İddet Süresinin Kaldırılması Davası Usul Hükümleri

0
328
Bu yazıya puan ver

Kadının bekleme Süresinin Kaldırılması davası Usul Hükümleri

Bekleme süresinin kaldırılması konusunda açılacak olan davaya yönelik usul hükümleri konusunda bu bölümde ayrıntılı bilgi vereceğiz.

Bekleme süresinin kaldırılması konusuna yönelik usul hükümlerini altdaki konu başlıklarına göre inceleyeceğiz;

  • Konusu
  • Görevli mahkeme,
  • Yetkili mahkeme,
  • Davacı,
  • Davalı

KONUSU

Kadının bekleme süresinin (iddet) kaldırılması davası konusu olarak iki farklı konu olabilir.

  • Kadının gebe olmadığı nedenine dayandırılan dava hasımsız olarak açılır ve evrak üzerinde işlem yapılabilir. Kadının iddet süresinin kaldırılması gerçekleşir ve karar tarihinde kesinleşir. Temyiz yolu kapalıdır.
  • Kadının boşandığı eşi ile yeniden evlenmesi sebebi ile açılan kadının iddet süresinin kaldırılması davası ise boşandığı eşe yöneltilen bir husumet’e dayandırılmak zorunda olup Aile mahkemesi (=Yoksa Hakimle ve Savcılar Yüksek Kurulu Tarafından görevlendirilen Asliye hukuk Mahkemesi) eski eşi dinlemek zorundadır. Kadın eski eşi ile evlenebilme izni alarak evlilik başvurusu yapabilir. Genel geçer evlilik izni verilemez.

Kadın genel geçer (herhangi biri ile evlenebilmesini sağlayacak) bir evlilik izni almak istiyorsa gebe olmadığının tespitini yaptırması akabinde iddet süresini kaldırabilmesinin yolu açıktır. Dava kadının iddet süresinin kaldırılması yönünde karar vererek bir evlilik izni vermeyecektir. Kadın kararın kesinleşmesi akabinde herhangi biri ile evlenebilir.

Boşanan çiftlerin boşanma davası süresince (genelde anlaşmalı boşanma akabinde) gebe olduklarını fark etmemeleri ve ve dava kısa süren anlaşmalı boşanma nedeni ile bir kaç hafta içerisinde sonuçlanması sonrasında eski eşinden gebe kaldığını anlaması nedeni ile yeniden bir araya gelmek isteyen çiftlerin varlığını bize göstermektedir. Bu nedenle Türk Medeni Kanunu bu tür olaylarda hem kadını hem erkeği hem çocuğu korumak adına bu önlemi almıştır. Halk arasında modern akımlara kapılarak sosyal tarafını düşünmeyen feminen akımların bu düzenlemenin kadını baskıladığını düşünmesine yol açmıştır. Biz buna katılmamakla birlikte bu düzenlemenin Türk Toplumuna Daha uygun olduğu kanaatindeyiz. Bu düzenlemenin en çok henüz doğmamış çocukların yararına olduğu açıktır.

Görevli Mahkeme

4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun m. 4, b.l hükmüne göre;

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Üçüncü Kısım hariç olmak üzere İkinci Kitabı (TMK. m. 118-395. Arasındaki hükümlerden oluşur) konusu olan aile hukukundan doğan dava ve işler 20.4.2004 tarihinden sonra aile mahkemesinde görülecektir.

TMK m, 132. Hükmüne göre; bekleme süresinin kaldırılması davalarında Aile Mahkemesi görevlidir.

Yetkili Mahkeme

Bekleme süresinin kaldırılması davasında yetkili mahkeme, hakkında bekleme süresi uygulanacak olan kadının yerleşim yeri mahkemesidir.

Davacı

Bekleme süresinin kaldırılması davası hakkında bekleme süresi uygulanacak olan kadın tarafından açılabilir.

Davalı

Bekleme süresinin kaldırılması davasında gebe olunmadığı hukuki sebebine dayanılmışsa dava hasımsız olarak incelenebilir.

Buna karşılık bekleme süresinin kaldırılması davasında evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hukuki sebebine dayanılmışsa açılan davada sona eren evlilikteki eşine de husumet yöneltilmelidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here