Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr
Ana Sayfa Aile ve Evlilik

Aile ve Evlilik

Aile, evlilik, nişan, söz, gibi evlilik öncesi ve devlet garantisi altında olmayan dini nikah ile oluşturulan aile kurumunun Türk Medeni Hukuk sistemi içerisinde incelenmesi ile ilgili yazılarımızı bu kategori altında yayınlıyoruz

Devir Tarihinde Aile Konutu Olmalıdır

Devir Tarihinde Aile Konutu Olmalıdır Aile konutunun devrine ilişkin işlemin iptalinin istenebilmesi konutun devir tarihinde aile konutu olduğunun anlaşılması gerekir. Toplanan delillerle dava konusu konutun devir...

Evlilik Birliği Devam Ediyor Olmalıdır

Evlilik Birliği Devam Ediyor Olmalıdır Aile konutunun devrine ilişkin işlemin iptaline ancak evlilik birliği devam ediyor ise karar verilebilir. Evlilik birliği sonlanmışsa davanın konusu kalmadığından...

İptal Aile Konutu Olan Bölümle Sınırlı Olmalıdır

İptal Aile Konutu Olan Bölümle Sınırlı Olmalıdır Aile konutunun devrine ilişkin işlemin iptali ancak aile konutu olan bölümle sınırlı olarak istenebilir. Diğer bir ifadeyle aile...

Eşin Açık Rızası Alınmamış Olmalıdır

Eşin Açık Rızası Alınmamış Olmalıdır Aile konutunun devrine ilişkin işlemin iptalinin istenebilmesi için işlemin eşin açık rızası alınmadan yapılmış olması gerekmektedir. Açık rıza ancak belirli...

Fiil Ehliyetsizliğine Konu İşlem Yapılmalıdır

Fiil Ehliyetsizliğine Konu İşlem Yapılmalıdır Aile konutunun devrine ilişkin işlemin iptalinin istenebilmesi İçin TMK m. 194 hükmünde açıklanan işlem yapılmış olmalıdır. Aile konutu üzerinde çıplak mülkiyet...

Aile Konutu Devri İptali Davası Koşulları

Aile Konutu Devri İptali Davası Koşulları Aile konutuna ilişkin sınırlama getirilen işlem eşin açık rızası alınmadan yapılmışsa kesin hükümsüzlük söz konusu olduğundan hükümsüzlük her zaman...

Aile Konutu Devrinin İptali Davası

Aile Konutu Devrinin İptali Davası TMK. m. 194 f.I hükmüne göre eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutunu devredemez. Aile konutu diğer eşin rızası...

Aile Konutu Davalarında Açık Rıza Yokluğunda Açılacak Davalar

Aile Konutu Davalarında Açık Rıza Yokluğunda Açılacak Davalar 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 193 hükmünde yer alan "‘Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça” ifadesine dayanılarak 4721...

Aile Konutu Davalarında Açık Rıza Konusu İşlemler

Aile Konutu Davalarında Açık Rıza Konusu İşlemler TMK. m. 194 hükmü ile eşlerin hukuksal işlemlerine ilişkin genel kuralın aile konutlarıyla ilgili bir istisnasına yer verilmiştir....

Aile Konutu Davalarında Açık Rızanın Alınmamasının Sonuçları

Aile Konutu Davalarında Açık Rızanın Alınmamasının Sonuçları Aile konutuna ilişkin işlem tarafı olmayan eşin rızasının alınmamasının sonuçlarını genel olarak inceledikten sonra oluşan zarar varsa yapılacaklar...

Aile Konutu Davalarında Açık Rıza Konusunda Hakimin Müdahalesi

Aile Konutu Davalarında Açık Rıza Konusunda Hakimin Müdahalesi TMK. m. 2 f. II hükmüne göre; Eşinin rızasını sağlayamayan veya diğer eşin yasanın kendisine tanımış olduğu...

Aile Konutu Davalarında Eşin Açık Rızasının verilme Şekli

Aile Konutu Davalarında Eşin Açık Rızasının verilme Şekli TMK. m. 194 f.I hükmüne göre eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili...

Aile Konutu Davalarında Eşin Açık Rızasının verilme Zamanı

"Aile Konutu Davalarında Eşin Açık Rızasının verilme Zamanı Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez...

Aile Konutu Davalarında Eşin Açık Rızasının Hukuki Niteliği

"Aile Konutu Davalarında" Eşin Açık Rızasının hukuki Niteliği 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 193 hükmünde yer alan “Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça" ifadesine dayanılarak 4721...

“Aile Konutu” İşlem Ve Davaları

"Aile Konutu" İşlem Ve Davaları Aile Konutu İşlem Ve Davaları (TMK m. 194 f. I) altında düzenleme konusu yapılmıştır. TMK. m. 193 hükmüne göre yasada aksine...

