Nişanın Butlanı

0
590

Nişanın Butlanı

Butlan bilindiği üzere “yok” anlamına gelmeyen içinde hükümsüz kavramını barındıran ve butlan kararına kadar koşullarını ve bu koşullara göre tüm hakların geçerli olduğu bir kavramdır.

Örnek vermek gerekirse; Evlilik üzerinde verilecek bir örnekleme somut kavramlara sahip olması açısından çok daha akılda kalıcı ve anlaşılır olacaktır.

Butlan kararı verilen bir evlilik evlenen tarafların talebi üzerine Nüfus kayıtlarından evlilik bilgisinin çıkarılmasını sağlayabilir. Fakat butlan kararı verilene kadar evli olan çiftler ile iligli tüm haklar geçerli olduğu gibi kazanılan haklar da devam eder. Yani evlilik ile kazanılan bir vatandaşlık var ise ve vatandaş olan kişi Butlan kararına etken olan konuda kusursuz ise kazanmış olduğu vatandaşlık devam eder. Yine butlan kararına kadar evlilik geçerli olması nedeni ile evlilik içerisinde doğan çocuk butlan kararından sonra da evlilik içinde doğmuş sayılır ve Nüfus kayıtlarından silinmesi mümkün değildir.

Bu nedenle Butlan kavramına kısa bir değinmemiz neticesinde Butlanın var olan bir kurumun Butlan kararına kadar olan tüm gerekliliklerinin geçerli olduğu Butlan kararı ile geçersiz duruma geldiğini ve Bu geçersizlik yada hükümsüzlük kararının bazı koşulları değiştirmesine rağmen bazı koşulları da değiştiremeyeceğini bu nedenle “YOK” kavramından farklı olduğunu anlayabiliriz.

Nişanlanmanın butlanını aşağıdaki konu başlıklarına göre inceleyebiliriz;

  • Ehliyetsizlik nedeni ile Butlan
  • Emredici kurallara aykırılık nedeni ile Butlan
  • İmkânsızlık nedeni ile Butlan
  • Ahlak ve adaba aykırılık nedeni ile Butlan
  • Muvazaalı nişan nedeni ile Butlan

Nişanlanmanın butlanını incelemek için oluşturduğumuz ana başlıkları teker teker açıklamaya çalışalım.

Ehliyetsizlik nedeni ile Butlan

Kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı kalmak üzere, ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukuki sonuç doğurmaz. ( TMK m. 15.)

Evlenme vaadinde bulunan ayırt etme gücünden yoksun ise bu olgu nişanlanmanın butlanı sonucunu doğurur. Nişan anında taraflardan birinin ayırt etme gücünden yoksun olduğu anlaşılamayabilir. Nişan başladıktan sonra kişi ayırt etme kaybı yaşayabilir.

Emredici kurallara aykırılık nedeni ile Butlan

Kanunun emredici kurallarına aykırılık varsa bu olgu nişanlanmanın butlanı sonucunu doğurur.

Örneğin evlenmeleri mümkün olmayan iki kayın hısımlığı bağı ile bağlı bireyin yada daha somut olması nedeni ile iki kardeşin birbirlerine evlenme vaadinde bulunmalarında nişanlılıkları kanunun emredici kurallarına aykırılık sebebiyle batıldır.

Günümüzde çoklu evliliklerin türk toplumunda görülme oranları sıklaşmıştır. Bu nedenle erken yaşlarda boşanan çocuklu ve evli bir çiftin daha sonra kuracakları yuvalarda edindikleri çocukların birbirlerinden habersiz olarak tanışarak bir araya gelmesi artık sadece filmlerde değil günlük hayat da da karşılaşılma olasılığı olan bir senaryodur.

İmkansızlık nedeni ile Butlan

İmkansızlık varsa bu olgu nişanlanmanın butlanı sonucunu doğurur. Tam ehliyetsiz birinin evlenme vaadinde bulunması durumunda nişanlılıkları, imkansızlık sebebiyle batıldır. Tam ehliyetsiz kavramı daha önce açıklanmıştı.

Ahlak ve Adaba Aykırılık nedeni ile Butlan

Nişanlanma sözleşmesi, ahlâka, adaba (Borçlar Kanunu m. 20.) aykırı yapılmışsa geçersizdir. Başka bir deyişle ahlâka, adaba aykırılık nişanlanmanın butlanını gerektirir.

Bir kişinin teyzesi ya da amcasına evlenme vaadinde bulunması durumunda nişanlılıkları, ahlâka ve adaba aykırılık sebebiyle batıldır.

Muvazaalı nişan nedeni ile Butlan

Diğer sözleşmelerde olduğu gibi danışıklı “MUVAZAALI” nişanlanma sözleşmesi batıldır. Evlenme niyeti olmadığı halde dışa karşı nişanlı gibi gözükmek isteyenlerin nişanlılıkları muvazaa sebebiyle batıldır.

Dışa karşı nişanlı gözükmek,

O kişinin davasına bakmak istemeyen bir hâkim için görünmeyen irade oluşturabilir.

Hakemlik yapmak istemeyen biri için görünmeyen bir irade oluşturabilir.

Birlikte yaşayan veya gezen kadın ve erkek, çevrenin muhafazakâr yapısı sebebiyle oluşan mahalle baskısından kurtulmak için evlenme gibi bir düşünceleri olmadığı halde çevreye kendilerini nişanlı olarak tanıtmaları durumunda nişanlılıkları muvazaa sebebiyle batıldır. Muvazaalı nişanlılık genelde bir dava konusu olma olasılığı düşük olan bir durumdur. Genelde muvazaa birlikte olan kişiler ile onların dışındaki çevre ile aralarında kurulan bir senaryo gibidir. Fakat Hukuk sisteminin içerisinde olması nedeni ile bizim de bu konuya değinmemiz gerekmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here