Hakim Kanıtları Serbestçe Takdir Eder

0
154
Hakim Kanıtları Serbestçe Takdir Eder
5 (100%) 1 vote

Hakim Kanıtları Serbestçe Takdir Eder

TMK madde 160 hükümlerine göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü bakımından boşanmaya ilişkin hükümler uygulanacağından, TMKm. 184 b. 4. Altındaki düzenlemelere göre de hakim, kanıtları serbestçe takdir eder.

HUMK. m. 74-75. YİBK. 4.6.1958, 15-5 kararın gerekçesi altında hukuk sistemimize yerleşen içtihada göre; Olayları açıklamak taraflara, hukuksal nitelendirme ise hakime ait bulunmaktadır.

HUMK. m. 254. Hükmüne göre; Aksine ciddi ve inandırıcı kanıt ve olgular bulunmadıkça butlan davasında tanıkların gerçeği söylemiş oldukları asildir.

Butlan davalarında dosyada tanıkların olmamışı olmuş gibi ifade ettiklerini kabule yeterli kanıt ve olgu yoksa hakim tanıkların sözlerine değer vermek zorundadır. Bu sebeple hakim hükme yeterli kanıt varken o kanıtları kabulden kaçınamaz.

Aile mahkemesi (=yoksa Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen asliye hukuk mahkemesi) hakimi kanıtları serbestçe takdir ederken açıkladığımız ölçüleri savsamamalıdır. Aksi halde hakimin vereceği karar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 428/b.6 inci maddesine göre Yargıtay tarafından bozulur.

Aile mahkemesi (=yoksa Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen asliye hukuk mahkemesi) hakimi kanıtları serbestçe takdir ederken kararında mutlaka gerekçe bulunmalıdır;

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here