Evlenme Yaşının Altında Evlilik Yapılması

0
276

Evlenme Yaşının Altında Evlilik Yapılması

Yasalarda belirlenen evlenme yaşının bulunmamasına rağmen yapılan evliliklerin sonuçlarını ise;

  • Olağan evlenme yaşının altında evlilik yapılması
  • Olağan dışı evlenme yaşının altında evlilik yapılması

durumuna göre ayrı ayrı değerlendirmek gerekir.

Olağan Dışı Evlenme Yaşının Altında Evlilik Yapılması

Türk Medeni Kanununa göre ne kadar farklı olağanüstü durum ve pek önemli bir sebep gerçekleşirse gerçekleşsin onaltı yaşını doldurmamış olan erkek veya kadının evlenmesine izin verilemez.

Olağan dışı evlenme yaşının altında olmalarına ve olağan dışı evlenmeye izin kararı bulunmamasına rağmen; örneğin 15 yaşlarında olan erkek ve/veya kadın evlenirse ne olacaktır?

Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması durumunda evlenme mutlak butlanla batıldır. TMK m. 145 b. 2

Gerek olağan evlenme yaşı ve gerekse olağan dışı evlenme yaşı evlenme olgunluğu düşünülerek belirlenmiştir. Yasalarca belirlenen yaş altı evlenme, sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunma ile eş değerli olduğundan olağan dışı evlenme yaşının altında yapılan evlilikler de mutlak butlanla batıl sayılmalıdır. Ancak Butlan davaları bir istem ve talep neticesinde görülen davalardır.

Ayırt etme gücünün sonradan kazanılması durumunda mutlak butlan davasını yalnız ayırt etme gücünü sonradan kazanan eş açabilir. TMK m. 147 f. II

O halde evlenme ayırt etme gücünün sonradan kazanılması durumunda mutlak butlan davasını yalnız ayırt etme gücünü sonradan kazanan eş açabilir. Burada ayırt etme gücünü kazanan konumunda olağandışı evlenme yaşının altında bulunandır. Eğer hem kadın hem erkek olağan evlenme yaşının altında evlenmişse ikisi de dava açabilir.

Butlan kararı verilmeden önce eşlerin olağan evlenme yaşını doldurmalarına rağmen kendileri tarafından bir dava açılmamışsa yasal temsilci nisbi butlan sebebiyle evlenmenin iptalini dava edebilir. Bu suretle evlenen kimse sonradan onsekiz yaşını doldurmak suretiyle ergin olur, kısıtlı olmaktan çıkar veya kadın eş (hukuki tabire göre Karı-Koca tanımlamasına göre “Karı”) gebe kalırsa evlenmenin iptaline karar verilemez.

Olağan Evlenme Yaşının Altında Evlilik Yapılması

Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez ise de hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasisini dinleyerek evlenmesine izin verebilir.

Olağan evlenme yaşının altında izin almadan yapılan evlilikler nisbi butlanla batıl sayılmalıdır.

Bu suretle evlenen kimse sonradan onsekiz yaşını doldurmak suretiyle ergin olur, kısıtlı olmaktan çıkar veya karı gebe kalırsa evlenmenin iptaline karar verilemez.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here