Aile Konutu Tespit Davası Usul Hükümleri

"Aile Konutu Tespit Davası" Usul Hükümleri Oturulan konutun aile konutu olup olmadığına ilişkin tespit davası hakkında uygulanacak olan usul hükümlerini aşağıdaki konu başlıklarına göre inceleyeceğiz; Görevli...

“Aile Konutu Tespit Davası”

OTURULAN KONUTUN "AİLE KONUTU" OLDUĞUNUN TESPİTİ DAVASI Oturulan konutun aile konutu olup olmadığı yönünde taraflar arasında çekişme varsa aile konutu gibi önemli bir konuda düşülen...

“Aile Konutu”nun “Ortak Konut” ile Karşılaştırılması

"AİLE KONUTU" İLE "ORTAK KONUT" KARŞILAŞTIRMASI Bilindiği üzere TMK. madde 186 hükmünde “eşlerin konutu” buna karşılık TMK. madde 194 hükmünde ise “aile konutu” düzenlenmiştir. Kaynak yasa...

Aile Yaşamı Yoğunluğunun Uygulama Kapsamında Kalmayanlar

Aile Yaşamı Yoğunluğunun Uygulama Kapsamında Kalmayanlar TMK. m. 194 uygulaması kapsamında kalmayan durumları bu bölümde inceleyerek örnekler vereceğiz. Tapu Tahsis Belgesi Varsa Uygulanmaz Tapu tahsis belgesi tapu...

Aile Yaşamı Yoğunluğunun Uygulama Kapsamında Kalanlar

Aile Yaşamı Yoğunluğunun Uygulama Kapsamında Kalanlar TMK. m. 194 uygulaması kapsamında kalan konutları bu bölümde inceleyerek örnekler vereceğiz; Kişisel mal olabilir, Edinilmiş mal olabilir, Paylı mülkiyet olabilir, Tapu sicilinde...

“Aile Konutu” İrade Dışı Elden Çıkmada Uygulanamaz

"Aile Konutu" İrade Dışı Elden Çıkmada Uygulanamaz Aile konutu irade dışı elden çıkmışsa aile konutuna ilişkin koruma da kendiliğinden ortadan kalkar. Aile konutunun irade dışı...

“Aile Konutu” Aynı Zamanda İş yeri Olabilir

"Aile Konutu" Aynı Zamanda İşyeri Olabilir Aile konutu aynı zamanda eş ya da eşlerin işyeri özelliğini de taşıyabilir. Ticari faaliyet özgürlüğü ile barınma hakkının çatıştığı...

“Aile Konutu” Fiili Kullanım Uygulama Kapsamında Kalmayanlar

Aile Konutu Fiili Kullanım Uygulama Kapsamında Kalmayanlar Bir oturma yerinin aile yaşamının yoğunlaştığı bir konut sayılabilmesi için aşağıdaki özellikler bulunmamalıdır. Kamu konutu / lojman olmamalıdır, Kapıcı konutu...

Aile Konutu Fiilen Kullanılıyor Olmalıdır

Aile Konutu Fiilen Kullanılıyor Olmalıdır Aile konutu tarafımızdan barınmak üzere sürekli olarak kullanılan ve aile yaşamının yoğunlaştığı oturma yeri olarak tanımlanmaktadır. Sürekli kullanma, aile yaşamının yoğunlaşması...

Aile Yaşamının Yoğunlaştığı Bir Konut Bulunmalıdır

Aile Yaşamının Yoğunlaştığı Bir Konut Bulunmalıdır Yaptığımız tanımdan da anlaşılacağı üzere aile konutu, sürekli olarak barınmak üzere kullanılan ve aile yaşamının yoğunlaştığı oturma yeridir. Bir...

Aile Konutunda Uygulama Kapsamı Dışında Kalanlar

Aile Konutunda Uygulama Kapsamı dışında Kalanlar Aile konutunun uygulama alanım açıkladıktan sonra bu bölümde de uygulama alanı olmayan halleri açıklayacağız. Aile konutu düzenlemesi / Aile Konutu...

Aile Konutunda Uygulama Kapsamında Kalanlar

Aile Konutunda Uygulama Kapsamında Kalanlar Aile konutu düzenlemesi / Aile Konutu hükümleri; Bütün evliliklerde uygulanır Terk halinde de uygulanır Birlikte yaşamaya ara verilse de uygulanır Boşanma veya evliliğin iptali...

Aile Konutunun Unsurları

Aile Konutunun Unsurları Aile konutuna ilişkin hükümlerin uygulanabilmesi için öncelikle; Bir evlilik birliği kurulmuş olmalıdır - TMK m. 185 f. I. Aile yaşamının yoğunlaştığı bir konut bulunmalıdır, Geçerli...

Türk Hukukunda Aile Konutunun Tanımı

Türk Hukukunda Aile Konutunun Tanımı 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinde yer almayan aile konutu kavramı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile yaşantımıza girmiş bulunmaktadır. ÇABRİ, aile...

