Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr
Ana Sayfa Etiketler Evlenmenin maddi koşulları

Etiket: Evlenmenin maddi koşulları

Askeri öğrencilik

0
Askeri öğrencilik 926 Sayılı TSK. Personel Kanununa dayanılarak çıkartılan Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara...

Yabancı Uyruklu Kadın İçin Bekleme süresi

0
Yabancı Uyruklu Kadın İçin Bekleme / iddet Süresi Yabancı uyruklu kadın için bekleme süresinin uygulanabilmesi için kadının uyruğuna bağlı yani vatandaşı olduğu ülkenin milli hukukunda...

İddet Süresinin Kaldırılması Davası Usul Hükümleri

0
Kadının bekleme Süresinin Kaldırılması davası Usul Hükümleri Bekleme süresinin kaldırılması konusunda açılacak olan davaya yönelik usul hükümleri konusunda bu bölümde ayrıntılı bilgi vereceğiz. Bekleme süresinin kaldırılması...

Kadının iddet süresinin kaldırılması Davası

0
Kadının iddet süresinin kaldırılması Davası Kadının Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası (TMK m. 132 f. III) Evliliği sona eren kadının üçyüz günlük bekleme süresi için Kanunda öngörülen...

Bekleme Süresinin(İddet Süresinin) Sınırları

0
Bekleme Süresinin(İddet Süresinin) Sınırları 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda kadın için öngörülen bekleme süresinin(iddet süresinin) sınırları da çizilmiştir. Diğer bir deyişle kadın için öngörülen bekleme...

Kadın İçin Bekleme Süresi – İDDET

0
Kadın için iddet süresi Kadın İçin Bekleme Süresi (TMK m. 132) Soybağı karışıklığına sebebiyet vermemek amacıyla evliliği sona eren kadın için 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda...

Bazı Bulaşıcı Hastalıklar

0
Bazı Bulaşıcı Hastalıklar Hasta olanların evlenmelerinde kural olarak bir sakınca bulunmamaktadır. Örneğin üreme yeteneğinden yoksun olanlar da evlenebilir. Bu sebeple doğurgan olmamak boşanma konusu olmayan...

Kesin Olmayan Evlenme Engelleri

0
KESİN OLMAYAN EVLENME ENGELLERİ Evlenme engellerinin bazıları kesin olmayan evlenme engeli niteliğindedir. Kesin olmayan evlenme engellerine rağmen yapılan evlenmeler ise geçerli olup engel öne sürülerek...

Evlatlık İlişkisi

0
Evlatlık İlişkisi (TMK m. 129 b.3, 145 b.4) TMK. m. 129 b. 3. Hükmüne göre; Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu...

Kayın Hısımlığı

0
Kayın Hısımlığı (TMK m. 129 b.2, 145 b.4) TMK M. 18 f.I Hükmüne göre; eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları, aynı tür ve dereceden...

Kan Hısımlığı

0
Kan Hısımlığı (TMK m. 129 b. 1,145 b. 4) Halk arasında akrabalık da denilen Kan hısımlığı; ortak bir kökten ya da birbirinden üreyenler arasında kan...

Hısımlık

0
Hısımlık (TMK M. 129, 145 b. 4) Türk Medeni Kanunu m. 129 hükmünde öngörülen hısımlık derecesi kesin olan evlenme engellerinden olup bu hısımlığa rağmen yapılan...

Akıl Hastalığı

0
Akıl Hastalığı (TMK m. 133, 145 b. 3) Evlenme sırasında evlenen diğer bireylerin, onun alt soyu ve üst soyu dahil olmak üzere gelecek olan neslin...

Ayırt Etme Gücünden Sürekli Yoksunluk

0
Ayırt Etme Gücünden Sürekli Yoksunluk (TMK M. 125, 145 B.2) Evlendirme memuru, evleneceklerden her birine birbiriyle evlenmek isteyip istemediklerini sorar. Evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarını...

Mevcut Evlilik

0
Mevcut Evlilik (TMK m. 130,145 b.1) TMK Madde. 145-147. arasındaki Hükümlere göre var olan mevcut evlilik kesin olan evlenme engellerinden olup yeniden yapılan evliliği mutlak...

Kesin EVLENME Engelleri

0
KESİN EVLENME ENGELLERİ Evlenme engellerinin bazıları kesin evlenme engeli niteliğindedir. TMK m. 145-147. Arasında yasalar ile tanımlanmış; kesin olan evlenme engelleri evlenmeyi mutlak butlanla sakatlamaktadır. TMK m....

