Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI SEBEBİ İLE BOŞANMA

(TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE.166 FIKRA. I-II )

I KAVRAM
A- KOŞULLARI
B- KUSUR UNSURU
1- GENEL OLARAK
2- DAVALININ AZ DA OLSA KUSURU BULUNMALIDIR
3- DAVALI AKIL HASTASI İSE KUSUR YÜKLENMEZ
C- DAVALININ İTİRAZ HAKKI (TÜRK MEDENİ KANUNU M.166 F.II)
1- İTİRAZIN, HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI NİTELİĞİNDE OLMASI
a- GENEL OLARAK
b- İTİRAZIN HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI SAYILAN DAVRANIŞLAR
1- BİRLİKTE YAŞAMAKTAN KAÇINANIN İTİRAZI
2- EŞİ UZUN YILLAR BAŞKASI İLE YAŞAYANIN İTİRAZI
3- AĞIR HAKARETLER EDENİN İTİRAZI
4- DİĞER SEBEPLERLE İTİRAZ
c- İTİRAZIN HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI SAYILMAYAN DAVRANIŞLAR
1- EVLİLİK BİRLİĞİNİ KURTARMAK İSTEYENİN İTİRAZI
2- YABANCI MAHKEMEDE BOŞANMA KARARI ALMIŞ OLANIN İTİRAZI
3- HAKKI OLDUĞU HALDE BOŞANMA DAVASI AÇMAYANIN İTİRAZI
4- ÇELİŞKİLİ DAVRANIŞ İÇİNDE OLMAYANIN İTİRAZI
5- KAYIN HASIMLARINCA FİZİKSEL ŞİDETE UĞRAYANIN İTİRAZI
6- YURT DIŞINDA BOŞANMA DAVASI AÇANIN İTİRAZI
7- DİĞER DAVRANIŞLARDA BULUNANIN İTİRAZI
2- EVLİLİK BİRLİĞİNİN DEVAMINDA DAVALI VE ÇOCUKLAR BAKIMINDAN KORUNMAYA DEĞER BİR YARAR KALMAMASI
II BOŞANMA KONUSU DAVRANIŞLAR
A- DUYGUSAL ŞİDDET NEDENİ İLE BOŞANMA DAVASI
1- KÜÇÜLTÜCÜ DAVRANMAK
a- ALAY ETMEK
b- AŞAĞILAMAK
c- KÜÇÜK DÜŞÜRMEK
d- TÜKÜRMEK
e- KÜÇÜMSEMEK
f- BAŞKALARI İLE KARŞILAŞTIRMAK
g- AİLE SIRLARINI AÇIKLAMAK
h- DEDİKODU ÇIKARMAK
ı- İFTİRA ETMEK
i- HIRSIZLIK YAPMAK
2- SUÇLAYICI DAVRANMAK
a- ÇOCUĞU KENDİSİNDEN OLMADIĞI İLE SUÇLAMAK
b- HIRSIZLIKLA SUÇLAMAK
c- KIZ ÇIKMADI DİYE SUÇLAMAK
d- KÖTÜ YOLDA OLMAKLA SUÇLAMAK
e- SADAKATSİZLİKLE SUÇLAMAK
f- SAPIK İLİŞKİ İLE SUÇLAMAK
g- BAŞKALARI İLE İLGİLENMEK İLE SUÇLAMAK
h- GÜVEN SARSICI DAVRANIŞLAR İLE SUÇLAMAK
ı- DİĞER SUÇLAMALARDA BULUNMAK
3- HAKARET EDİCİ DAVRANMAK
a- EŞİNE HAKARET ETMEK
b- ÇOCUKLARA HAKARET ETMEK
1- ORTAK ÇOCUĞA HAKARET ETMEK
2- ÜVEY ÇOCUĞA HAKARET ETMEK
c- AİLESİNE HAKARET ETMEK
d- KARŞILIKLI HAKARET ETMEK
4- SEVGİSİZ DAVRANMAK