“Aile Konutu” Kavramı

"Aile Konutu" Kavramı Aile Konutu Kavramı (TMK m. 194) altında düzenleme konusu olmuştur. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu gerek koruma ilkesi ve gerekse eşitlik ilkesinin bir...

Eşlerin Evlilik Birliği içinde Hukuki İşlemleri

Eşlerin Evlilik Birliği içinde Hukuki İşlemleri Eşlerin Evlilik Birliği içinde Hukuki İşlemleri (TMK m. 193) altında düzenlenmiştir. TMK m. 193. Hükmüne göre; Eşlerin hukuki işlem özgürlüğü...

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Geri verilmesi Davası

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Geri verilmesi Davası Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Geri verilmesi Davası (TMK m. 191) altında düzenlenmiştir. Temsil yetkisinin kaldırılmasına veya sınırlanmasına ilişkin karar...

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinde Değişiklik

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinde Değişiklik Evlilik birliğini temsil yetkisinde değişiklik aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir; Temsil yetkisinin kaldırılması Temsil yetkisinin sınırlanması, Temsil yetkisinin geri verilmesi TEMSİL YETKİSİNİN KALDIRILMASI VEYA SINIRLANMASI DAVASI...

Evlilik Birliğini Temsile İlişkin Sorumluluk Hükümleri

Evlilik Birliğini Temsile İlişkin Sorumluluk Hükümleri Evlilik birliğini temsile ilişkin sorumluluk hükümleri iki alanda hukuki sonuçlarını doğurmaktadır. Eşler arası sorumluluk, Üçüncü kişilere karşı sorumluluk EŞLER ARASI SORUMLULUK Evlilik birliğini...

Hakim Tarafından Yetkili Kılınma Davası

Birliği Temsile Yetkili Kılınma Davası (TMK m. 188 f. II b.I) Eşlerden her biri, ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil...

Sürekli Olmayan İhtiyaçlarda Temsil Yetkisi

Sürekli Olmayan İhtiyaçlarda Temsil Yetkisi (TMK m. 188 f. II) Eşlerden her biri, ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil eder....

Sürekli İhtiyaçlarda Sağlanan Yetkiler

Sağlanan Yetkiler Sürekli ihtiyaçlarda temsil yetkisinin taraflara sağladığı yetkiler vardır. Sürekli ihtiyaçlarda temsil yetkisinin taraflara sağladığı yetkileri işlem yapan eşin yetkisi ve adına işlem yapılan...

Sürekli İhtiyaçlar için Kullanılmalıdır

Sürekli İhtiyaçlar için Kullanılmalıdır. TMK m. 188 f. I hükmüne göre; Eşlerden her biri, ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil...

Birlikte Yaşanıyor olmalıdır

Birlikte Yaşanıyor olmalıdır Birlikte Yaşanıyor olmalıdır Kuralı (TMK m. 185 f. III) altından düzenlenmiştir. Bilindiği üzere evliliğin temel normu diğer bir deyişle evliliğin anayasası olan TMK...

Tam Fiil Ehliyeti Bulunmalıdır

Tam Fiil Ehliyeti Bulunmalıdır Tam Fiil Ehliyeti Bulunmalıdır (TMK m. 10) altında düzenlenmiştir. TMK m. 10 hükmüne göre; Eşlerin temsil yetkisinden söz edebilmek İçin öncelikle tam...

Eşlerin Evlilik Birliğini Temsil Koşulları

Eşlerin Evlilik Birliğini Temsil Koşulları Eşlerin Evlilik Birliğini temsil yetkisi Türk Medeni Kanunu altında düzenleme konusu olmakla birlikte eşlerin temsil yetkisinden söz edebilmek için aşağıdaki...

Dava Konusu Yapılabilir

Dava Konusu Yapılabilir Türk Medeni Kanununda evlilik birliğini temsiline ilişkin olarak çıkabilecek sorunların giderilebilmesi/aşılabilmesi/çözümlenebilmesi için değişik dava açma olanakları sunulmuştur. Evlilik birliğini temsile ilişkin açılabilecek olan...

Mal Rejimi Sözleşmesi İle Değiştirilemez

Mal Rejimi Sözleşmesi İle Değiştirilemez Mal rejimi sözleşmesinin kapsamında kural olarak eşlerin evlilik öncesi ve sonrası edindikleri mallar üzerindeki hak ve yükümlülükleri ile evlilik sona...

Kişiye Sıkı Sıkıya bağlıdır

Kişiye Sıkı Sıkıya bağlıdır Evlilik iki kişi ile oluşur. Bu iki kişiye anayasal düzenlemelere uygun şekilde yapılan tüm hukuki düzenlemeler nedeni ile evlilik ile birlikte...

Müteselsilen Sorumluluk Esası Geçerlidir

Müteselsilen Sorumluluk Esası Geçerlidir. Evlilik birliğini temsil yetkisinin kullanıldığı hallerde, eşler üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumlu olur iseler de birliği temsil yetkisi bulunmaksızın yaptığı işlemlerden...