Hakim Geçici Önlemleri Alır

0
151

Hakim Geçici Önlemleri Alır (TMK. madde 169)

TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü bakımından boşanmaya ilişkin hükümler uygulanacağından butlan davası açılınca aile mahkemesi hakimi, davanın devamı süresince gerekli olan özellikle aşağıdaki konularda geçici önlemleri kendiliğinden alır.

  • Eşlerin barınması,
  • Eşlerin geçimi,
  • Eşlerin mallarının yönetimi,
  • Çocukların bakım ve korunması

Yasa koyucunun gözünde hakim kararına kadar ortada bir evliliğin tüm geçerliliğini koruması gerektiği düşüncesini burada çok net görebilmekteyiz. Hakimin re’sen gözetmekle yükümlü olduğu görevlerin arasında olan durumlar eş ve çocuklara yönelik önlemlerin alınması mevcuttur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here