Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr
Ana Sayfa Etiketler Evlilikte eşlerin yükümlülükleri

Etiket: Evlilikte eşlerin yükümlülükleri

Meslek veya İş seçiminde Özen Yükümlülüğü

Meslek veya İş seçiminde Özen Yükümlülüğü MESLEK VEYA İŞ SEÇİMİNDE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK m. 192) altında tanımlanmıştır. Eşlerin hakları bölümünde açıkladığımız üzere eşlerden her biri, meslek...

Birlik Giderlerine Katılma Alacağının Özellikleri

Birlik Giderlerine Katılma Alacağının Özellikleri Birlik giderlerine katılma alacağının özelliklerini aşağıdaki konu başlıklarına göre inceleyeceğiz; Haczedilmesi, Devredilmesi, Cebri icrası, Zamanaşımı Birlik Giderlerine Katılma Alacağının Haczedilmesi Münferit birlik giderlerine katılma alacağının haczedilebilmesi...

Katılma Miktarının Tespiti

Katılma Miktarının Tespiti Birlik giderlerine katılma miktarının taraflarca tespiti mümkün olduğu gibi anlaşamamaları durumunda mahkeme tarafından tespitin yapılması gerekmektedir. Katılma Miktarının Anlaşarak Tespiti Birlik giderlerine katılma miktarı...

Katılma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Katılma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Birlik giderlerine katılma yükümlülüğünün yerine getirilmesi aşağıdaki durumların gerçekleşmesine bağlıdır; Giderlerin kapsamının belirlenmesi, Giderlere katılma şeklinin belirlenmesi, Giderlerin tespit edilmesi, Giderlerin karşılanması, Giderlerine katılmak gerekilen kişilerin...

Katılma Yükümlülüğünün Yardım Yükümlülüğü ve İMK ile Karşılaştırması

KARŞILAŞTIRMA Birliğin giderlerine katılma yükümlülüğünün anlaşılabilmesi için benzeri kavramlarla karşılaştırmasının yapılması gerekmektedir. Birliğin giderlerine katılma yükümlülüğünün Öncelikle yardım yükümlülüğü ile karşılaştırması yapıldıktan sonra 4721 sayılı Türk...

Eşlerin Birliğin Giderlerine Katılma Yükümlülüğü

Eşlerin Birliğin Giderlerine Katılma Yükümlülüğü BİRLİĞİN GİDERLERİNE GÖNÜLLÜ KATILMA (TMK m. 186 f. III) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda yer alan birliğin giderlerine katılma yükümlülüğü eşlerin...

Eşlerin Birbirlerine Yardım Yükümlülüğü

Eşlerin Birbirlerine Yardım Yükümlülüğü YARDIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK m. 185 f. III) altında düzenlenmiştir. Kendi gücünü ve olanaklarını başkasının iyiliği için kullanma “yardım” anlamına gelmektedir. Evliliğin anayasası olan...

Eşlerin Birbirlerine Sadık Kalma Yükümlülüğü

Eşlerin Birbirlerine Sadık Kalma Yükümlülüğü SADIK KALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK m. 185 f. III) altında düzenlenmiştir. TDK, Türkçe Sözlük, Ankara-2005, s. 1675. Bulunan tanımına göre; Sadakat, içten/sağlam/güçlü bağlılık...

Eşlerin Birlikte Yaşama Yükümlülüğü

Eşlerin Birlikte Yaşama Yükümlülüğü BİRLİKTE YAŞAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK m. 185 f. III) altında düzenlenmiştir. Evliliğin temel normu diğer bir deyişle evliliğin anayasası olan TMK m. 185...

Evlilikte Eşlerin Çocuklara Özen Yükümlülüğü

Evlilikte Eşlerin Çocuklara Özen Yükümlülüğü ÇOCUKLARA ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK m. 185 f. II) altında düzenlenmiştir. Evliliğin anayasası olan TMK m. 185 hükmü evlenmeyle eşler arasında evlilik...

Evlilikte Eşlerin Birliğin Mutluluğunu Sağlama Yükümlülüğü

Evlilikte Eşlerin Birliğin Mutluluğunu Sağlama Yükümlülüğü BİRLİĞİN MUTLULUĞUNU SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK m. 185 f. II) altında düzenlenmiştir. Evlilik, aynı cinsiyette bulunmayan İki kişinin hukuk düzeninin öngördüğü...

Eşlerin Yükümlülükleri

Eşlerin Yükümlülükleri EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ (TMK m. 185-186) altında düzenlenmiştir. Bilindiği üzere evlilik birliği hak ve yükümlülükler temeline dayalı olan bir hayat ortaklığıdır. Eşlerin hakları konusunda bilgi...