Evlenmenin Butlanı

0
283
Evlenmenin Butlanı
5 (100%) 1 vote

BATIL OLAN EVLENMELER TMK m. 145-160

Evlenmenin butlanı, geçersiz olarak kurulmuş olan bir evlenmenin kanunda öngörülen sebep ve koşullara dayanarak mahkeme kararıyla sona erdirilmesidir. Yok evlilikten yani hükümsüz ve geçersiz olan evlilikten farkı ise mahkeme kararının kesinleşmesine kadar evlilik kurumunun bütün yaptırımları hukuken geçerlidir. Evlilik de mahkeme kararına kadar geçerlidir.

Aynı cinsiyette bulunmayan iki kişinin hukuk düzeninin öngörmediği şekilde süreklilik hedefiyle kurdukları hayat ortaklığı, bazen baştan beri hüküm ve sonuç doğurmayacağı gibi bazı hallerde baştan beri doğurduğu hükümlerin sonradan ortadan kaldırılabilir özelliklerini taşımaktadır.

Hükümsüz evlilik (Yok Evlilik) başlığı altında açıkladığımız üzere yokluk hallerinde evlenme hiç kurulmamıştır.

Türk Hukuk Sisteminin öngördüğü, geçerli şekilde kurulmayan evlilikler yok evlilik hükmündedir. Buna karşılık butlan hallerinde evlilik kurulmuştur ama geçerli bir şekilde kurulmamıştır. Bu nedenle evliliğin iptal edilmesi davası açılabilir.

Butlan hallerinde taraflar bizzat yetkili evlendirme memuru önüne gelerek ardı sıra evlenme iradelerini açıkladıkları için evlilik birliği kurulmuştur ama hukuk düzeninin öngörmediği şekilde kurulmuştur.

Geçersiz şekilde kurulan evlilik kendiliğinden sonlanmamaktadır. Bunun için mutlaka bir mahkeme kararı gereklidir.

TMK m. 156. Hükmüne göre; Batıl bir evlilik ancak hakimin kararıyla sona ermektedir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesinden önce eski hukuka göre kurulmuş olan evlilikler, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre de geçerliliğini korur; eski hukuka göre sona ermiş olan evlilikler, bu Kanuna göre de sona ermiş sayılır. Eski hukuka göre geçerli olmayan evlenmenin iptali, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine tâbidir.

Evlenmenin butlanını aşağıdaki konu başlıklarına göre inceleyeceğiz;

Öncelikle mutlak butlan ve nisbi butlan hallerini ayrı olarak inceledikten sonra mutlak butlan ve nisbi butlan hallerinin karşılaştırmasını da yapacağız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here