Hakim Vicdanen Kanaat Getirmelidir

0
264

Hakim Vicdanen Kanaat Getirmelidir

TMKm. 160 hükümlerine göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü bakımından boşanmaya ilişkin hükümler uygulanacağından;

TMK m. 184 b. 1 hükümlerine göre hakim; butlan davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz.

Hakim butlan davasında butlan sebebi olarak gösterilen olayların varlığına kendisi de inanmalıdır. Hâkim vicdanen inanmadığı olayları var gibi kabul edemez.

Butlan sebebi olarak gösterilen olaylar şeklen kanıtlanmış olsa bile hâkim tanıkların açıkladıkları olayların varlığına vicdanen inanmıyorsa davayı reddedebilir. Hâkim böyle bir durumda sebep bu olayların gerçekleşmediğine inandığının gerekçelerini göstermek zorundadır.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 3.7.1978 gün ve 5-6 sayılı kararının gerekçesinde açıklandığı gibi “soyut bir yargı, hükmün ve takdirin gerekçesini oluşturamaz”.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here