Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr
Ana Sayfa Etiketler Eşlerin Evliliği Temsili

Etiket: Eşlerin Evliliği Temsili

Eşlerin Evlilik Birliği içinde Hukuki İşlemleri

0
Eşlerin Evlilik Birliği içinde Hukuki İşlemleri Eşlerin Evlilik Birliği içinde Hukuki İşlemleri (TMK m. 193) altında düzenlenmiştir. TMK m. 193. Hükmüne göre; Eşlerin hukuki işlem özgürlüğü...

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Geri verilmesi Davası

0
Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Geri verilmesi Davası Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Geri verilmesi Davası (TMK m. 191) altında düzenlenmiştir. Temsil yetkisinin kaldırılmasına veya sınırlanmasına ilişkin karar...

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinde Değişiklik

0
Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinde Değişiklik Evlilik birliğini temsil yetkisinde değişiklik aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir; Temsil yetkisinin kaldırılması Temsil yetkisinin sınırlanması, Temsil yetkisinin geri verilmesi TEMSİL YETKİSİNİN KALDIRILMASI VEYA SINIRLANMASI DAVASI...

Evlilik Birliğini Temsile İlişkin Sorumluluk Hükümleri

0
Evlilik Birliğini Temsile İlişkin Sorumluluk Hükümleri Evlilik birliğini temsile ilişkin sorumluluk hükümleri iki alanda hukuki sonuçlarını doğurmaktadır. Eşler arası sorumluluk, Üçüncü kişilere karşı sorumluluk EŞLER ARASI SORUMLULUK Evlilik birliğini...

Hakim Tarafından Yetkili Kılınma Davası

0
Birliği Temsile Yetkili Kılınma Davası (TMK m. 188 f. II b.I) Eşlerden her biri, ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil...

Sürekli Olmayan İhtiyaçlarda Temsil Yetkisi

0
Sürekli Olmayan İhtiyaçlarda Temsil Yetkisi (TMK m. 188 f. II) Eşlerden her biri, ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil eder....

Sürekli İhtiyaçlarda Sağlanan Yetkiler

0
Sağlanan Yetkiler Sürekli ihtiyaçlarda temsil yetkisinin taraflara sağladığı yetkiler vardır. Sürekli ihtiyaçlarda temsil yetkisinin taraflara sağladığı yetkileri işlem yapan eşin yetkisi ve adına işlem yapılan...

Sürekli İhtiyaçlar için Kullanılmalıdır

0
Sürekli İhtiyaçlar için Kullanılmalıdır. TMK m. 188 f. I hükmüne göre; Eşlerden her biri, ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil...

Birlikte Yaşanıyor olmalıdır

0
Birlikte Yaşanıyor olmalıdır Birlikte Yaşanıyor olmalıdır Kuralı (TMK m. 185 f. III) altından düzenlenmiştir. Bilindiği üzere evliliğin temel normu diğer bir deyişle evliliğin anayasası olan TMK...

Tam Fiil Ehliyeti Bulunmalıdır

0
Tam Fiil Ehliyeti Bulunmalıdır Tam Fiil Ehliyeti Bulunmalıdır (TMK m. 10) altında düzenlenmiştir. TMK m. 10 hükmüne göre; Eşlerin temsil yetkisinden söz edebilmek İçin öncelikle tam...

Eşlerin Evlilik Birliğini Temsil Koşulları

0
Eşlerin Evlilik Birliğini Temsil Koşulları Eşlerin Evlilik Birliğini temsil yetkisi Türk Medeni Kanunu altında düzenleme konusu olmakla birlikte eşlerin temsil yetkisinden söz edebilmek için aşağıdaki...

Dava Konusu Yapılabilir

0
Dava Konusu Yapılabilir Türk Medeni Kanununda evlilik birliğini temsiline ilişkin olarak çıkabilecek sorunların giderilebilmesi/aşılabilmesi/çözümlenebilmesi için değişik dava açma olanakları sunulmuştur. Evlilik birliğini temsile ilişkin açılabilecek olan...

Mal Rejimi Sözleşmesi İle Değiştirilemez

0
Mal Rejimi Sözleşmesi İle Değiştirilemez Mal rejimi sözleşmesinin kapsamında kural olarak eşlerin evlilik öncesi ve sonrası edindikleri mallar üzerindeki hak ve yükümlülükleri ile evlilik sona...

Kişiye Sıkı Sıkıya bağlıdır

0
Kişiye Sıkı Sıkıya bağlıdır Evlilik iki kişi ile oluşur. Bu iki kişiye anayasal düzenlemelere uygun şekilde yapılan tüm hukuki düzenlemeler nedeni ile evlilik ile birlikte...

Müteselsilen Sorumluluk Esası Geçerlidir

0
Müteselsilen Sorumluluk Esası Geçerlidir. Evlilik birliğini temsil yetkisinin kullanıldığı hallerde, eşler üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumlu olur iseler de birliği temsil yetkisi bulunmaksızın yaptığı işlemlerden...

Her Türlü Hukuki İşlemi Kapsar

0
Her Türlü Hukuki İşlemi Kapsar Evlilik birliğinin temsili, her türlü hukuki işlemi ve hukuki işlem benzeri fiilleri yapabilme hak ve yetkisini içermektedir. Kuşkusuz ki temsil hak...

Ailenin İhtiyaçları içindir

0
Ailenin İhtiyaçları içindir Evlilik birliğinin temsili kural olarak evlilik birliğinin olağan ihtiyaçları için gereklidir. Olağan ihtiyaçlar ise doğrudan doğruya evlilik birliğine özgü özel ihtiyaçlardır. Evlilik birliğinin ihtiyaçları...

Eşlerin Evlilik Birliğini Temsili

0
Eşlerin Evlilik Birliğini Temsili EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİNİ TEMSİLİ (TMK m. 188-191) altında düzenlenmiştir. Evliliğin anayasası olan TMK m. 185 hükmünde eşlerin birliği beraberce yöneteceklerine açıkça işaret...