Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr
Ana Sayfa Etiketler Evlilikte Eşlerin Hakları

Etiket: Evlilikte Eşlerin Hakları

Eşlerin Meslek veya İş seçimi Hakkı

MESLEK VEYA İŞ SEÇİMİ HAKKI (TMK m. 192 c. 1) Eşlerden her biri, meslek veya iş seçiminde diğerinin iznini almak zorunda değildir. Bu sebeple eşlerin...

Eşlerin Birliği Temsil Hakkı

BİRLİĞİ TEMSİL HAKKI (TMK m. 188) Eşlerden her birinin ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil etme hakkı vardır. Evlilik birliğinin temsili...

Kadının Önceki Soyadını Kullanma Hakkı

KADININ ÖNCEKİ SOYADINI KULLANMA HAKKI (TMK m. 187) Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır ise de kendisine evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı...

Eşlerin Birliği Yönetme Hakkı

Eşlerin Birliği Yönetme Hakkı BİRLİĞİ YÖNETME HAKKI (TMK m. 186 f. II) Hayat ortaklığı kabul edilen evliliklerde bu ortaklığın yönetiminin de birlikte olması eşler arasındaki eşitliğin...

Ortak Konutun Seçimi

ORTAK KONUTUN SEÇİMİ Hayat ortaklığının doğal sonucu olarak eşler arasında bir ortak konut söz konusudur. Eşler oturacakları konutun seçimini birlikte gerçekleştirirler. Ortak seçme aynı zamanda...

Ortak Konut Her Zaman Aile Konutu Değildir

Ortak Konut Her Zaman Aile Konutu Değildir madde 186 hükmünde (ZGB 162) “eşlerin konutu” (eheliche Wohnung) madde 194 hükmündeki (ZGB 169) “aile konutu” (Wohnung...

Eşlerin Ortak Konutu Seçme Hakkı

Eşlerin Ortak Konutu Seçme Hakkı OTURACAKLARI KONUTU SEÇME HAKKI (TMK m. 186 f. I) TMK. m. 186 f. I hükmüne göre eşler oturacakları konutu birlikte seçerler. Hayat...

Eşlerin Birlikte Yaşama Hakkı

Eşlerin Birlikte Yaşama Hakkı BİRLİKTE YAŞAMA HAKKI (TMK m. 185 f. III) Hayat ortaklığı kabul edilen evliliklerin ortaklık alanlarından biri de konutta ortaklıktır. Ortak konut, eşlerin...

Evlilikte Eşlerin Hakları

Eşlerin Hakları Evlilik birliği hak ve yükümlülükler temeline dayalı olan bir hayat ortaklığıdır. Eşler evlilik birliği süresince eşit haklara sahip bulunmaktadır. Bilindiği üzere eşlerden biri...