Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr
Ana Sayfa Etiketler Evlenmenin Şekil Koşulları

Etiket: Evlenmenin Şekil Koşulları

Cumhuriyet Savcılığına Bildirim

0
Cumhuriyet Savcılığına Bildirim Yetkili makamlar önünde yapılan evlenmelerin tescil işlemini yapacak olan nüfus müdürlüğüne bildirilmesi üzerine o yer nüfus müdürlüğü de yapılan evliliği kural olarak...

Yabancı Uyruklular İçin Yapılacak işlem

0
Yabancı Uyruklular İçin Yapılacak işlem Evlendirme Yönetmeliği Madde 34 f.II-III. Hükmüne göre; “Yetkili Türk makamları önünde evlenen yabancı uyruklu kadın ve erkek Uluslararası Kişisel Hal Komisyonu...

Evlenmekle Türk Vatandaşlığını Kazananların Tescili

0
Evlenmekle Türk Vatandaşlığını Kazananların Tescili (5490 SK m. 25) Evlenmekle Türk vatandaşlığını kazanan kadın, kocasının hanesine tescil edilir. Bu şekilde aile kütüklerine tescil edilen kadının...

Yurt Dışında Yapılan Evlendirme

0
Yurt Dışında Yapılan Evlendirme (5490 SK m. 24) Yurt dışında yapılan evlendirme, yetkili Türk makamları önünde yapılmış olabileceği gibi yetkili yabancı makamları önünde de yapılmış...

Yurt içinde Yapılan Evlendirme

0
Yurt içinde Yapılan Evlendirme (5490 SK m. 23) 5490 sayılı Kanun m. 23 f, I.  Hükmüne göre; Evlendirme işlemini yapanlar; evlenmenin yapıldığı tarihten itibaren on...

Evlenme Töreni Sonrası Aile Kütüğüne Kayıt

0
Evlenme Töreni Sonrası Aile Kütüğüne Kayıt Evlendirme işlemini yapanların evlenme bildirimini ilgili nüfus müdürlüğüne göndermesi gerekir. Bildirimi alan nüfus müdürlüğü de evliliği tescil etmekle yükümlüdür. Yükümlülüklerini...

Evlenme Töreni Sonrası Dini Tören Yapılması

0
Evlenme Töreni Sonrası Dini Tören Yapılması / Yapılmaması TMK m. 143 f. II-III altında düzenlenen evlenmenin şekil koşulları içerisinde bulunan evlenme töreni sonrasındaki şekil koşulları...

Evlenme Töreni Sonrası Aile Cüzdanı verilmesi

0
Evlenme Töreni Sonrası Aile Cüzdanı verilmesi TMK m. 143 f. I altında düzenlenen ve hükme bağlanan konulardan biriside; Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere...

Evlenme Töreninden sonra şekil koşulları

0
Evlenme Töreninden sonra şekil koşulları Evlenmeye ilişkin şekil koşullarının içerisinde evlenme töreninden sonra yapılacak işlemler ile ilgili de şekil koşulları vardır ve bunlar Türk Medeni...

Evlenme Töreni Sırasında Kütüğe ilişkin şekil koşulları

0
Evlenme Töreni Sırasında Kütüğe ilişkin şekil koşulları TMK m. 144 altında yapılan düzenlemeler ile evlenme töreni sırasında kayıtlara esas olan evlenme kütüğüne ilişkin şekil koşullarını...

Evlenme Töreni Sırasında Zamana İlişkin Şekil Koşulları

0
Evlenme Töreni Sırasında Zamana İlişkin Şekil Koşulları Evlendirme Yönetmeliği Madde 45 altında yapılan düzenlemelere göre evlenme töreninin yapılma zamanı ile ilgili konuları bu yazımız altında...

Evlenme Töreni Yapılamayacak Yerler

0
Evlenme Töreni Yapılamayacak Yerler Evlenme çok sıkı şekil koşularına bağlanırken evlenme töreninin yapılabileceği yerler konusunda da sınırlamalar yapılmıştır. Bu sebeple evlenme töreni, istenilen her yerde...

Evlenme Töreni Yapılabilecek Yerler

0
Evlenme Töreni Yapılabilecek Yerler Evlendirme Yönetmeliği Madde 27 f. IV. Hükmüne göre; “Evlendirme memuru önceden tespit edilen yerde kadın ve erkekten bir birleriyle evlenmek isteyip...

Evlenme Töreni Sırasında Yere İlişkin Şekil Koşulları

0
Evlenme Töreni Sırasında Yere İlişkin Şekil Koşulları TMK m. 141 altında düzenlenen evlenmenin geçerli olabilmesi için gerekli şekil koşulları içerisinde bulunan evlenme yerine ilişkin şekil...

Evlenme Töreni Sırasında Davetlilere İlişkin Şekil Koşulları

0
Evlenme Töreni Sırasında Davetlilere İlişkin Şekil Koşulları Evlendirme Yönetmeliği Madde 27 f.I. hükmüne göre; “Evlenme, evlendirmeye yetkili bir görevli önünde en az iki tanıkla birlikte...