Evlenme Engellerinin Bulunmaması

0
EVLENME ENGELLERİNİN BULUNMAMASI (TMK m. 129-133) Evlenmenin gerçekleşebilmesi için bulunması gereken Maddi Koşulları sitemize eklemiştik. Evlenmenin gerçekleşmesi için bulunmaması gereken maddi koşulları ise bu bölümde inceleyeceğiz. Türk...

Olağan Evlenmeye izin Davası Usul Hükümleri

0
Olağan Evlenmeye İzin Davası Usul Hükümleri Olağan evlenmeye izin konusunda açılacak olan davaya yönelik usul hükümleri konusunda ayrıntılı bilgi verelim. Olağan evlenmeye izin konusuna yönelik usul...

Olağan Evlenmeye İzin Davası Koşulları

0
Olağan Evlenmeye İzin Davası Koşulları Olağan evlenmeye izin davasının kabul edilebilmesi için aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gereklidir; İzin istenilen onyedi yaşını tamamlamış ya da ergin olup kısıtlanmış...

Olağan Evlenmeye İzin Davası

0
Olağan Evlenmeye İzin Davası (TMK m. 128) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda olağan evlenme yaşının yanı sıra ayrıca olağan dışı evlenme yaşı da düzenlenmiştir. Erkek veya...

Evlenmeye İznin Verilmemiş olması Durumu

0
Evlenmeye İznin Verilmemiş Olması Durumu Küçük veya kısıtlının yasal temsilcisi haklı sebeplerle evlenmeye izin vermemiş olabileceği gibi haklı olmayan sebeplerle de evlenmeye İzin vermemiş olabilir. TMK...

Evlenmeye İznin Verilmesi

0
Evlenmeye İznin Verilmesi Hukuken Ayırt etme gücüne sahip, yaş erginliğine erişmiş - Onsekiz yaşını doldurmuş. (TMK m. 11 f.I) ve kısıtlı olamayanlar tam evlenme ehliyetine...

Evlenmeye Yasal Temsilcinin İzni

0
Evlenmeye Yasal Temsilcinin İzni Yasal temsilcinin izni, evlenmenin maddi koşullarından olan evlenme ehliyetine sahip olmanın unsurlarındandır. Diğer bir deyişle evlenme ehliyetine sahip olmanın Türk Medeni...

Ayırt Etme Gücü

0
Ayırt Etme Gücü AYIRT ETME GÜCÜ (TMK m. 125) Ayırt etme gücü, evlenmenin maddi koşullarından olan evlenme ehliyetine sahip olmanın unsurlarındandır. TMK. m. 13 hükmü ile ayırt...

Evlenme Yaşının Altında Evlilik Yapılması

0
Evlenme Yaşının Altında Evlilik Yapılması Yasalarda belirlenen evlenme yaşının bulunmamasına rağmen yapılan evliliklerin sonuçlarını ise; Olağan evlenme yaşının altında evlilik yapılması Olağan dışı evlenme yaşının altında evlilik...

Olağan Dışı Evlenmeye İzin Davası Usul Hükümleri

0
Olağan Dışı Evlenmeye İzin Davası Usul Hükümleri Türk Hukuk sisteminde açılacak her dava Belirli bazı usul hükümlerine göre icra edilir. Bunları belirleyen Hukuk Muhakemeleri Usul...

Belli kişi ile evlenme izni verilebilir

0
Belli Kişi ile Evlenme İzni Verilebilir Olağan dışı evlenmeye izin davasında aile mahkemesince 16 yaşını tamamlamış kadın ya da erkeğin evlenmesine izin verilebilmesi için diğer...

Olanak Varsa Yasal Temsilci Dinlenmelidir

0
Olanak Varsa Yasal Temsilci Dinlenmelidir Türk Medeni Kanunu ile yapılan bazı değişiklikler nedeni ile eskiye göre bazı farklar belirgin durumdadır. Konu ile ilgili yapılan değişiklik...

Evlenme Olgunluğuna Sahip Olunmalıdır

0
Evlenme Olgunluğuna Sahip Olunmalıdır Olağan dışı evlenmeye izin davasının kabul edilebilmesi için izin istenilenin evlenme olgunluğuna sahip olması gerekmektedir. Evlenme olgunluğu mevcut değilse diğer koşulların...

