Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

Aile Konutu

Evlilik süresince aile konutu ve bu kavram üzerinde hukuki yaptırımlar ve işlemleri yaşanılan sorunlar açısından değerlendiren yazılarımız

Devir Tarihinde Aile Konutu Olmalıdır

Devir Tarihinde Aile Konutu Olmalıdır Aile konutunun devrine ilişkin işlemin iptalinin istenebilmesi konutun devir tarihinde aile konutu olduğunun anlaşılması gerekir. Toplanan delillerle dava konusu konutun devir...

Evlilik Birliği Devam Ediyor Olmalıdır

Evlilik Birliği Devam Ediyor Olmalıdır Aile konutunun devrine ilişkin işlemin iptaline ancak evlilik birliği devam ediyor ise karar verilebilir. Evlilik birliği sonlanmışsa davanın konusu kalmadığından...

İptal Aile Konutu Olan Bölümle Sınırlı Olmalıdır

İptal Aile Konutu Olan Bölümle Sınırlı Olmalıdır Aile konutunun devrine ilişkin işlemin iptali ancak aile konutu olan bölümle sınırlı olarak istenebilir. Diğer bir ifadeyle aile...

Eşin Açık Rızası Alınmamış Olmalıdır

Eşin Açık Rızası Alınmamış Olmalıdır Aile konutunun devrine ilişkin işlemin iptalinin istenebilmesi için işlemin eşin açık rızası alınmadan yapılmış olması gerekmektedir. Açık rıza ancak belirli...

Fiil Ehliyetsizliğine Konu İşlem Yapılmalıdır

Fiil Ehliyetsizliğine Konu İşlem Yapılmalıdır Aile konutunun devrine ilişkin işlemin iptalinin istenebilmesi İçin TMK m. 194 hükmünde açıklanan işlem yapılmış olmalıdır. Aile konutu üzerinde çıplak mülkiyet...

Aile Konutu Devri İptali Davası Koşulları

Aile Konutu Devri İptali Davası Koşulları Aile konutuna ilişkin sınırlama getirilen işlem eşin açık rızası alınmadan yapılmışsa kesin hükümsüzlük söz konusu olduğundan hükümsüzlük her zaman...

Aile Konutu Devrinin İptali Davası

Aile Konutu Devrinin İptali Davası TMK. m. 194 f.I hükmüne göre eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutunu devredemez. Aile konutu diğer eşin rızası...

Aile Konutu Davalarında Açık Rıza Yokluğunda Açılacak Davalar

Aile Konutu Davalarında Açık Rıza Yokluğunda Açılacak Davalar 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 193 hükmünde yer alan "‘Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça” ifadesine dayanılarak 4721...

Aile Konutu Davalarında Açık Rıza Konusu İşlemler

Aile Konutu Davalarında Açık Rıza Konusu İşlemler TMK. m. 194 hükmü ile eşlerin hukuksal işlemlerine ilişkin genel kuralın aile konutlarıyla ilgili bir istisnasına yer verilmiştir....

Aile Konutu Davalarında Açık Rızanın Alınmamasının Sonuçları

Aile Konutu Davalarında Açık Rızanın Alınmamasının Sonuçları Aile konutuna ilişkin işlem tarafı olmayan eşin rızasının alınmamasının sonuçlarını genel olarak inceledikten sonra oluşan zarar varsa yapılacaklar...

Aile Konutu Davalarında Açık Rıza Konusunda Hakimin Müdahalesi

Aile Konutu Davalarında Açık Rıza Konusunda Hakimin Müdahalesi TMK. m. 2 f. II hükmüne göre; Eşinin rızasını sağlayamayan veya diğer eşin yasanın kendisine tanımış olduğu...

Aile Konutu Davalarında Eşin Açık Rızasının verilme Şekli

Aile Konutu Davalarında Eşin Açık Rızasının verilme Şekli TMK. m. 194 f.I hükmüne göre eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili...

Aile Konutu Davalarında Eşin Açık Rızasının verilme Zamanı

"Aile Konutu Davalarında Eşin Açık Rızasının verilme Zamanı Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez...

Aile Konutu Davalarında Eşin Açık Rızasının Hukuki Niteliği

"Aile Konutu Davalarında" Eşin Açık Rızasının hukuki Niteliği 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 193 hükmünde yer alan “Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça" ifadesine dayanılarak 4721...

“Aile Konutu” İşlem Ve Davaları

"Aile Konutu" İşlem Ve Davaları Aile Konutu İşlem Ve Davaları (TMK m. 194 f. I) altında düzenleme konusu yapılmıştır. TMK. m. 193 hükmüne göre yasada aksine...

Aile Konutu Tespit Davası Usul Hükümleri

"Aile Konutu Tespit Davası" Usul Hükümleri Oturulan konutun aile konutu olup olmadığına ilişkin tespit davası hakkında uygulanacak olan usul hükümlerini aşağıdaki konu başlıklarına göre inceleyeceğiz; Görevli...

“Aile Konutu Tespit Davası”

OTURULAN KONUTUN "AİLE KONUTU" OLDUĞUNUN TESPİTİ DAVASI Oturulan konutun aile konutu olup olmadığı yönünde taraflar arasında çekişme varsa aile konutu gibi önemli bir konuda düşülen...

