Butlanı Gerektirmeyen Sebepler

0
115
Butlanı Gerektirmeyen Sebepler
5 (100%) 1 vote

Butlanı Gerektirmeyen Sebepler

Butlanı gerektirmeyen sebepler TMK m. 154-155 hükümleri ile düzenlenmiştir.

Evlenmenin butlanını gerektirmeyen sebepler 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda aşağıdaki şekilde gösterilmiştir;

 • Bekleme (iddet) süresine uymama – TMK m. 154
 • Şekil kurallarına uymama – TMK m. 155

Şimdi evlenmenin butlanını gerektirmeyen yukarıda belirlemiş olduğumuz konu başlıklarını ifade etmeye çalışalım.

Bekleme Süresine Uymama (TMK m. 154)

Kadın için öngörülen bekleme (iddet) süresi Evlendirme Yönetmeliğinde Madde 2/ı hükmü altında, kan karışımını önlemek amacı ile evliliği son bulan kadının yeniden evlenmesi için gereken üçyüz günlük süre olarak tanımlanmıştır.

TMK m. 132 f. I altında yapılan düzenlemede Kadın için öngörülen bekleme süresine göre; evlilik herhangi bir sebeple sona ermişse evliliği sona eren kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez.

Kadın için öngörülen bekleme süresi kesin olmayan evlenme engellerinden olduğundan kadın için öngörülen bekleme süresine uymadan yapılan evlenmeler ise geçerli olup iptal edilmesi de mümkün değildir.

Bu husus TMK m. 154 hükmünde yer alan “Kadının bekleme süresi bitmeden evlenmesi, evlenmenin butlanını gerektirmez.” hükmüyle açıkça düzenlenmiştir.

Şekil Kurallarına Uymama (TMK m. 155)

4721 sayılı Türk Medeni Kanununda evlenmenin butlanını gerektirmeyen sebeplerden diğeri de şekil kurallarına uymama olarak gösterilmiştir.

Bu husus TMK m. 155 hükmünde yer alan “Evlendirmeye yetkili memur önünde yapılmış olan bir evliliğin kanunun diğer şekil kurallarına uyulmaması sebebiyle butlanına karar verilemez.” hükmüyle açıkça düzenlenmiştir.

Diğer şekil kurallarından olup evlenmenin butlanını gerektirmeyen sebeplere aşağıdaki örnekleri verebiliriz;

 • Evlendirme memurunun açıklama yapmaması,
 • Evlendirme memurunun özelliklerinin eksik bulunması,
 • Evlendirme memurunun cübbe giymemesi,
 • Evlendirme töreninde tanık bulunmaması,
 • Tanığın tam ehliyetli bulunmaması,
 • Tanığın evlenenleri tanımaması,
 • Tanığın kimliğinin doğrulanmaması,
 • Evlenme töreninin tek tanıkla yapılması,
 • Evlenme törenine davetli katılmaması,
 • Evlenme kütüğünün imzalanmamış olması,

Şimdi bu başlıkların hepsini tek tek detaylandıralım.

Evlendirme Memurunun Açıklama Yapmaması

Evlendirme memuru, tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda evlenme oluştuğu için kural olarak evlenmenin gerçekleştiğini açıklama zorunluluğu var ise de bu açıklamanın evlendirme memuru tarafından yapılmamış olması/unutulması/alçak sesle yapılmış olmasının gerçekleşen/ tamamlanmış olan evlilik işleminin geçerliliğine bir etkisi bulunmamaktadır.

Başka bir anlatımla evlendirme memuru hiçbir açıklamada bulunmasa da evlilik geçerlidir.

Evlendirme Memurunun Özelliklerinin Eksik Bulunması

Evlendirme Yönetmeliği Madde 43 hükmüne göre; Evlendirme memuru olarak görevlendirilecek memurların öncelikle öğrenim derecesi yüksek olanların yanı sıra konuşma yeteneği iyi ve diksiyonu düzgün bulunanlar arasında genel kültür ve davranışları bakımından olumlu olanlar seçilir.

Evlendirme memuru bu Özelliklerden yoksun olsa da yapılan evlilik geçerlidir.

Evlendirme Memurunun Cübbe Giymemesi

Evlendirme memurunun evlendirme töreninde modeli Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenen özel bir cübbe giymesi şart ise de törende özel cübbe giyilmemiş olsa da evlilik geçerlidir.

Evlendirme Töreninde Tanık Bulunmaması

Evlenme töreni yapılırken tanık bulunmaması evlenme işleminin yapılmasına engel ise de buna rağmen yapılmış olan evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda evlenme oluştuğu için geçerlidir.

Tanığın Tam Ehliyetli Bulunmaması

Tam ehliyetli olmayan bir kişinin tanıklığı geçerli değildir. Evlenme töreni yapılırken tanıkların tam ehliyetli bulunmaması evlenme işleminin yapılmasına engel ise de buna rağmen yapılmış olan evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda evlenme oluştuğu için geçerlidir.

Tanığın Evlenenleri Tanımaması

Evlenme töreni yapılırken tanığın evlenecekleri tanımaması kimliğin doğruluğuna şahit olabilmesini sağlayamayacağından bu husus evlenme işleminin yapılmasına engel ise de buna rağmen yapılmış olan evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda evlenme oluştuğu için geçerlidir.

Tanığın Kimliğinin Doğrulanmaması

Evlenme töreninde tanığın kimliğini ispatlayamaması sebebiyle evlenme yapılamaz ise de buna rağmen yapılmış olan evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda evlenme oluştuğu için geçerlidir.

Evlenme Töreninin Tek Tanıkla Yapılması

Evlenme töreninde bir kişinin tanıklığı geçerli değilse de buna rağmen yapılmış olan evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda evlenme oluştuğu için geçerlidir.

Evlenme Törenine Davetli Katılmaması

Evlenmenin, evlendirmeye yetkili bir görevli önünde en az iki tanıkla birlikte ve bizzat tarafların huzuru ile aleni olarak yapılması yeterli olup törene hiçbir davetlinin katılmamasının evlenmenin geçerliliğine bir etkisi bulunmamaktadır,

Evlenme Kütüğünün İmzalanmamış Olması

Evlendirme memuru, evleneceklerden her birine birbiriyle evlenmek isteyip istemediklerini sorduktan sonra tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikten sonra evlenme kütüğünün imza edilmemiş olması/imzanın unutulması/imzadan kaçınılmasının evlilik işleminin geçerliliğine bir etkisi bulunmamaktadır.

Bu konuda Yargıtay’da yapılan uygulamaya örnek verebiliriz;

“..Yapılan soruşturma, toplanan deliller ve dinlenen tanık beyanlarından, ölen Abdülbahri ile davalı Taniye’nin evlendirme memuru önünde bizzat hazır bulundukları ve bu amaca uygun iradelerini tanıkların önünde sözlü olarak açıkladıkları anlaşılmaktadır. Akit, amaca uygun iradelerin evlendirme memuru huzurunda sözlü olarak açıklanmasıyla oluşmuştur. (TKM. md. 109, TMK. md.142) Bu iradelerin sözlü olarak açıklanmasından sonra defterin imza edilmemiş olması, gerçekleşen evliliği hükümsüz hale getirmez. Evlenen Abdülbahri’nin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun olduğuna ilişkin bir delil de getirilmemiştir. O halde isteğin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.” Y2HD, 18,03.2008, 1***4-3***6

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here