a- BAŞKASINI SEVDİĞİNİ SÖYLEMEK
b- EŞİNİ SEVMEDİĞİNİ SÖYLEMEK
c- ZORLA EVLENDİRİLDİĞİNİ SÖYLEMEK
d- BAŞKASI İLE EVLENECEĞİNİ SÖYLEMEK
e- EŞİNDEN SIKILDIĞINI SÖYLEMEK
f- EŞİNDEN SOĞUDUĞUNU SÖYLEMEK
g- EŞİNİ İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEMEK
h- EŞİNE ISINAMADIĞINI SÖYLEMEK
5- BASKICI DAVRANMAK
a- KISKANÇLIK GÖSTERMEK
b- BAŞKALARI İLE GÖRÜŞTÜRMEMEK
1- ÇOCUKLARI İLE GÖRÜŞTÜRMEMEK
2- AİLE İLE GÖRÜŞTÜRMEMEK
3- KOMŞU İLE GÖRÜŞTÜRMEMEK
c- TEHDİT ETMEK
1- EŞİNİ TEHDİT ETMEK
2- ÇOCUKLARINI TEHDİT ETMEK
3- AİLESİNİ TEHDİT ETMEK
d- UZAKLAŞTIRMAK
1- BAŞKASININ YANINA BIRAKMAK
a- AİLESİNİN YANINA BIRAKMAK
b- AKRABALARI YANINA BIRAKMAK
c- ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN YANINA BIRAKMAK
2- EVE ALMAMAK
3- KİLİT DEĞİŞTİRMEK
4- EVDEN KOVMAK
a- EŞİNİ KOVMAK
b- EŞİNİN AİLESİNİ KOVMAK
5- YURT DIŞINA YANINA GÖTÜRMEMEK
6- EŞYALARINI TOPLAMAK
e- BASKI YAPMAK
f- ÜVEY ÇOCUĞA KÖTÜ DAVRANMAK
g- KORKUTMAK
6- İLGİSİZ DAVRANMAK
a- AİLE İLE İLGİLENMEMEK
1- ÇOCUKLARA İLGİSİZLİK GÖSTERMEK
2- EŞE İLGİSİZLİK GÖSTERMEK
a- DOĞUMUNDA İLGİLENMEMEK
b- ARABASINA ALMAMAK
c- SEBEPSİZ İNTİHARA KALKIŞMAK
b- HASTALIKLA İLGİLENMEMEK
1- EŞİNİN HASTALIĞI İLE İLGİLENMEMEK
2- ÇOCUĞUN HASTALIĞI İLE İLGİLENMEMEK
c- MÜDAHALELERLE İLGİLENMEMEK
d- EVLE İLGİLENMEMEK
1- EVİ SIK TERKETMEK
2- BAZI GECELER EVE GELMEMEK
3- EVE GEÇ SAATLERDE GELMEK
e- TEDAVİ İLE İLGİLENMEMEK
1- EPİLEPSİ (SARA) TEDAVİSİNDEN KAÇINMAK
2- AĞIZ VE VUCUT KOKUSU TEDAVİSİNDEN KAÇINMAK
3- BULAŞICI HASTALIK TEDAVİSİNDEN KAÇINMAK
4- TÜP BEBEK TEDAVİSİNDEN KAÇINMAK
5- DİĞER SEBEPLERLE TEDAVİDEN KAÇINMAK
f- TEMİZLİKLE İLGİLENMEMEK
1- BEDEN TEMİZLİĞİ İLE İLGİLENMEMEK
2- EV TEMİZLİĞİ İLE İLGİLENMEMEK
7- DİĞER SEBEPLER
B- EKONOMİK ŞİDDET SEBEBİ İLE BOŞANMA
1- BİRLİK GÖREVLERİ İLE İLGİLİ SORUNLARI BULUNMAK
a- BİRLİK GÖREVLERİNİ YERİNE GETİREMEMEK
b- BAĞIMSIZ KONUT SAĞLAMAMAK
c- BORÇLANDIRICI DAVRANIŞLARDA BULUNMAK
1- AŞIRI BORÇLANMAK
2- HACİZ GELMESİNE SEBEBİYET VERMEK
3- KUMAR OYNAMAK
4- BORÇLARINI ÖDEMEMEK
d- AYRI YAŞAMAK
e- AŞIRI TASARRUFLU DAVRANMAK
f- EVE BAKMAMAK
