Evlenme Başvurusunda Şekil Koşulları

0
50
Bu yazıya puan ver

Evlenme Başvurusunda Şekil Koşulları

Evlenmelerin şekil koşullan 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun yanı sıra Evlendirme Yönetmeliği içinde de ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Evlendirme Yönetmeliği;

  • Evlendirme işlemlerini yürütecek görevlilerin tespitine
  • Evlendirme işlemlerini yürütecek görevlilerin yetkilerine
  • Evlendirmeye esas olacak dosyaların düzenlenmesine
  • Evlenmeye itiraza
  • Evlenme akdinin yapılmasına
  • Tören yerlerine
  • Evlendirme daire ve memurlarının denetlenmesine

dair esas ve usuller çerçevesinde evlendirme işlemlerinin nüfus hizmetlerinin bütünlüğü İçerisinde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un Madde. 22 hükmü ile;

4721 sayılı Türk Medeni Kanununda öngörülen tüzük ve yönetmeliklerin 1.1.2001 tarihinden itibaren bir yıl İçinde çıkarılacağı ya da yürürlükteki tüzük ve yönetmeliklerde gerekli değişiklikler yapılacağı, bu düzenlemeler yapılıncaya kadar yürürlükteki tüzük ve yönetmeliklerin Türk Medeni Kanununa aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edileceği hükme bağlanmıştır.

7.11.1985 gün ve 18921 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Evlendirme Yönetmeliği yapılan değişiklikleri ile birlikte halen yürürlüktedir.

Yayon tarihinden itibaren gördüğü bütün değişikliklere yönelik bilgi ilgili konu başlığı altında bu yazının yayınlandığı tarih itibari ile geçerlidir. Sitemizde geçmişe yönelik düzenlemeler düzenli aralıklar ile yapılmaktadır.

Evlenmede öngörülen şekil koşullarını kronolojik sıralamasına göre aşağıdaki aşamalar oluşturmaktadır;

Yukarıda Hukuk sistemimizin ele alış biçimine göre gruplandırdığımız yazılara ulaşmak için ilgili konu başlığının üzerine tıklama koşulu ile ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here