Evliliğin Sona Erme Sebepleri

0
444

Evliliğin Sona Erme Sebepleri

Hukuk düzeninin öngördüğü şekilde süreklilik hedefiyle kurulan hayat ortaklığının eşlerden birinin ölümüne kadar sürmesi doğal olandır. Ancak her evlilik bu kadar şanslı değildir.

Evlilik hayat devam ettiği halde bazen geçersiz olarak kurulduğu için bazen de geçerli olarak kurulduğu halde tahammül edilemezlik sebepleriyle tarafların geçinememeleri nedeni ile sona erdirilebilir.

Evlenmenin butlanı, geçersiz olarak kurulmuş olan bir evlenmenin kanunda öngörülen sebep ve koşullara dayanarak mahkeme kararıyla sona erdirilmesidir. Yokluk hallerinde evlenme hiç kurulmamıştır. Başka bir anlatımla geçerli şekilde kurulmayan evlilikler yok evlilik hükmündedir.

Buna rağmen geçersiz kurulan evlilik ile geçerli kurulduğu halde Butlan Sebepleri nedeni ile iptal istemi neticesinde sonlandırılan evlilikler de mahkeme kararına kadar geçerli evliliğin tüm hükümlerini doğurmaktadır. Bu nedenle bu tür sonlanmalarda Mahkeme kararı ile sonlanma konusu altında incelenecektir.

Evliliğin sona ermesi konusunu aşağıdaki konu başlıklarına göre inceleyeceğiz;

Yukarıda belirlediğimiz başlıkları daha detaylı ifade etmeye çalışalım.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here