İptal Aile Konutu Olan Bölümle Sınırlı Olmalıdır

0
72
İptal Aile Konutu Olan Bölümle Sınırlı Olmalıdır
5 (100%) 1 vote

İptal Aile Konutu Olan Bölümle Sınırlı Olmalıdır

Aile konutunun devrine ilişkin işlemin iptali ancak aile konutu olan bölümle sınırlı olarak istenebilir. Diğer bir ifadeyle aile konutu olarak kullanılmayan bölümlerle ilgili olarak iptal isteminde bulunulamaz.

Bu konuda gerekirse keşif yapılarak aile konutu olan bölüm belirlenmelidir.

“..Davacı aile konutu olarak kullanılan taşınmazın rızası dışında muvazaalı olarak üçüncü kişiye satıldığını belirterek tapu kaydının İptali ve aile konutu şerhi tesisi istemiyle dava açmış, mahkemece davanın kabulüne karar verilerek tapu kaydının İptali ile davalı Lütfi adına tescil ve aile konutu şerhi konulmasına karar verilmiştir. Dava konusu 4193 ada 3 parsel avlulu kagir ev depo ve ahır olarak, davalı Lütfi adına kayıtlı İken 17.02.2005 tarihinde davalı Mehmet Bulut tarafından satın alınmıştır. Dosyadaki tanık anlatımlarıyla bu taşınmaz üzerinde üç katlı evin olduğu bir dairesinde davacının, diğer iki dairede İse kiracıların oturduğu, dava konusu taşınmaz üzerinde herhangi bir kat irtifakı ya da kat mülkiyeti tesis ve tescil edilmediği anlaşılmaktadır. Mahkemece dava konusu taşınmaz üzerinde keşif yapılarak üç katlı evin hangi bölümünün aile konutu olarak kullanıldığının tespit edilmesi ve bu bölümle sınırlı olacak şekilde deliller değerlendirilerek karar verilmesi gerekirken, eksik tahkikatla yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.” Y2HD, 09,11.2009. 1***6-1***1

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here