Evlendirme Töreni sırasında Tanıklara İlişkin Şekil Koşulları

0
Evlendirme Töreni sırasında Tanıklara İlişkin  Şekil Koşulları Tanıklık, evlenme töreni sırasında belirli olguların varlığına ilişkin olarak yapılmaktadır. Bu olgular ise aşağıdaki gibidir. Tanıkları bu olguların...

Evlendirme Memuruna İlişkin

0
Evlendirme Memuruna İlişkin Evlenme töreni yapılırken evlendirme memurunun tam ehliyetli bulunmaması evlenme İşleminin yapılmasına engel ise de buna rağmen yapılmış olan evlenme, tarafların olumlu sözlü...

Evleneceklere İlişkin

0
Evleneceklere İlişkin Evlenme töreni yapılırken kişilere ilişkin uygulanacak şekil koşullarının başında evleneceklere yönelik yapılan düzenlemeler gelmektedir. Evlenme töreni yapılırken evleneceklere ilişkin uygulanacak şekil koşullarını aşağıdaki konu...

Evlenme Töreni Yapılırken Kişilere ilişkin Şekil Koşulları

0
Evlenme Töreni Yapılırken Kişilere ilişkin Şekil Koşulları TMK m. 142 Altında düzenlenen evlenme Töreni esnasında kişilere ilişkin şekil koşulları evlenmenin gerçekleşmesi yada gerçekleşmemesini belirleyen varlığı...

EVLENME TÖRENİ YAPILIRKEN ŞEKİL KOŞULLARI

0
EVLENME TÖRENİ YAPILIRKEN ŞEKİL KOŞULLARI Evlenmede öngörülen şekil koşullarından ilki olan evlenme başvurusuna ilişkin şekil koşullarını açıkladıktan sonra şimdi de evlenme töreni yapılırken uygulanacak şekil...

Evlenmeye İtiraz

0
Evlenmeye İtiraz Evlenme sözleşmesi yapılıncaya kadar gerek ilgililer ve gerekse Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılacak olan evlenmeye itiraz işlemi Evlendirme Yönetmeliği tarafından düzenlenmiştir. Evlendirme Yönetmeliği Madde 2/h...

Evlenme Başvurusunun Reddi

0
Evlenme Başvurusunun Reddi (TMK m. 237f. II) Evlendirme memuru, evlenme başvurusuna ilişkin evlenme beyannamesi ve buna eklenmesi gereken belgeleri inceledikten sonra evlenme koşullarının bulunmadığını belirlediği...

Evlenme Başvurusunun Kabulü

0
Evlenme Başvurusunun Kabulü (TMK m. 139 f, I) Evlendirme memuru evlenme başvurusunu ve buna eklenmesi gereken belgeleri incelediğinde bir noksanlık görmez ya da noksanlık görüp...

Evlenme Başvurusunu İnceleme Usulü

0
Evlenme Başvurusunu İnceleme Usulü Evlendirme memuru, evlenme başvurusuna ilişkin evlenme beyannamesi ve buna eklenmesi gereken belgeleri İnceler. Evlenme Beyannamesinin Evlendirme Yönetmeliğindeki tanımı; “Evlendirme Yönetmeliği hükümlerine göre...

Evlenme Başvurusunun İncelenmesi

0
Evlenme Başvurusunun İncelenmesi (TMK m. 137 f. I) Yetkili veya yetkilendirilmiş kurumlara yapılacak evlenme başvurusu nasıl incelenir ve nelere dikkat edilir. Bu yazımızda bu konu ele alınmıştır. Evlenme...

İzne Bağlılık Varsa Rıza Belgesi

0
İzne Bağlılık Varsa Rıza Belgesi Evlenmeleri konusunda bireysel başvuru yapabilmelerine rağmen izin veya rıza alınması gereken Yaşça küçük olanlar, vesayet altında olanlar, ve ilgili bölümlerde...

Önceki Evliliği Sona Ermiş İse Buna İlişkin Belge

0
Önceki Evliliği Sona Ermiş İse Buna İlişkin Belge Bu belgenin ancak nüfus kaydında evli gözükmesi durumunda evli gözüken tarafından hazırlanması gerekir. Önceki evliliğin sona ermesi...

Nüfus Kayıt Örneği ve Evlenme Ehliyet Belgesi

0
Nüfus Kayıt Örneği ve Evlenme Ehliyet Belgesi Evlenme işleminin sadece nüfus cüzdanı Örneği ile yapılması mümkün değildir. Evlenmek isteyenler tarafından kendilerine ait nüfus kayıt örneğini...

Vesikalık Fotoğraf

0
Vesikalık Fotoğraf Verilecek dörder adet fotoğraf evlenme başvurusu sırasında evlendirme memurluğuna verilmelidir. Evlendirme Yönetmeliği Madde. 20 f. V. Hükmüne göre; Evlenme başvurusu sırasında evlendirme memurluğuna verilen...

