Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

YABANCI BOŞANMA KARARLARININ TENFİZİ VE TANINMASI

A- GÖREVLİ MAHKEME
1- TANIMA DAVASINDA
2- TENFİZ DAVASINDA
B- YETKİLİ MAHKEME
C- TENFİZ İSTEMİ
D- DİLEKÇEYE EKLENECEK BİLGİLER
E- TENFİZ ŞARTLARI
1- YABANCI MAHKEME KARARI BULUNMALIDIR
2- KESİNLEŞMİŞ OLMALIDIR
3- KAMU DÜZENİNE AYKIRI OLMAMALIDIR
4- KARŞILIKLILIK BULUNMALIDIR
a- KARŞILIKLILIK ESASINA DAYALI BİR ANLAŞMA BULUNABİLİR
b- TENFİZİ MÜMKÜN KILAN BİR KANUN HÜKMÜ BULUNABİLİR
c- TENFİZİ MÜMKÜN KILAN FİİLİ UYGULAMA BULUNABİLİR
5- İTİRAZ EDİLMEMİŞ OLMALIDIR
a- YABANCI MAHKEMEYE USULUNE UYGUN OLARAK ÇAĞRILMIŞ OLMALIDIR
b- YABANCI MAHKEMEDE TEMSİL EDİLMİŞ OLMALIDIR
c- KANUNLARA AYKIRI ŞEKİLDE GIYABINDA VEYA YOKLUĞUNDA HÜKÜM VERİLMEMİŞ OLMALIDIR
6- DÜRÜSTLÜK KURALLARINA AYKIRI DAVRANILMAMALIDIR
F- TEBLİĞ VE İTİRAZ
G- KARAR
H- YERİNE GETİRME VE TEMYİZ YOLU
I- TANIMA
İ- KESİN HÜKÜM VE KESİN DELİL ETKİSİ
J- USULU HÜKÜMLERİ
YABANCI UNSURLU BOŞANMA DAVALARINDA UYGULANACAK HUKUK