Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr
Ana Sayfa Etiketler Evlenmeye ilişkin genel bilgiler

Etiket: Evlenmeye ilişkin genel bilgiler

Butlanı Gerektirmeyen Sebepler

0
Butlanı Gerektirmeyen Sebepler Butlanı gerektirmeyen sebepler TMK m. 154-155 hükümleri ile düzenlenmiştir. Evlenmenin butlanını gerektirmeyen sebepler 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda aşağıdaki şekilde gösterilmiştir; Bekleme (iddet) süresine...

Boşanma ile Karşılaştırma

0
Boşanma İle Karşılaştırma Boşanma, geçerli olarak kurulmuş olan bir evlenmenin eşlerin sağlığında kanunda öngörülen sebep ve koşullara dayanarak mahkeme kararıyla sona erdirilmesidir. Buna karşılık evlenmenin butlanı,...

Sözleşmelerin Butlanı İle Karşılaştırma

0
Sözleşmelerin Butlanı İle Karşılaştırma Evlenmenin kendine özgü yapısı ve işlevi itibariyle butlanı, Türk Medeni Kanununda sözleşmelerin butlanından farklı düzenlenmiştir. Evlenmenin sıradan bir sözleşme olmadığı göz...

Kendi İçinde Karşılaştırma

0
Kendi İçinde Karşılaştırma Evlenmenin butlanı hallerine ilişkin kendi içinde karşılaştırmayı ise aşağıdaki konu başlıklarına göre yapacağız; Benzerlikler Farklılıklar Bu başlıkları teker teker ifade edelim. Benzerlikler Evlenmenin butlanı halleri olan mutlak...

Butlan Hallerinin Karşılaştırılması

0
Butlan Hallerinin Karşılaştırılması Mutlak butlan ve nisbi butlan hallerini ayrı olarak inceledikten sonra şimdi de butlan hallerinin karşılaştırmasını yapacağız. Evlenmenin butlanı hallerinin karşılaştırmasını aşağıdaki konu başlıklarına...

Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması

0
Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması (TMK m.153 f.I) Yasal temsilcinin izninin bulunmaması TMK m. 153 f. I altında düzenlenen hükümlere göre; Bir başka nisbi butlan sebeplerindendir. Bilindiği...

Korkutma

0
Korkutma (TMK m. 151) Evlenme sözleşmesinin geçerli olabilmesi için iç irade ile dış irade arasında uyumsuzluk bulunmaması gerektiğinden iç irade ile dış irade arasındaki uyumsuzluk...

Ağır Tehlike Oluşturan Hastalığın Gizlenmesi

0
Ağır Tehlike Oluşturan Hastalığın Gizlenmesi (TMK m, 150 b. 2) Eşlerden birinin veya onun altsoyunun sağlığı için ağır tehlike oluşturan bir hastalık kendisinden gizlenmişse evlenmenin...

Namus ve Onur Hakkında Aldatma

0
Namus ve Onur Hakkında Aldatma (TMK m. 150 b. 1) Eşlerden biri, eşinin namus ve onuru hakkında doğrudan doğruya onun tarafından veya onun bilgisi altında...

Aldatma

0
Aldatma (TMK m. 150) Belli bir hukuki işlemi gerçekleştirmek için irade açıklamasında bulunmasını sağlamak üzere gizleme ya da uydurma suretiyle bir başkasının zihninde yanlış bir...

Nitelik Birlikte Yaşamayı Çekilmez Duruma Getirmelidir

0
Nitelik Birlikte Yaşamayı Çekilmez Duruma Getirmelidir Yanılma sebebiyle evlenmenin iptalini isteyebilmek için sadece yanılma yeterli değildir. Nitelikte yanılmanın, nisbi butlan sebebi oluşturabilmesi için bulunması gereken...

Sosyal Nitelikte Yanılma

0
Sosyal Nitelikte Yanılma İnsan gibi düşünen bir kimsenin eğer bilseydi asla evlenmeyecek olduğu yanılma önemli bir sosyal nitelikte de gerçekleşebilir. “..Davacı, davalı tarafından meslek ve ailesinin...

Ekonomik Nitelikte Yanılma

0
Ekonomik Nitelikte Yanılma İnsan gibi düşünen bir kimsenin eğer bilseydi asla evlenmeyecek olduğu yanılma önemli bir ekonomik nitelikte gerçekleşebilir. Ekonomik nitelikte yanılma örneğin davalı eşin yaptığı...

Fiziksel Nitelikte Yanılma

0
Fiziksel Nitelikte Yanılma İnsan gibi düşünen bir kimsenin eğer bilseydi asla evlenmeyecek olduğu yanılma önemli bir fiziksel nitelikte gerçekleşebilir. Kadının cinsel ilişki meydana gelmesini engelleyecek nitelikte...