g- CEBİNDEN HABERSİZ PARA ALMAK
2- ÇALIŞMAYLA İLGİLİ SORUNLARI BULUNMAK
a- ÇALIŞMAMAK
b- ZORLA ÇALIŞTIRMAK
c- ÇALIŞTIRMAMAK
d- İŞTEN ÇIKARILMASINI SAĞLAMAK
3- DİĞER EKONOMİK ŞİDDET SEBEPLERİ
C- CİNSEL ŞİDDET SEBEBİ İLE BOŞANMA
1- CİNSEL İLİŞKİ SORUNLARI BULUNMAK
a- CİNSEL İLİŞKİ KURAMAMAK
b- İSTENMEYE ŞEKİLDE CİNSEL İLİŞKİ KURMAK
c- İSTEK DIŞI CİNSEL İLİŞKİ KURMAK
d- CİNSEL İLİŞKİDEN KAÇINMAK
e- PENİL PROTEZ (MUTLULUK ÇUBUĞU )TAKTIRMAK
2- CİNSEL AÇIKLAMADA BULUNMAK
a- CİNSEL YETERSİZLİĞİ AÇIKLAMAK
b- EŞİNİ SATACAĞINI AÇIKLAMAK
c- CİNSEL SUÇLAMADA BULUNMAK
3- CİNSEL TACİZDE BULUNMAK
4- GÜVEN SARSICI DAVRANIŞTA BULUNMAK
a- BAŞKASI İLE EVLENDİĞİNİ BİLDİRMEK
b- ELELE GÖRÜLMEK
c- EVLİLİK ÖNCESİ İLİŞKİYE GİRDİĞİNİ AÇIKLAMAK
d- IZRINA GEÇİLMEK İSTENDİĞİ SÖYLEMEK
e- İSTENMEYEN KİŞİLERLE ARKADAŞLIK ETMEK
f- İLETİŞİM ARAÇLARI İLE GÜVEN SARSICI DAVRANIŞLARDA BULUNMAK
g- SEVGİLİSİNİ UNUTAMADIĞINI SÖYLEMEK
h- PARKLARDA YABANCI KİŞİLERLE OTURMAK
ı- GİTTİĞİ YERİ İZAH ETMEMEK/EDEMEMEK
i- ESKİ EŞİ İLE GÖRÜŞMEK
j- DİĞER GÜVEN SARSICI DAVRANIŞLARDA BULUNMAK
5- SADAKATE AYKIRI DAVRANIŞLARDA BULUNMAK
a- BAŞKASI İLE YAŞAMAK
b- EVE BAŞKASINI ALMAK
c- EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞU OLMAK
d- İLİŞKİSİNİ ANLATMAK
e- SADAKATSİZLİĞİNİ AÇIKLAMAK
f- BAŞKASI İLE CİNSEL İLİŞKİ KURMAK
g- DİĞER SADAKATE AYKIRI DAVRANIŞLAR
6- DİĞER CİNSEL ŞİDDET SEBEPLERİ
D- FİZİKSEL ŞİDDET SEBEBİ LE BOŞANMA
1- DOĞRUDAN FİZİKSEL ŞİDDET
a- DÖVMEK
1- EŞİNİ DÖVMEK
2- ÇOCUKLARI DÖVMEK
3- AİLESİNİ DÖVMEK
4- KARŞILIKLI DÖVÜŞMEK
b- DÖVÜLMEK
1- EŞİ TARAFINDAN DÖVÜLMEK
2- ÇOCUKLARI TARAFINDAN DÖVÜLMEK
3- AİLESİ TARAFINDAN DÖVÜLMEK
4- DÖVÜLMEYE SEYİRCİ KALMAK
c- YARALAMAK
1- KESİCİ ALETLE YARALAMAK
2- TIRNAKLA YARALAMAK
d- FIRLATMAK
e- ISIRMAK
f- İTMEK
g- CİSİMLE VURMAK
h- TEKMELEMEK
ı- SAÇINI ÇEKMEK
i- TIRMALAMAK
2- DOLAYLI FİZİKSEL ŞİDDET
a- KİLİTLEMEK
b- ZARAR VERMEK
1- EŞYAYA ZARAR VERMEK
2- YANGIN ÇIKARMAK
3- ORTAK KONUTUN ELEKTRİĞİNİ KESMEK
4- İŞYERİNE ZARAR VERMEK
5- ARACA ZARAR VERMEK
6- KONUTA ZARAR VERMEK
c- ZORLAMA İÇEREN DAVRANIŞTA BULUNMAK
d- KAVGAYA KATILMAK
