Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr
Ana Sayfa Boşanma - Hukuk

Boşanma - Hukuk

Boşanma ile ilgili konular ve boşanma hakkında toplumu ilgilendiren kamu bilgilendirme kapsamındaki içtihat ve yargıtay kararları yanında boşanma haberlerinin de bu kategori altında yayınlıyoruz. Bu Kategori Daha çok boşanma öncesi ve sonrasında Hukuk sistemini, yasa ve kanunları, yargıtay kararlarını, içtihatları, mütalaaları, ve bizim yorumlarımızı içerir

Fer-i Sonuçlara İlişkin Anlaşmalar Hakim Tarafından Onaylanmalıdır

0
Fer-i Sonuçlara İlişkin Anlaşmalar Hakim Tarafından Onaylanmalıdır TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü bakımından boşanmaya ilişkin hükümler uygulanacağından butlan davasının fer-i...

Hakim Kanıtları Serbestçe Takdir Eder

0
Hakim Kanıtları Serbestçe Takdir Eder TMK madde 160 hükümlerine göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü bakımından boşanmaya ilişkin hükümler uygulanacağından, TMKm. 184 b. 4. Altındaki...

Tarafların İkrarı ve Kabulü Hakimi Bağlamaz

0
Tarafların İkrarı ve Kabulü Hakimi Bağlamaz TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü bakımından boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır. TMK m. 184 b.3 hükmüne...

Olgular Hakkında Hakim Taraflara Yemin Öneremez

0
Olgular Hakkında Hakim Taraflara Yemin Öneremez TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü bakımından boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır. TMK m. 184 b.2 hükmüne...

Hakim Vicdanen Kanaat Getirmelidir

0
Hakim Vicdanen Kanaat Getirmelidir TMKm. 160 hükümlerine göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü bakımından boşanmaya ilişkin hükümler uygulanacağından; TMK m. 184 b. 1 hükümlerine göre hakim;...

Butlan Davasında Yargılama Usulü

0
BUTLAN DAVASINDA YARGILAMA USULÜ (TMK m. 160) TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü bakımından boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır. Evlenmenin butlanı davasında yargılama...

Boşanmanın Dayandığı İlkeler

0
Devletler, hukuk politikasında boşanma sebeplerini belirlerken dayanacağı ilkeleri kendi toplumunun özelliklerini temel alarak gözetmektedir. Boşanma hukukuna yön veren temel ilkeler beş grupta toplanmaktadır, boşanma...

Boşanma Davası Açılabilmesi Ön Koşulları

0
Boşanma Davası Açılabilmesi Ön Koşulları  Geçerli Bir Evlilik Bulunmalıdır. Evlilik, cinsiyetleri “AYRI” iki kişinin ömür boyu beraber yaşamasını hedefleyen güç ve çetin bir kurumdur. Evlilik aslında...

Boşanmanın Tarihdeki Durumu ve Boşanma Sistemleri

0
BOŞANMA SİSTEMLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Bireyci görüş ile toplumcu görüş, boşanma hukukunda; hukuk politikası çerçevesinde üç ayrı düzenlemeyi  (versiyonu) önümüze çıkarmaktadır. Bunlar Boşanmayı RED eden sistem Serbest Boşanma...

Boşanma kavramı ve boşanma nedir?

0
Kavram Olarak Boşanma Boşanma (divorce, scheidung); Boşanma; üzerinde hemen herkesin bir düşünce sahibi olduğu ve  "Aile Hukukunun"  çok tartışılan bir kurumudur. Bilindiği üzere aile çok bileşenli toplumsal...