Cinsel Nitelikte Yanılma

0
Cinsel Nitelikte Yanılma İnsan gibi düşünen bir kimsenin eğer bilseydi asla evlenmeyecek olduğu yanılma önemli bir cinsel nitelikte gerçekleşebilir. Başkalarıyla evlenmeden önce cinsel ilişki kurulması ya...

Nitelik Önemli Olmalıdır

0
Nitelik Önemli Olmalıdır Yanılma sebebiyle evlenmenin iptalini istenebilmesi için yanılma konusu olan niteliğin eşe ait olup onu niteleyen vasıfta olması yeterli değildir. Bilindiği üzere eşlerden...

Nitelik Eşe Ait Olmalıdır

0
Nitelik Eşe Ait Olmalıdır Yanılma konusu olan nitelik eşe ait olmalıdır. Eşe ait olmayan nitelikte yanılma butlan sebebi oluşturmamaktadır. Bu sebeple eşin kan hısımlarının niteliğinde...

Nitelikte Yanılma

0
Nitelikte Yanılma (TMK m. 149 f. II) Evlilik büyük beklentilerle kurulup az ya da çok hayal kırıklığının yaşanmasının mukadder olduğu bir kurumdur. Hayal kırıklığının hukuk...

Kişide Yanılma

0
Kişide Yanılma (TMK m. 149 f.I) Eşlerden biri evlendiği kişiyle evlenmeyi düşünmediği halde yanılarak bu evlenmeye razı olmuşsa evlenmenin iptalini dava edebilir. Bu durumda kişide...

Dilekte Yanılma

0
Dilekte Yanılma (TMK m. 149 f. I) Bir kimsenin dilediği şey/istek dilek olarak adlandırılmaktadır. Eşlerden biri evlenmeyi hiç istemediği halde yanılarak bu evlenmeye razı olmuşsa...

Nisbi Butlan, İrade sakatlığı , Yanılma

0
Yanılma (TMK m. 149) Yanılma, nisbi butlan sebebi olan irade sakatlıklarındandır. Yanılmanın kaynağının önemi bulunmamaktadır. Yanılma, davacının kusurundan ya da üçüncü kişinin davranışından kaynaklanmış olsa...

İrade Sakatlığı

0
İrade Sakatlığı (TMK m. 149-151) Evlenme sözleşmesinin geçerli olabilmesi için iç irade ile dış irade arasında uyumsuzluk bulunmamalıdır. Bilindiği üzere iç irade ile dış irade...

Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk

0
Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk (TMK m. 148) Eşlerden birinin evlenme sırasında geçici bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması halinde evlenme nisbi butlanla batıldır....

Nisbi Butlan

0
NİSBİ BUTLAN (TMK m. 148-153) Nisbi butlan, Evlenme sırasında ayırt etme gücünden geçici yoksunluk - TMK m. 148. İrade sakatlığı - TMK m. 149-151 Yasal temsilcinin izninin bulunmaması...

Olağan Dışı Evlenme Yaşının Altında Evlilik Yapılması

0
Olağan Dışı Evlenme Yaşının Altında Evlilik Yapılması Hangi şekilde olağanüstü durum ve pek önemli bir sebep gerçekleşirse gerçekleşsin onaltı yaşını doldurmamış olan erkek veya kadınının...

Evlenmeye Engel Olacak Derecede Hısımlık

0
Evlenmeye Engel Olacak Derecede Hısımlık (TMK m. 129 ve 145 b. 4) Türk Medeni Kanunu m. 129 hükmünde öngörülen hısımlık derecesi kesin olan evlenme engellerinden...

Evlenmeye Engel Olacak Derecede Akıl Hastalığı

0
Evlenmeye Engel Olacak Derecede Akıl Hastalığı (TMK m. 133 ve 145 b. 3) TMK m. 145 b. 3. Hükmüne göre; Eşlerden birinde evlenmeye engel olacak...

Evlenme Sırasında Ayırt Etme Gücünden Sürekli Yoksunluk

0
Evlenme Sırasında Ayırt Etme Gücünden Sürekli Yoksunluk (TMK m. 125 ve 145 b. 2) TMK m.145 b. 2. Hükmüne göre; Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli...

İkinci Evliliğin Sonlanması

0
İkinci Evliliğin Sonlanması Evlenme sırasında evli bulunan bir kişinin yeniden yaptığı evliliğinin butlanına karar verilmeden önce ikinci evliliğin sonlanması ile de çokeşlilik sona ermiş olabilir. TMK...

Butlan Kararından Önce Çokeşliliğin Sonlanması

0
Butlan Kararından Önce Çokeşliliğin Sonlanması TMK m. 156. Hükmüne göre; Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması halinde yeni yapılan evlenme, hakimin kararına kadar geçerli bir...

Evli Olan Yeniden Evlenmelidir

0
Evli Olan Yeniden Evlenmelidir (TMK m. 130) TMK m. 145 b, 1 hükmüne göre; Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması halinde yeni yapılan evlenme mutlak...