Sağlık Raporu

0
Sağlık Raporu / Resmi Sağlık Kurulu Raporu Sağlık bakanlığınca yapılan son düzenleme ve genelge ile evlilik başvurusu sırasında alınacak rapor Devlet hastanelerinde, Üniversitelerin Araştırma hastanelerinde,...

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği

0
Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği Evlilik başvurusu için gerekli belgeler arasında evlenme beyannamesi / evlilik beyannamesi (halk arasında bilinen ismi ile) taraflar tarafından teslim aşamasında, tarafların...

Evlenme Beyannamesi

0
Evlenme Beyannamesi Evlenme Beyannamesi Evlendirme Yönetmeliği içerisinde tarifi yapılmış olan evlilik süreçlerinin başlatılması için gerekli olan evrakların başında gelmektedir. Evlendirme Yönetmeliği hükümlerine göre doldurulan ve aksi...

Başvuru Belgeleri

0
Evlenme Başvurusu Belgeleri (TMK m. 136) Evlenmenin şekil koşulları son derece katıdır. Bu nedenle aşağıdaki başvuru belgelerinden her hangi birinin eksik olması durumunda evlendirme memuru...

Görev Yetki ve Sorumluluğu

0
Görev, Yetki ve Sorumluluğu Başvuru makamı olan evlendirme memurluğunun görev, yetki ve sorumlulukları Evlendirme Yönetmeliğinde gösterilmiştir. Görev ve Yetkileri Evlendirme Yönetmeliği Madde. 6 f. I. Hükmüne göre;...

Yurt Dışında Evlenme Başvurusu

0
Yurt Dışında Evlenme Başvurusu Yurt dışında evlenme başvurusunu Türk makamlarına yapmak için; başvuruyu yapanlardan en az birinin Türk olması mantığını hepimiz kabul ederiz. Fakat evlenmek...

Yurt İçinde Evlenme Başvurusu

0
Yurt İçinde Evlenme Başvurusu Yurt içinde yapılan evlenme başvurusu başvuru yapanların Tarafların Her ikisinin Türk vatandaşı olmasına Tarafların Her ikisinin yabancı olmasına Taraflardan birinin Yabancı olmasına göre inceleyeceğiz. Taraflar Türk...

Başvuru Makamı

0
Başvuru Makamı (TMK m. 134 f. I-II) Evlendirme Yönetmeliği Madde. 3 Hükmüne göre; “Evlendirme işlemleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünce düzenlenir. Genel Müdürlük...

Başvuru Şekli

0
Başvuru Şekli Evlendirme Yönetmeliği hükümlerine göre doldurulan ve aksi ispat edilinceye kadar doğruluğu kabul edilen evlenmek istenildiğine dair başvuru belgesine beyanname denilmektedir. Halk İçinde evlenme/evlilik...

Başvurunun Yapılması

0
BAŞVURUNUN YAPILMASI Evlenme başvurusunda uygulanacak şekil koşullarını sırasına göre aşağıdaki konu başlıklarına göre ayırabiliriz. Başvurunun yapılması, Başvurunun incelenmesi. Doğal olarak evlenme başvurusunda uygulanacak şekil koşullarından ilki evlenme başvurusunun...

Başvuracak Kişiler

0
Başvuracak Kişiler Birbirleriyle evlenecek kadın ve erkek evlendirme memurluğuna bizzat başvuruda bulunacakları gibi başvuru işlemini vekil olarak atadığı kişi ile de yapmaları mümkündür. Bizzat Başvuru Evlendirme memurluğuna...

Evlenme Başvurusunda Şekil Koşulları

0
Evlenme Başvurusunda Şekil Koşulları Evlenmelerin şekil koşullan 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun yanı sıra Evlendirme Yönetmeliği içinde de ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Evlendirme Yönetmeliği; Evlendirme işlemlerini yürütecek görevlilerin...

Doğacak Çocuklar Açısından Önemi

0
Doğacak Çocuklar Açısından Önemi Evlenmenin çok sıkı şekil şartlarına bağlanmasının sadece evlenecekler açısından değil doğacak çocuklar için de büyük bir önemi vardır. Sağlıksız Doğumların Önlenmesi Özellikle yakın...

Evlenecekler Açısından Önemi

0
EVLENECEKLER AÇISINDAN ÖNEMİ Evliliklerin şekil koşullarının olması Türk Medeni Kanunu dışında bir çok yerde birbiri ile ilişkili şekilde düzenlemelerin bir araya gelmesi ile oluşur. Evlendirme...

Evlenmenin Şekli Koşulları

0
EVLENMENİN ŞEKLİ KOŞULLARI (TMK m. 134-144) Evlenme ehliyetinin bulunması ile evlenme engellerinin bulunmamasını içeren evlenmenin maddi koşullan konusunda gerekli açıklamalarda bulunmuştuk. Evlenmenin geçerliliği için sadece...

EVLİLİK HUKUKU (TMK m. 118-281)

0
EVLİLİK HUKUKU (TMK m. 118-281) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabı olan Aile Hukukunun birinci kısmını Evlilik Hukuku oluşturmaktadır. Evlilik Hukuku konu davalarını aşağıdaki Ana...