3- DİĞER FİZİKSEL ŞİDDET SEBEPLERİ
E- SOSYAL ŞİDDET SEBEBİ İLE BOŞANMA
1- UYUŞTURUCU KULLANMA
2- AŞIRI İÇKİ KULLANMA
3- AYKIRI HOBİLERE SAHİP OLMAK
4- KÜLTÜREL FARKLILIĞA AYKIRI DAVRANIŞ SERGİLEMEK
5- DÜĞÜN SORUNLARI BULUNMAK
6- AYKIRI DİNSEL DAVRANIŞLARDA BULUNMAK
a- DİN KURALLARINI İSTİSMAR ETMEK
b- TARİKAT TOPLANTILARINA KATILMAK
c- İMAM NİKAHLI YAŞAMAK
d- ÇAĞDAŞ KIYAFETLERE AYKIRI GİYİNMEYE ZORLAMAK
e- ÇAĞDAŞ KIYAFETLERE AYKIRI GİYİNMEK
f- ÜFÜRÜKÇÜLERE GÖTÜRMEK
g- BEDDUA ETMEK
7- ZARARLANDIRMA AMACI İLE ŞİKAYET ETMEK
8- DİĞER SOSYAL ŞİDDET SEBEPLERİ
F- GÖRSEL ŞİDDET SEBEBİ İLE BOŞANMA
1- GÜNLÜKTEKİ ANLATIMLAR
2- TELEFON KONUŞMA KAYITLARI
3- MESAJ KAYITLARI
a- TELEFON MESAJ KAYITLARI
b- BİLGİSAYAR MESAJ KAYITLARI
4- TELEVİZYON GÖRÜNTÜSÜ
5- FOTOĞRAF GÖRÜNTÜSÜ
6- MEKTUP İÇERİĞİ
7- DİĞER GÖRSEL ŞİDDET SEBEPLERİ
III BOŞANMA KONUSU OLMAYAN DAVRANIŞLAR
A- İRADİ OLMAYAN DAVRANIŞLAR
B- FİİLİ AYRILIĞI BULUNMASI
1- SALT AYRILIK BULUNMASI
2- UZUN SÜREN AYRILIK BULUNMASI
C- HASTALIKLI OLMAK
1- TEDAVİ EDİLEBİLİR AKIL HASTASI OLMAK
2- BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLI OLMAK
3- TEDAVİ EDİLEBİLİR HASTALIKLI OLMAK
D- ÖZEL GEREKSİNİMLİ OLMAK
E- BEDENSEL FARKLILIKLARI BULUNMAK
F- YASAL HAKLARINI KULLANMAK
1- CUMHURİYET SAVCILIĞINA BAŞVURUDA BULUNMAK
2- NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEKTEN ŞİKAYET ETMEK
3- KORUMA TEDBİRİ İSTEMEK
4- GAİPLİK KARARI ALMAK
5- HER TÜRLÜ DAVA HAKKINI KULLANMAK
6- EVE KABUL EDİLMEDİĞİ İÇİN KARAKOLA BAŞVURMAK
G- TEPKİ NİTELİĞİNDE DAVRANIŞLARDA BULUNMAK
1- İNTİHAR GİRİŞİMİ
2- İLGİSİZLİĞE TEPKİ
3- TEPKİNİN TEK OLAY OLMASI
4- EVLİLİĞİ KORUMA AMAÇLI TEPKİ
H- SULH GİRİŞİMİNİ RED ETMEK
I- ÇOCUĞU OLMAMAK
İ- VAAT EDİLEN ALTINLARI ALMAMAK
J- YAŞ FARKI BULUNMAK
K- ÇOCUĞUN ÖLÜMÜE SEBEP OLMAK
L- CİNSEL TACİZE UĞRAMAK
IV AF NİTELİĞİNDE DAVRANIŞLAR
A- AYNI EVDE OTURMAYI SÜRDÜRMEK
B- BARIŞMIŞ OLMAK
1- BARIŞMA GİRİŞİMİNDE BULUNMAK
a- DAVACI TARAFINDAN
b- EŞLERİN YAKINLARI TARAFINDAN
2- BARIŞMAYI GERÇEKLEŞTİRMEK
a- DAVADAN ÖNCE
b- DAVADAN SONRA
3- BARIŞMA SAYILMAYAN DAVRANIŞLAR