Yeniden Evlenme Sırasında Geçerli Evlilik Olmalıdır

0
Yeniden Evlenme Sırasında Geçerli Evlilik Olmalıdır Mevcut evliliğin mutlak butlan sebebi olarak kabul edilebilmesi için hukuk düzeninin öngördüğü şekilde kurulmuş ve sürmekte olan geçerli bir...

Evlenme Sırasında Evli Bulunma

0
Evlenme Sırasında Evli Bulunma (TMK m 130 145 b 1) Evlenme sırasında evli bulunma 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda mutlak butlan sebebi olarak gösterilmiştir. Genel Olarak Birden...

Mutlak Butlan

0
MUTLAK BUTLAN (TMK m. 145-147) TMK M. 145-147 maddeleri altında yapılan düzenlemeler hükmüne göre; kesin olan evlenme engelleri evlenmeyi mutlak butlanla sakatlamakta olup istisnalar dışında...

Evlenmenin Butlanı

0
BATIL OLAN EVLENMELER TMK m. 145-160 Evlenmenin butlanı, geçersiz olarak kurulmuş olan bir evlenmenin kanunda öngörülen sebep ve koşullara dayanarak mahkeme kararıyla sona erdirilmesidir. Yok...

Evlenmenin Yokluğunun Sonuçları

0
Evlenmenin Yokluğunun Sonuçları Evlenmenin yokluğunun sonuçlarını aşağıdaki konu başlıklarına göre inceleyeceğiz; Evlenme kendiliğinden hükümsüzdür, Evlenmenin yokluğunun tespiti davası açılabilir, Boşanma davası açılmasına olanak vermez, Kayıt varsa düzeltilmesi dava edilebilir, Özel...

Taraflar Hazır Bulunmadan Yapılması

0
Taraflar Hazır Bulunmadan Yapılması Evlenme töreninin evlendirme memuru önünde tarafların aynı anda hazır olup ardı sıra evlenme iradelerini açıklamadan yapılması da evlenmenin yokluğu hukuki sonucunu...

Evlendirme Memuru Bulunmadan Yapılması

0
Evlendirme Memuru Bulunmadan Yapılması TMK m. 142. Hükmüne göre; Aynı cinsiyette bulunmayan iki kişinin hukuk düzeninin öngördüğü şekilde süreklilik hedefiyle kurdukları hayat ortaklığı olan evlenme,...

Aynı Cinsten Kişiler Arasında Yapılması

0
Evliliğin Aynı Cinsten Kişiler Arasında Yapılması Aynı cinsiyette bulunmayan iki kişinin hukuk düzeninin öngördüğü şekilde süreklilik hedefiyle kurdukları hayat ortaklığı olan evlenme, tanımdan da anlaşılacağı...

Evlenmenin Yokluğu

0
Yok / Hükümsüz Evlilik Evlenmenin Yokluğu Batıl evlilik (Butlan) hükümlerinin uygulanamayacağı durumların varlığı nedeni ile Alman Hukukçular tarafından yaratılan ve Türk Hukuk sistemi içerisinde benzer...

Türk Hukuk Sistemine Göre Evlenmenin Hükümsüzlüğü

0
Hükümsüz Evlilik Evlilik, farklı cinsiyette bulunan iki kişinin hukuk düzeninin öngördüğü şekilde süreklilik hedefiyle kurdukları hayat ortaklığıdır. Evliliğe ilişkin hukuki tanımlamaya göre aynı cinsiyete sahip...

Vatandaşlık Durumu Düzgün Olmayanların Evlenmesi

0
Vatandaşlık Durumu Düzgün Olmayanların Türkiyede Evlenmesi Vatandaşlık durumu düzgün olmayan yabancılar da Türkiye’de evlenebilirler. Bu kişilerin evlenme başvuruları Türkiye’deki evlendirme memurları tarafından kabul edilir. Evlendirme Yönetmeliği...

Türkiyede Mültecilerin Evlenmesi

0
Türkiye'de Mültecilerin Evlenmesi Vatansızlar da olduğu gibi mültecilerin de evlenme başvuruları Türkiye’deki evlendirme memurları tarafından kabul edilir. Evlendirme Yönetmeliği Madde 13 hükmüne göre; Mültecilerin Türkiye’de nüfus...

Türkiyede Vatansızların Evlenmesi

0
Türkiyede Vatansızların Evlenmesi Türkiye’de Türk yetkili makamlarca vatansızların evlenmelerinin önünde bir engel bulunmamaktadır. Vatansızlar da Türkiye’de yetkili makamların Huzurunda evlenebilirler. Evlendirme Yönetmeliği madde 13 hükmüne göre;...

Türkiye’de Yabancıların Evlenmesi

0
Türkiye'de Yabancıların Evlenmesi Türkiye'de bir yabancı ülke vatandaşının bir Türk vatandaşı ile evlenmesinin önünde bir engel olmadığı gibi yabancı iki ülke vatandaşının da Evlenmek için...