAMA GİDERİ OLARAK ÖDENMELİDİR
D- İHTARIN USULU
1- SÜRESİ
a- DÖRT AY ORTAK KONUTTAN AYRILMA GERÇEKLEŞMELİDİR
b- İKİ AY ORTAK KONUTA DÖNME SÜRESİ DOLMALIDIR
2- TEBLİĞ EDİLMESİ
3- EVİN HAZIRLANMASI
a- SÜRESİNDE HAZIRLANMALIDIR
b- DÖŞENMİŞ OLMALIDIR
1-) YETERLİ EŞYA BULUNMALIDIR
2-) YETERLİ YİYECEK İÇECEK BULUNMALIDIR
3-) YETERLİ YAKACAK BULUNMALIDIR
c- BİRLİKTE SEÇİLMİŞ OLMALIDIR
1-) EŞLER TARAFINDAN ORTAK KONUT SEÇİMİ
a-) KURAL OLARAK ORTAK KONUT SEÇİMİ
b-) BİRLİKTE SEÇİLMEDİĞİ İTİRAZ OLARAK İLERİ SÜRÜLMELİDİR
c-) ÇAĞRIYA UYULMUŞSA İTİRAZ EDİLEMEZ
2-) HAKİM TARAFINDAN ORTAK KONUT SEÇMİ
d- MADDİ BAĞIMSIZLIĞI BULUNMALIDIR
e- MANEVİ BAĞIMSIZLIĞI BULUNMALIDIR
4- YURT DIŞINA DAVET
5- İKİ İHTARDA BULUNULMASI
E- İHTARIN SONUÇLARI
1- İHTAR İSTEMİNİN SAMİMİ OLMADIĞI HALLER
a- BAŞKASI İLE İLİŞKİSİ SÜRÜYOR OLMAK
b- ŞİDDET UYGULAMAK
c- TEHDİT ETMEK
d- HASTALIK ENGELİ BULUNANI ÇAĞIRMAK
e- EĞİTİM ENGELİ BULUNANI ÇAĞIRMAK
f- EVE ALMAMAK
g- CİNSEL İLİŞKİ KURABİLME YETENEKSİZLİĞİ SÜRÜYOR OLMAK
h- DAVALININ İSTENMEDİĞİNİ AÇIKLAMAK
ı- HAKARET ETMEK
i- EVLİLİĞİN YÜRÜMEYECEĞİNİ AÇIKLAMAK
j- DİĞER SEBEPLER
2- EVE GİREMEMEK
a- HAZIR BULUNULMADIĞI İÇİN
b- ANAHTAR BIRAKILMADIĞI İÇİN
1-) EVDE HER AN HAZIR BULUNULACAKSA ANAHTARIN YERİ BİLDİRİLMEYEBİLİR
2-) ANAHTAR; KOMŞUYA, MUHTARA, KARAKOLA, MAHKEME KALEMİNE BIRAKILABİLİR
3-) ANAHTARIN YERİNİN TEBLİĞ EDİLEN İHTAR DİLEKÇESİNDE YAZILMASI YETERLİDİR.
4-) KENDİ ANAHTARI OLAN VEYA GİREBİLEN ANAHTAR SAVUNMASI YAPAMAZ
c- KAPI KİLİTLİ LDUĞU İÇİN
3- İHTAR DÖNEMİNDE DAVALININ BOŞANMA DAVASI AÇMASI
4- EVE DÖNÜŞ CİDDİ OLMALIDIR
5- İHTAR DÖNEMİNDE MAZERETİ OLMAK
a- TUTUKLANMAK
b- TEDAVİYE ALINMAK
c- MEVSİM KOŞULLARI
d- ASKERDE OLMAK
e- DOĞUM YAPMAK
f- DİĞER SEBEPLER
V USUL
A- İSPAT YÜKÜ
B- ORTAK KONUTA DÖNMEMEKTE HAKLILIK KANITLANMALIDIR
1- İHTARDAN UZUN SÜRE ÖNCEKİ OLAYLAR
2- DAVALIYA TAŞINMAZ VERİLMEMİŞ OLMASI
3- DAVACININ DAVALIYI BİZZAT ALIP GETİRMEMESİ
C- DAVALININ KABULU SONUÇ DOĞURMAZ
D- BAŞKA SEBEPLE BOŞANMA DAVASI VERİLEMEZ
1- ISLAH YAPILMAMIŞSA
2- ISLAH YAPILMIŞSA
3- BİR SEBEBE HASREDİLMİŞSE
E- UYGULANACAK KANUN
F- İKİ SEBEPLE (TÜRK MEDENİ KANUN 166/1 VE 164) DAVA AÇILMIŞSA
G- ISLAHLA İHTAR İSTENMESİ

