Ekonomik Nitelikte Yanılma

0
133

Ekonomik Nitelikte Yanılma

İnsan gibi düşünen bir kimsenin eğer bilseydi asla evlenmeyecek olduğu yanılma önemli bir ekonomik nitelikte gerçekleşebilir.

Ekonomik nitelikte yanılma örneğin davalı eşin yaptığı meslekten/işten kaynaklanabilir. Bilindiği üzere eşlerden her biri, meslek veya iş seçiminde diğerinin iznini almak zorunda değildir.

Ancak, TMKm. 192 hükmüne göre; meslek ve iş seçiminde ve bunların yürütülmesinde evlilik birliğinin huzur ve yararı göz önünde tutulur.

“..Davacı, davalı tarafından meslek ve ailesinin sosyal konumu hakkında gerçek dışı beyanlarla yanıltıldığını, gerçeği bilse idi davalıyla evlenmeye razı olmayacağını ileri sürerek, Türk Medeni Kanununun 149/1-2 maddesine dayanarak evliliğin iptaline karar verilmesini istemiş ise de; davacının; davalı tarafından sıfatıyla ilgili konularda yanıltıldığına ilişkin yeterli delil bulunmamaktadır. Türk Medeni Kanununun 149. maddesinde yazılı koşullar oluşmamıştır. İsteğin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.” Y2HD, 11.05.2009, 6***3-9***5

Evlenmeden sonra davalının bütün kazancının uyuşturucu ticaretinden kazandığı gerek evlenme öncesi gerekse sonrası bu işi yürüttüğü/meslek edindiği anlaşılmışsa; TMK m. 149 f. II hükümlerine dayanarak ekonomik nitelikte yanılma sebebiyle evlenmenin iptali dava edilebilir.

Akla uygun davranan ve ortalama zeka sahibi bir kişinin uyuşturucu ticareti yapan kişiyle evlenmesi düşünülemez. Ekonomik nitelikte bu tür yanılma eğer bilinseydi asla evlenilmeyecek olunan önemli bir yanılma sayılır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here