Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr
Ana Sayfa Etiketler Yargılama Usulü

Etiket: Yargılama Usulü

Aile Konutu Devri İptali Davasında Murafaa

0
Aile Konutu Devri İptali Davasında Murafaa Aile konutunun devrinin iptali davasında verilen kararların Yargıtay’da duruşmalı inceleneceğine ilişkin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438. maddesinde hüküm bulunmadığından...

Aile Konutu Devri İptali Davasında İspat Yükü ve Sonuçları

0
Aile Konutu Devri İptali Davasında İspat Yükü ve Sonuçları Aile konutunun devrinin iptali davasında ispat yükü ve sonuçlarını bu bölümde inceleyeceğiz. Genel Olarak Aile konutunun devrine ilişkin...

Aile Konutu Devri İptali Davasında Harç

0
Aile Konutu Devri İptali Davasında Harç Aile konutunun devrinin iptali davasında gerçekleştirilen talep nisbi harca tabidir. “..Davacı, mülkiyeti davalı eşine ait Oruç Reis Mahallesindeki (9) parselde...

Aile Konutu Devri İptali Davasında Davalı

0
Aile Konutu Devri İptali Davasında Davalı Aile konutunun devrinin iptali davası malik olan eşin yanı sıra işlem tarafı olan üçüncü kişiye karşı açılır. Malik Olan Eş Aile...

Aile Konutu Devri İptali Davasında Yetkili Mahkeme

0
Aile Konutu Devri İptali Davasında Yetkili Mahkeme Aile konutunun devrinin iptali davasında yetkili mahkeme davalılardan herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesidir. Aile Konutu Devri İptali Davasında Taraf...

Aile Konutu Devri İptali Davasında Görevli Mahkeme

0
Aile Konutu Devri İptali Davasında Görevli Mahkeme 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun m. 4, b. I hükmüne göre 4721...

Aile Konutu Devri İptali Davası Usul Hükümleri

0
Aile Konutu Devri İptali Davası Usul Hükümleri Aile konutunun devrinin iptali davasına ilişkin usul hükümlerini Hukuk sistemimiz ile benzer şekilde aşağıdaki konu başlıklarına göre inceleyeceğiz; Görevli...

Müdahil Olunabilir

0
Müdahil Olunabilir Evlenmenin iptali davasında koşulları varsa her ilgili müdahil olabilir. Devletin resmi organları tarafından yapılan müdahil olma talebi ilgili konumunda olması durumunda onaylanmalıdır. “..T.C. Emekli...

Yargılamanın İadesi İstenebilir

0
Yargılamanın İadesi İstenebilir Evlenmenin iptali davasında gerekli koşullar varsa evlenmenin iptali davasının kararı sonrasında yapılmış olan yargılamanın iadesi istenebilir. “..Dava, evlenmenin iptali davasının reddine dair hükme...

Dava Kanunda Öngörülen Sürede Açılmalıdır

0
Dava Kanunda Öngörülen Sürede Açılmalıdır Evlenmenin butlanı davasının açılmasına ilişkin süreler 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda ayrıntılı olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. Mutlak Butlan Davasında Süre Bilindiği üzere mutlak...

Dava Görevli ve Yetkili Mahkemede Görülmelidir

0
Dava Görevli ve Yetkili Mahkemede Görülmelidir Evlenmenin butlanı davasında davanın görevli ve yetkili mahkemede görülmesi gerekmektedir. Görevli Mahkeme 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine...

Hakim Geçici Önlemleri Alır

0
Hakim Geçici Önlemleri Alır (TMK. madde 169) TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü bakımından boşanmaya ilişkin hükümler uygulanacağından butlan davası açılınca...

Hakim Duruşmanın Gizli Yapılmasına Karar Verebilir

0
Hakim Duruşmanın Gizli Yapılmasına Karar Verebilir TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü bakımından boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır. TMK m. 184 b. 5...

Fer-i Sonuçlara İlişkin Anlaşmalar Hakim Tarafından Onaylanmalıdır

0
Fer-i Sonuçlara İlişkin Anlaşmalar Hakim Tarafından Onaylanmalıdır TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü bakımından boşanmaya ilişkin hükümler uygulanacağından butlan davasının fer-i...

Hakim Kanıtları Serbestçe Takdir Eder

0
Hakim Kanıtları Serbestçe Takdir Eder TMK madde 160 hükümlerine göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü bakımından boşanmaya ilişkin hükümler uygulanacağından, TMKm. 184 b. 4. Altındaki...

Tarafların İkrarı ve Kabulü Hakimi Bağlamaz

0
Tarafların İkrarı ve Kabulü Hakimi Bağlamaz TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü bakımından boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır. TMK m. 184 b.3 hükmüne...

Olgular Hakkında Hakim Taraflara Yemin Öneremez

0
Olgular Hakkında Hakim Taraflara Yemin Öneremez TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü bakımından boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır. TMK m. 184 b.2 hükmüne...

Hakim Vicdanen Kanaat Getirmelidir

0
Hakim Vicdanen Kanaat Getirmelidir TMKm. 160 hükümlerine göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü bakımından boşanmaya ilişkin hükümler uygulanacağından; TMK m. 184 b. 1 hükümlerine göre hakim;...

Butlan Davasında Yargılama Usulü

0
BUTLAN DAVASINDA YARGILAMA USULÜ (TMK m. 160) TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü bakımından boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır. Evlenmenin butlanı davasında yargılama...