Kayın Hısımlığı

0
2276

Kayın Hısımlığı (TMK m. 129 b.2, 145 b.4)

TMK M. 18 f.I Hükmüne göre; eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları, aynı tür ve dereceden kayın hısımları olur.

TMK. m. 18 f. II. Hükmüne göre ise; evlenme ile oluşan bu kayın hısımlığı kendisini oluşturan evliliğin doğal (ölüm) yada patolojik sonlanması (boşanma, butlan kararı,) ile Kendisini meydana getiren evliliğin sona ermesiyle kayın hısımlığı, ortadan kalkmaz.

Genel Olarak

Türk Medeni Kanunu m. 129 hükmünde Öngörülen kayın hısımlık derecesi kesin olan evlenme engellerinden olup bu derecede yer alan kayın hısımlığına rağmen yapılan evlilik mutlak butlanla sakatlanmaktadır. TMK m. 145-147. Arasında bulunan Butlan ile ilgili düzenlemeler sitemizin ilgili konuları arasında mevcuttur.

TMK m. 145 b. 4’e göre de eşlerin evlenme sırasında Kanunda öngörülen derecede kayın hısımlığının bulunması hâlinde yapılan evlenme mutlak butlanla batıldır.

Bu nedenle sözü geçen kayın hısımlığı yapılacak evlilik için kesin evlenme engeli oluşturmaktadır.

Altsoy ve Üst soy Kayın Hısımlığı

TMK M. 129 b.2. Hükmüne göre; “kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında evlenme yasaktır.”

Kayın hısımlığı evlilik varken var olanla sınırlıdır. Başka bir anlatımla evlenme sonlandıktan sonra kayın hısımlığı genişlemez.

Örneğin boşandığınız eşinizin boşandığınız anda hayatta olan bir başkasından olan çocuğu ile evlenemezsiniz. Çünkü evlilik sona ermiş olsa bile eşlerden birinin diğerinin altsoyu arasında yer alan ve boşanma kararının kesinleşme tarihinde var olan başkasından olma çocuğu ile evlenmesi yasaktır.

Ancak boşandığınız eşinizin boşanma kararından sonra doğurduğu çocuğu ile evlenmek mümkündür. DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 56, ÖZTAN, s. 118.

Yansoy Kayın Hısımlığı

Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona erdiğinde, eşlerden biri ile diğerinin yan soyu arasında evlilik bağı kurulabilir.

Örneğin kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona erdiğinde baldız ya da kayınbirader ile evlenilebileceği gibi eşin amcası, halası, dayısı ve teyzesi ile de evlenilebilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here