AKIL HASTALIĞI SEBEBİ İLE BOŞANMA (TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE. 165)

I KOŞULLARI
A- İYİLEŞMEZLİK
B- SÜRE
C- ÇEKİLMEZLİK
II USUL
A- DAVADA TEMSİL
B- DAVA KOŞULLARININ ARAŞTIRILMASI
C- DAVA AÇMA SÜRESİ
D- EVLENMEDEN ÖNCEKİ AKIL HASTALIĞI
E- EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI SEBEBİ İLE AÇILAN BOŞANMA DAVASI İLE İLİŞKİSİ

EYLEMLİ AYRILIK SEBEBİ İLE BOŞANMA (TÜRK MEDENİ KANUNU M. 166 F. IV)

I RED EDİLMİŞ BİR BOŞANMA DAVASI BULUNMALIDIR
A- HERHANGİ BİR RET KARARINA DAYANABİLİR
B- HER TÜRLÜ BOŞANMA RET KARARI DAYANAK OLABİLİR
1- DAYANAK YAPILAMAYACAK KARARLAR
a- EVLİLİĞİN BUTLAN VE FESHİ KARARLARI
b- YETKİSİZLİK KARARI
c- DOĞAN HAKKA RAĞMEN FERAGAT SEBEBİ İLE RET KARARI
2- DAYANAK YAPILABİLECEK KARARLAR
a- FERAGAT SEBEBİ İLE RET KARARLARI
b- HER TÜRLÜ BOŞANMA RET KARARI
c- TANIMA YADA TENFİZE KARAR VERİLEN YABANCI MAHKEME KARARLARI
C- DAYANAK RET KARARI KESİNLEŞMİŞ OLMALIDIR
D- DAYANAK RET KARARI KESİNLEŞMEMİŞSE
E- BAŞKA SEBEPLE BEKLEME SÜRESİNDE AÇILMIŞ VE SONUÇLANMIŞ DAVA ENGEL OLUŞTURMAZ
II RET KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN SONRA ORTAK HAYAT KURULMAMIŞ OLMALIDIR
A- ORTAK HAYAT YENİDEN KURULMAMIŞ OLMALIDIR
B- ORTAK HAYATIN YENİDEN KURULMUŞ SAYILMADIĞI DURUMLAR
1- ÇOCUKLAR İÇİN BİR ARAYA GELMEK
a- İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK
b- ZİYARET ETMEK
c- ANA BABASI İLE GÖRÜŞMESİNİ SAĞLAMAK
d- HASTALIĞINI TEDAVİ ETTİRMEK
e- DÜĞÜN TÖRENLERİNİ YAPMAK
2- BİR KONUYU GÖRÜŞMEK İÇİN BİR ARAYA GELMEK
a- BOŞANMA MÜZAKERESİ YAPMAK
b- BELLİ BİR KONUYU GÖRÜŞMEK
3- ZORUNLULUK SEBEBİ İLE BİR ARAYA GELMEK
a- SOSYAL İLİŞKİDE BULUNMAK
b- GİDECEK YERİ OLMAMAK
c- HASTA ZİYARET ETMEK
d- KARDEŞLERLE BULUŞMAK
e- ÖLÜM SEBEBİ İLE GELMEK
4- DİĞER HAKLI SEBEPLER İLE BİR ARAYA GELMEK
C- ORTAK HAYATIN YENİDEN KURULAMAIĞINI İSPAT
1- İSPAT YÜKÜ
2- İSPAT ARAÇLARI
a- TANIK ANLATIMLARI
b- ZABITA ARAŞTIRMASI
c- NAFAKA DOSYALARI
d- İCRA DOSYALARI
e- CEZA DOSYALARI
f- OTEL KAYITLARI
g- TAHSİL MAKBUZLRI
h- PASAPORT KAYITLARI
ı- FATURALAR
i- DİĞER İSPAT ARAÇLARI
III RET KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN SONRA ÜÇ YIL GEÇMELİDİR
A- SALT FİİLİ AYRILIK
B- DAYANAK OLAN RET KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN SONRA ÜÇ YIL GEÇMİŞSE
C- DAYANAK OLAN RET KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN SONRA ÜÇ YIL GEÇMEMİŞSE
IV USUL
A- DAVANIN TARAFLARI
B- DAVANIN KONUSUZ KALMASI