Olağanüstü Durum ve Pek Önemli Bir Sebep Olmalıdır

0
Olağanüstü Durum ve Pek Önemli Bir Sebep Olmalıdır Olağan dışı evlenmeye izin davasının kabul edilebilmesi için gerekli koşullar içerisinde olan ve Aile Mahkemesi (= Yoksa...

İzin istenilen Onaltı Yaşını Tamamlamış Olmalıdır

0
İzin istenilen Onaltı Yaşını Tamamlamış Olmalıdır Olağan dışı evlenmeye izin davasının kabul edilebilmesi için ilk koşul evlenmesine izin istenilen kadın ya da erkeğin onaltı yaşını...

Olağandışı Evlenmeye izin Davası Koşulları

0
Olağandışı Evlenmeye izin Davası Koşulları Olağan dışı evlenmeye izin davasının Aile Mahkemelerinde (= yoksa Hakimler ve Savcılar Kurulunun Atadığı Asliye hukuk mahkemelerinde) görülebilmesi için önce...

Olağan Dışı Evlenmeye İzin Davası

0
Olağan Dışı Evlenmeye İzin Davası (TMK m. 124 f. II) Ne kadar farklı olağanüstü durum ve pek önemli bir sebep gerçekleşirse gerçekleşsin onaltı yaşını doldurmamış...

Olağan Dışı Evlenme Yaşı

0
Olağan Dışı Evlenme Yaşı (TMK m. 124 f. II) Türkiye’de yapılan evlilikler içerisinde yaş incelemesi yapıldığında genelde olağan dışı evliliklerin kırsal coğrafyalarda daha çok olduğu...

Evlenme Yaşı Mukayesesi

0
Evlenme Yaşı Mukayesesi Olağan evlenme yaşı her ülkenin kendi özelliklerine göre belirlenmektedir. Bu özellikler ise ülkenin coğrafik yapısı, kültürle yapısı, sosyolojik yapısı, genetik yapıları da...

Evlenme Yaşı Üst Sınırı

0
Evlenme Yaşı Üst Sınırı  Evlenme ehliyetine sahip olmanın koşullardan olan evlenme yaşı için; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda üst sınır belirlenmemiştir. Evlenme yaşını üst sınır koymamak sadece...

Evlenme Yaşı Alt Sınırı

0
Evlenme Yaşı Alt Sınırı Türk Medeni Kanunu Madde 124 fıkra 1’e göre Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. TMK. m. 11 f.I hükmüne göre doğal...

Olağan Evlenme Yaşı

0
Olağan Evlenme Yaşı Olağan Evlenme Yaşı (TMK m.124 f.I) Türk Medeni kanunu ile geçerli evlilik yapılabilmesi için gerekli koşullarında başında evlenme ehliyetinin varlığının da araştırılacağı bildirilmiştir....

Evlenme Yaşı

0
Evlenme Yaşı EVLENME YAŞI (TMK m. 124) Evlenme yaşı, evlenmenin maddi koşullarından olan evlenme ehliyetine sahip olmanın unsurlarındandır. Evlenme bir evcilik oyunu değildir. Evlenme bu sebeple...

Genel Olarak Evlenme Ehliyeti

0
Genel Olarak Evlenme Ehliyeti Evlenme ehliyetinin bulunması evlenmenin gerçekleşebilmesi için gerekli maddi koşullardandır. Evlenmenin gerçekleşebilmesi İçin aranan bu maddi koşulun daha iyi anlaşılabilmesi için evlenme...

Evlenme Ehliyetinin Bulunması

0
Evlenme Ehliyetinin Bulunması EVLENME EHLİYETİNİN BULUNMASI (TMK m. 124-128) Gelişmiş olan Hukuk sistemlerinin genel görüşü Ceza-i Ehliyet Kavramından yola çıkar. Yani ortada bir suç oluşması durumunda...

Evlenmenin Maddi (Somut) Koşulları

0
Evlenmenin Maddi (Somut) Koşulları EVLENMENİN MADDİ (SOMUT) KOŞULLARI (TMK m. 124-133) Türk Hukuk Sisteminde tanımı yapılmış ve geçerlilik koşulları yasalar ile belirlenmiş olan evlenme ancak Türk...

EVLİLİK HUKUKU (TMK m. 118-281)

0
EVLİLİK HUKUKU (TMK m. 118-281) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabı olan Aile Hukukunun birinci kısmını Evlilik Hukuku oluşturmaktadır. Evlilik Hukuku konu davalarını aşağıdaki Ana...