C- FERAGATLE ÖNCEKİ OLAYLARI AFFETMEK
D- HOŞGÖRÜ İLE KARŞILAMAK
1- DÜĞÜN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRMEK
2- ASKERDEN İZİNLİ GELDİĞİNDE BİR ARAYA GELMEK
3- AYNI EVDE BİRLİKTE OLMAK
4- DURUŞMADA BEYANDA BULUNMAK
5- BABA EVİNDEN ALIP GETİRMEK
6- DOĞUMDAN SONRA BİRLİKTE YAŞAMAK
7- DİLEKÇEDE BEYANDA BULUNMAK
8- BAŞKA BİR DAVADA BEYANDA BULUNMAK
9- CUMHURİYET SAVCILIĞINA DİLEKÇE VERMEK
10- AÇTIĞI BOŞANMA DAVASINI AÇILMAMIŞ HALE GETİRMEK
11- BİRLİKTE KUTSAL TOPRAKLARA GİTMEK
a- BİRLİKTE HACCA GİTMEK
b- BİRLİKTE UMREYE GİTMEK
12- MESAJ ÇEKMEK
13- BİRLİKTE TATİLE GİTMEK
14- DİĞER DAVRANIŞLARDA BULUNMAK
E- İHTARLA ÖNCEKİ OLAYLARI AFFETMEK
1- MAHKEME ARACILIĞI İLE
2- NOTER ARACILIĞI İLE
F- EVLİLİK BİRLİĞİNİ OLAYLARA RAĞMEN SÜRDÜRMEK
1- AYNI ŞEHİRDE
2- BAŞKA ŞEHİRDE
3- BAŞKA ÜLKEDE
G- CEZA DAVASINDAN VAZGEÇMEK
H- EŞİ İLE CİNSEL İLİŞKİ KURMAK
V OLAYLARIN ZAMANI
A- EVLİLİK ÖNCESİ OLAYLAR
B- EVLİLİK SONRASI OLAYLAR
1- BOŞANMA DAVASINDAN SONRAKİ OLAYLAR
2- BOŞANMA DAVASINDAN ÖNCEKİ OLAYLAR
C- MAHKEMEDE İLERİ SÜRÜLMEYEN OLAYLAR
D- ÜZERİNDEN UZUN SÜRE GEÇMİŞ OLAYLAR
E- SONRASINDA EVLİLİK BİRLİĞİNİN SÜRDÜRÜLDÜĞÜ OLAYLAR
VI OLAYLARIN İSPATI
A- İSPAT YÜKÜ
B- İSPAT ARAÇLARI
1- TANIK ANLATIMLARI
a- AKRABA OLAN TANIK ANLATIMLARI
b- ÇELİŞKİLİ TANIK ANLATIMLARI
c- İNANDIRICI OLMAYAN TANIK ANLATIMLARI
d- GÖRGÜYE DAYANMAYAN TANIK ANLATIMLARI
1- TARAFLARDAN AKTARILAN ANLATIMLAR
2- ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN AKTARILAN ANLATIMLAR
2- ZABITA ARAŞTIRMASI
3- DAVA DOSYALARI
a- NAFAKA DOSYALARI
b- İCRA DOSYALARI
c- CEZA DOSYALARI
d- RET EDİLEN BOŞANMA DOSYALARI
e- HAZIRLIK EVRAKI
f- DİĞER DAVA DOSYALARI
4- KAYITLAR
a- OTEL KAYITLARI
b- PASAPORT KAYITLARI
c- BİLGİSAYAR KAYITLARI
d- TELEFON KAYITLARI
e- DİĞER KAYITLAR
5- BELGELER
a- YAZI
1- GÜNLÜK
2- MEKTUP
3- DİĞERLERİ
b- FOTOĞRAF
c- FİLM
d- FATURALAR
e- DİĞER BELGELER
6- DİĞER İSPAT ARAÇLARI
VII EŞLERİN KUSUR ORANLARININ BELİRLENMESİ
A- GENEL OLARAK
B- EŞLERİN EŞİT KUSURLU SAYILMASI
C- EŞİN AZ KUSURLU SAYILMASI
D- EŞİN AĞIR KUSURLU SAYILMASI
E- EŞİN TAM KUSURLU SAYILMASI