Devir Tarihinde Aile Konutu Olmalıdır

0
244

Devir Tarihinde Aile Konutu Olmalıdır

Aile konutunun devrine ilişkin işlemin iptalinin istenebilmesi konutun devir tarihinde aile konutu olduğunun anlaşılması gerekir.

Toplanan delillerle dava konusu konutun devir tarihinde aile konutu olmadığı tespit edilirse aile konutunun devrine ilişkin işlemin iptali davasının reddi gerekir.

“..Davacı, 35633 ada, 3 parseldeki 9 nolu meskenin aile konutu olduğunu ve davalı koca Hasan Hüseyin’in eşi davacı Yeter’in rızasını almadan konutu davalı Elmas’a sattığını, bu nedenle satışın iptalini ve aile konutu şerhi verilmesini talep ve dava etmiştir. Dava konusu gayrimenkulun 204/695 hissesini davalı koca 06.01.2006 tarihinde satın almıştır. 19.04.2006 tarihinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmiş ve 9 nolu meskenin davalıya ait olduğu kanıtlanmıştır. Davalı Hasan 9 nolu meskeni 31.05.2007 tarihinde diğer davalı Elmas’a satmıştır. Davacı, 21.04,2008 tarihli dilekçesi ile İnşaat bittikten sonra dava konusu daireye 2007 yılının 8.ayında taşındığını beyan etmiştir. Dava konusu dairenin satış tarihinde aile konutu olarak kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında davanın reddi gerekirken yazılı gerekçeyle kabulü doğru bulunmamıştır.” Y2HD. 12.04.2010, 2***7-7***0

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here