Eşlerin Yükümlülükleri

0
107
Eşlerin Yükümlülükleri
5 (100%) 1 vote

Eşlerin Yükümlülükleri

EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ (TMK m. 185-186) altında düzenlenmiştir.

Bilindiği üzere evlilik birliği hak ve yükümlülükler temeline dayalı olan bir hayat ortaklığıdır. Eşlerin hakları konusunda bilgi verdikten sonra şimdi de eşlerin yükümlülükleri konusunda açıklamalarda bulunacağız.

Eşlerin yükümlülükleri evliliğin temel normu diğer bir deyişle evliliğin anayasası olan TMK m. 185 hükmü esas alınarak yorumlanmalıdır. Evliliğin genel hükümlerinin kapsamında eşlerin kendi arasındaki ilişkilerden doğan yükümlülüklerin ihlali aynı zamanda boşanma davasının konusunu oluşturmaktadır.

Türk Medeni Kanunu Madde 166 f. I altında düzenlenen hükümlere göre; Evlilik birliği, yükümlülüklerin ihlali sebebiyle ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

“..Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalı kocanın davacı kadını 2005 yılında baba evine bıraktığı, arayıp sormadığı, Türk Medeni Kanununun 185. maddede açıklanan birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK md. 166 f.l)karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.” Y2HD, 02.06.2010, 9***3-1***8

Eşlerin yükümlülüklerini aşağıdaki konu başlıklarına göre inceleyeceğiz;

Belirlemiş olduğumuz bu ana konu başlıklarını tek tek detaylandırarak ifade etmeye çalışalım.

Konuları açıklamış olduğumuz içeriklerimize ulaşmak için ilgili konu başlığı üzerine tıklama sureti ile erişim sağlayabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here