“Aile Konutu”nun “Ortak Konut” ile Karşılaştırılması

"AİLE KONUTU" İLE "ORTAK KONUT" KARŞILAŞTIRMASI Bilindiği üzere TMK. madde 186 hükmünde “eşlerin konutu” buna karşılık TMK. madde 194 hükmünde ise “aile konutu” düzenlenmiştir. Kaynak yasa...

Aile Yaşamı Yoğunluğunun Uygulama Kapsamında Kalmayanlar

Aile Yaşamı Yoğunluğunun Uygulama Kapsamında Kalmayanlar TMK. m. 194 uygulaması kapsamında kalmayan durumları bu bölümde inceleyerek örnekler vereceğiz. Tapu Tahsis Belgesi Varsa Uygulanmaz Tapu tahsis belgesi tapu...

Aile Yaşamı Yoğunluğunun Uygulama Kapsamında Kalanlar

Aile Yaşamı Yoğunluğunun Uygulama Kapsamında Kalanlar TMK. m. 194 uygulaması kapsamında kalan konutları bu bölümde inceleyerek örnekler vereceğiz; Kişisel mal olabilir, Edinilmiş mal olabilir, Paylı mülkiyet olabilir, Tapu sicilinde...

“Aile Konutu” İrade Dışı Elden Çıkmada Uygulanamaz

"Aile Konutu" İrade Dışı Elden Çıkmada Uygulanamaz Aile konutu irade dışı elden çıkmışsa aile konutuna ilişkin koruma da kendiliğinden ortadan kalkar. Aile konutunun irade dışı...

“Aile Konutu” Aynı Zamanda İş yeri Olabilir

"Aile Konutu" Aynı Zamanda İşyeri Olabilir Aile konutu aynı zamanda eş ya da eşlerin işyeri özelliğini de taşıyabilir. Ticari faaliyet özgürlüğü ile barınma hakkının çatıştığı...

“Aile Konutu” Fiili Kullanım Uygulama Kapsamında Kalmayanlar

Aile Konutu Fiili Kullanım Uygulama Kapsamında Kalmayanlar Bir oturma yerinin aile yaşamının yoğunlaştığı bir konut sayılabilmesi için aşağıdaki özellikler bulunmamalıdır. Kamu konutu / lojman olmamalıdır, Kapıcı konutu...

Aile Konutu Fiilen Kullanılıyor Olmalıdır

Aile Konutu Fiilen Kullanılıyor Olmalıdır Aile konutu tarafımızdan barınmak üzere sürekli olarak kullanılan ve aile yaşamının yoğunlaştığı oturma yeri olarak tanımlanmaktadır. Sürekli kullanma, aile yaşamının yoğunlaşması...

Aile Yaşamının Yoğunlaştığı Bir Konut Bulunmalıdır

Aile Yaşamının Yoğunlaştığı Bir Konut Bulunmalıdır Yaptığımız tanımdan da anlaşılacağı üzere aile konutu, sürekli olarak barınmak üzere kullanılan ve aile yaşamının yoğunlaştığı oturma yeridir. Bir...

Aile Konutunda Uygulama Kapsamı Dışında Kalanlar

Aile Konutunda Uygulama Kapsamı dışında Kalanlar Aile konutunun uygulama alanım açıkladıktan sonra bu bölümde de uygulama alanı olmayan halleri açıklayacağız. Aile konutu düzenlemesi / Aile Konutu...

Aile Konutunda Uygulama Kapsamında Kalanlar

Aile Konutunda Uygulama Kapsamında Kalanlar Aile konutu düzenlemesi / Aile Konutu hükümleri; Bütün evliliklerde uygulanır Terk halinde de uygulanır Birlikte yaşamaya ara verilse de uygulanır Boşanma veya evliliğin iptali...

Aile Konutunun Unsurları

Aile Konutunun Unsurları Aile konutuna ilişkin hükümlerin uygulanabilmesi için öncelikle; Bir evlilik birliği kurulmuş olmalıdır - TMK m. 185 f. I. Aile yaşamının yoğunlaştığı bir konut bulunmalıdır, Geçerli...

Türk Hukukunda Aile Konutunun Tanımı

Türk Hukukunda Aile Konutunun Tanımı 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinde yer almayan aile konutu kavramı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile yaşantımıza girmiş bulunmaktadır. ÇABRİ, aile...

“Aile Konutu” Kavramı

"Aile Konutu" Kavramı Aile Konutu Kavramı (TMK m. 194) altında düzenleme konusu olmuştur. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu gerek koruma ilkesi ve gerekse eşitlik ilkesinin bir...

Ortak Konutun Seçimi

ORTAK KONUTUN SEÇİMİ Hayat ortaklığının doğal sonucu olarak eşler arasında bir ortak konut söz konusudur. Eşler oturacakları konutun seçimini birlikte gerçekleştirirler. Ortak seçme aynı zamanda...

Ortak Konut Her Zaman Aile Konutu Değildir

Ortak Konut Her Zaman Aile Konutu Değildir madde 186 hükmünde (ZGB 162) “eşlerin konutu” (eheliche Wohnung) madde 194 hükmündeki (ZGB 169) “aile konutu” (Wohnung...

Eşlerin Ortak Konutu Seçme Hakkı

Eşlerin Ortak Konutu Seçme Hakkı OTURACAKLARI KONUTU SEÇME HAKKI (TMK m. 186 f. I) TMK. m. 186 f. I hükmüne göre eşler oturacakları konutu birlikte seçerler. Hayat...