Butlan Kararının Çocuklar Yönünden Sonuçları

0
111
Butlan Kararının Çocuklar Yönünden Sonuçları
5 (100%) 1 vote

Butlan Kararının Çocuklar Yönünden Sonuçları (TMK m. 157)

Butlan kararının çocuklar yönünden sonuçlarını aşağıdaki konu başlıklarına göre inceleyeceğiz;

  • Evlilik içinde doğmuş sayılma – TMK m.157 f.I.
  • Boşanmaya ilişkin hükümleri uygulama – TMK m.157 f.I
  • Vatandaşlık – TVK m.5 f.II

Belirlemiş olduğumuz bu ana başlıkları tek tek incelemeye başlayalım.

Evlilik İçinde Doğmuş Sayılma (TMK m. 157 f. I, 285 f. I)

Aile mahkemesi tarafından butlanına karar verilen bir evlilikten doğan çocuklar, ana ve baba iyiniyetli olmasalar bile evlilik içinde doğmuş sayılırlar. Yani kandırılma korkutma veya aldatılma gibi iyi niyetli olmayan sebeplerin varlığı çocukların evlilik içerisinde doğmuş oldukları gerçeğini değiştirmez.

TMK m.285 f.I hükmüne göre; Butlanına karar verilen evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuk da ana ve baba iyiniyetli olmasalar bile evlilik içinde doğmuş sayılır.

Boşanmaya İlişkin Hükümleri Uygulama (TMK m. 157 f. II)

Boşanmaya ilişkin hükümlerin uygulanması butlan kararının çocuklar yönünden gerçekleşen sonuçlarından olup aşağıdaki kapsamda uygulanmaktadır;

  • Velayet – TMK.m.336 f.III
  • Kişisel ilişki – TMK.m.182 f.I, 323
  • İştirak nafakası – TMK.m.182 f.II

Belirlemiş olduğumuz başlıkları detaylıca ifade edelim.

Velayet (TMK. Madde 157 f.II, 182 f.I, 336 f. III)

TMK m.157 f.II hükmüne göre; Butlan davalarında çocuklar ile ana ve baba arasındaki ilişkilere boşanmaya ilişkin hükümler uygulanacağından butlan kararıyla birlikte olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın velayet haklarını düzenler.

‘..Davalıların bu evlilikten olma 12.03,2001 doğumlu Enes adlı bir çocukları bulunmaktadır. Mahkemece evliliğin butlanına karar verilse dahi çocuğun evlilik içinde doğmuş sayılacağı (TMK. md.157) dikkate alınarak velayet ve kişisel ilişki yönlerinden bir düzenleme yapılması yasal bir zorunluluktur. Bu yön dikkate alınarak müşterek çocuğun velayeti konusunda herhangi bir hüküm kurulmaması doğru olmamıştır.” Y2HD, 13.05.2010,6***5-9***8

Velâyet, evlenmenin butlanında çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir.

Kişisel ilişki (TMK. m. 157 f. II, 182 f, 1,323)

TMK m. 157 f. II hükmüne göre; Butlan davalarında çocuklar ile ana ve baba arasındaki ilişkilere boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır. Hakimin butlan kararıyla birlikte olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler.

TMK m 323. Hükümlerine göre; Ana ve babadan her biri, velâyeti altında bulunmayan veya kendisine bırakılmayan çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptir.

TMK. m. 182 f. II hükümlerine göre; Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk bakımından yararları esas tutulur.

İştirak nafakası (TMK. m. 157 f. II, 182 f. II)

TMK m. 157 f. II hükmüne göre; Butlan davalarında çocuklar ile ana ve baba arasındaki ilişkilere boşanmaya ilişkin hükümler uygulanacağından butlan kararıyla birlikte velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eş TMK m. 182 f. II. hükmüne göre, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.

Butlan davasına bakan hâkim istem hâlinde, TMK m. 182 f. III. Hükmüne göre; irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

Vatandaşlık (TVK m. 7 f.I)

Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.

Butlan kararı verilmiş olsa bile bu evlilikte dünyaya gelen ve doğumla Türk vatandaşlığını kazanan çocuklar ana babası iyiniyetli olmasa bile Türk vatandaşlığını korur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here