Evlilik Birliğini Temsile İlişkin Sorumluluk Hükümleri

0
805

Evlilik Birliğini Temsile İlişkin Sorumluluk Hükümleri

Evlilik birliğini temsile ilişkin sorumluluk hükümleri iki alanda hukuki sonuçlarını doğurmaktadır.

  • Eşler arası sorumluluk,
  • Üçüncü kişilere karşı sorumluluk

EŞLER ARASI SORUMLULUK

Evlilik birliğini temsile ilişkin sorumluluk hükümlerinin hukuki sonuçlarını doğurduğu ilk alan eşler arası sorumluluk alanıdır.

Kural Olarak

Eşlerin temsil yetkisi, evlilik birliğinin devamı süresince ve sadece fiilen birlikte yaşama varsa söz konusudur. Eşlerin fiilen ayrı yaşamaya başlamaları doğal olarak sorumluluk ortaklığını da askıya alır. Diğer bir deyişle eşlerin ayrı yaşadıkları süre içinde eşlerden her birinin yaptığı İşlemden sadece işlemi yapan eş sorumludur. İşlemi yapan eşin ayrı yaşıyor olmasından işlem tarafı olan üçüncü kişi haberdar olmasa da tek başına sorumluluk kuralı değişmez.

Eşlerin ayrı yaşamaya başlamalarını sonlandırıp fiilen birlikte yaşamaya başlamaları ile askıda olan temsil yetkisi ayrı bir işlem ya da karara gerek kalmaksızın kendiliğinden kazanılır.

Yetki Aşımı Varsa

Eşlerden birinin temsil yetkisini aşarak işlem yapması sebebiyle diğer eş üçüncü kişiye müteselsil sorumluluğu sonucu ödeme yapmış olabilir. Bilindiği üzere üçüncü kişi temsil yetkisinin aşıldığını bilmiyor ya da bilmesi gerekmiyorsa diğer eşin müteselsil sorumluluğu devam eder.

Ödeme yapan eş yapılan işlemin ailenin sürekli ihtiyaçlarından olmadığını bilen eşe rücü edebilir. Buna karşılık işlem aile ihtiyacına yönelik ise birlik giderlerine katılma oranında diğer eşten istemde bulunulabilir.

Mükerrer işlem Varsa

Eşlerden birinin ailenin ihtiyacı için gerekli bilgilendirme yapılmadığı için mükerrer işlem yapmak durumunda kalan eş de diğer eşe yaptığı ödeme için rücü edebilir.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLER KARŞI SORUMLULUK

İşlem yapan eş kendi adına değil de sadece diğer eşi sorumluluk altına koyacak şekilde işlem yapmış ise temsil değil de diğer eş adına yetki kullanımından söz edilebilir. İşlemi yapacak olan eşe yetki verilmişse üçüncü kişilerle sadece diğer eşin sorumlu olacağına ilişkin anlaşma yapılabilir.

İşlemi yapacak olan eşe yetki verilmemişse ancak üçüncü kişinin rızasının bulunması durumunda diğer eşin sorumlu olmayacağı öngörülebilir.

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Kullanıldığı Hallerde (TMK m. 189 f. I)

Eşlerden her biri, ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil eder. Ailenin diğer ihtiyaçları için eşlerden biri, birliği ancak diğer eş veya haklı sebeplerle hâkim tarafından yetkili kılınmışsa, birliğin yararı bakımından gecikmede sakınca bulunur ve diğer eşin hastalığı, başka bir yerde olması veya benzeri sebeplerle rızası alınamazsa temsil edebilir. Eşlerden her birinin ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil etmesi temsil yetkisi kaldırılmadığı ya da sınırlanmadığı sürece devam eder.

Birliği temsil yetkisinin kullanıldığı hâllerde, eşler üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumlu olurlar. Müteselsil sorumluluk sadece olağan temsil değil olağanüstü temsil yetkisine dayalı olarak gerçekleştirilen borçlandırıcı yada tasarruf işlemlerini kapsar. Sorumluluk borcun tümüne yöneliktir.

Müteselsil sorumluluk evlilik birliğinin sonlanmasına kadar devam ederse de evlilik sırasında doğan borç tamamen ödeninceye kadar varlığını sürdürür.

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisi Bulunmaksızın Yapılan İşlemlerde (TMK m. 189 f. II)

Eşlerin birliği temsil yetkisi bulunmaksızın yaptığı işlemlerde dolayı sorumlulukları kural olarak farklı düzenlenmiştir.

Kural Olarak

Eşlerden her biri, birliği temsil yetkisi bulunmaksızın yaptığı işlemlerden kişisel olarak sorumludur. Eşler fiilen ayrı yaşıyorsa ya da aile mahkemesi tarafından ayrı yaşamalarına karar verilmişse üçüncü kişilerin temsile ilişkin iyiniyeti korunmaz.

Temsil Yetkisinin Anlaşılamayacak Şekilde Aşılması

Evlilik birliğini temsil yetkisi bulunmaksızın yaptığı işlemlerden dolayı eşlerden her biri, kişisel olarak sorumlu ise de temsil yetkisinin üçüncü kişilerce anlaşılamayacak şekilde aşılması hâlinde eşler müteselsilen sorumludurlar. Dolayısıyla bu durumda üçüncü kişi her iki eşe de başvurabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here