Evlenme Yaşı Alt Sınırı

0
92
Bu yazıya puan ver

Evlenme Yaşı Alt Sınırı

Türk Medeni Kanunu Madde 124 fıkra 1’e göre Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.

TMK. m. 11 f.I hükmüne göre doğal erginlik on sekiz yaşın doldurulmasıyla başlar. Erginlik kişinin olgunluğunun benimsenmesidir. Bu aynı zamanda bireyin Oy kullanma yaşıdır.

Kanun koyucu erginlik için belirli statünün kazanılmasını istemektedir.

  • Onsekiz yaşın doldurulmasıyla, (Doğal erginlik, TMK. m. 11 f. I.)
  • Evlenmeyle, (Evlilik erginliği. TMK. m. 11 f. II.)
  • Gerekli koşulları varsa hâkim kararıyla (Yargısal erginlik. TMK. m. 12.)

kişinin olgunluğa eriştiği kabul edilir.

Yargısal erginlik Kanunda Öngörülen evlenme yaşına ulaşılmadıkça evlenme yaşını etkilemez. Başka bir anlatımla yargısal erginliğe ulaşan kişi ancak olağan evlenme yaşına ulaşınca evlenebilir.

Fiil ehliyeti bulunmayan bir kimsenin erken yaşta evlenme sözleşmesini yapabilmesi yadırgatıcı gözükse de cinsel olgunluğun daha erken yaşta gerçekleşmesi bu kuraldan ayrılmayı zorunlu kılmaktadır.

Evlenme yaşının alt sınırının doğal erginlik yaşının altına çekilmesi zorunluluğu varken diğer yandan da özellikle de çok küçük yaştaki kızların evlendirilmesinin sakıncaları da açık olduğundan olağan evlenme yaşının alt sınırının da mutlaka çizilmesi gerekmektedir.

Nitekim günümüzde her ülkede evlenme yaşının alt sınırı mutlaka çizilmektedir.

Kaynak Kanun olan İsviçre Medeni Kanununda olağan evlenme yaşının alt sınırı erkeklerde 20, kadınlarda ise 18 olarak düzenlenmişti. 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinde bu sınırlar İsviçre Medeni Kanununda öngörülen yaş sınırın da altına çekilerek ilkinde erkeklerde 18, kadınlarda ise 17 olarak düzenlenmişti.

Ancak özellikle Eski hukukumuz olan İslam Hukukunda buluğa eren kişinin evlenmesi mümkün olması, ülkemizin iklim koşullan ve fizyolojik özelliklerimizden cinsel olgunluğa (Buluğa erme) erme yaşının daha erken gerçekleşmesi sebebiyle 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinde ilk olarak belirlenen olağan evlenme yaş sınırlarının daha da aşağıya çekilme gereği doğmuştu.

Özellikle aşağıdaki sebepler 15.6.1938 tarihli 3453 sayılı Kanunla olağan evlenme yaşının alt sınırının daha da aşağıya çekilmesini zorunlu kılmış idi;

  • Evlilik dışı birlikteliklerin önlenmesi zorunluluğu,
  • Yaş düzeltme davalarının önlenmesi zorunluluğu,
  • Evlenmeye izin davalarının önlenmesi zorunluluğu,
  • Evlilik dışı çocukların sayısını azaltma zorunluluğu,
  • Toplumsal baskıları azaltma zorunluluğu

O kadar ki bu değişiklik aynı zamanda 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinde gerçekleştirilen ilk değişiklik olarak tarihe geçmiştir.

AYİTER ise bu gerçeğe;

“Bir ülkede halkın gözünde meşru, devletin gözünde gayrimeşru milyonlarca çocuk olamaz. Hiçbir demokratik devlet, kamuoyu ile kendisi arasında bu kadar açık bir ayrılığın sürüp gitmesine kayıtsız kalamaz. Bunları İsviçre’de olduğu gibi toplum yetimi olarak nitelendirmeye imkan yoktur; ama durumları meşrulaştırılmazsa onlara Devlet yetimi denebilir” gözüyle yaklaşmaktadır. (Nuşin. AYİTER, “Medeni Kanunun Nesebe İlişkin düzenlenmesinin yeni eğilim ve gereksinmeler karşısındaki değerlendirilmesi”, Naklen: FEYZİOGLU, age, s. 462)

743 sayılı Türk Kanunu Medenisinde 15.6.1938 tarihli 3453 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle olağan evlenme yaşının alt sınırı erkeklerde 17, kadınlarda ise 15 olarak düzenlenmişti.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununda olağan evlenme yaşının alt sınırı yeniden düzenlenirken aşağıdaki gerekçeye dayanılmıştır:

“Küçük yaştaki kızların evlendirilmesinin gerek biyolojik gerek psikolojik açıdan olumsuz etkiler gösterdiği günümüzde tartışmasız olarak kabul edilen bir gerçektir. Daha ortaöğretim çağında bulunan onbeş yaşındaki bir küçüğün evlenmesine izin vermemek gerekir. Ülkemizde Medeni Kanunumuzun kabul edilmesinden bu yana bu konuda halkın bilinçlendiği ve eğitildiği göz Önünde tutulmak suretiyle önemli bir kurum olan aile hayatının kurulmasında kadınlar için onbeş yaşın bitirilmesi yeterli görülmemiştir. Bu konuda bu kadar küçük yaşta evlenme yaşı itibarıyla ayrım erkek ve kadın arasında yapılmasının da anlamlı olmadığı kabul edilmelidir. Bu sebeple evlenme yaşı erkek ve kadın için onyedi yaşın bitirilmesi olarak kabul edilmiştir. Aynı gerekçelerle erken evlenme yaşının da her iki cins için hem aynı hem daha yükseltilerek onaltı yaşın bitirilmesi olarak kabulü uygun görülmüştür.”

4721 sayılı Türk Medeni Kanununda olağan evlenme yaşının alt sınırı743 sayılı Türk Kanunu Medenisine göre yükseltilerek erkeklerde ve kadınlarda 17 olarak düzenlenmiştir. Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir. TMK m. 124 f. II

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here