Nişanlanmanın Sağlamadığı Haklar

0
219

Nişanlanmanın Sağlamadığı Haklar

Nişanlılık statüsünün sağladığı hakların yanı sıra karşılıklı evlenme vaadine rağmen nişanlılara sağlamadığı haklara da açıklık getirme zorunluluğu vardır.

Nişanlılığın sağlamadığı haklan ise aşağıdaki konu başlıklarına göre inceleyebiliriz;

  • Evlenmeye zorlama dava edilemez,
  • Cayma tazminatı dava edilemez,
  • Ceza şartı dava edilemez,
  • Ödeme yapılmışsa istenemez

Şimdi nişanlılığın sağlamadığı haklara ilişkin konu başlıklarını detaylıca inceleyelim

Evlenmeye Zorlama Dava Edilemez

Nişanlılık, evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez/vermemelidir de. Başka bir anlatımla hâkim hiç kimseyi evlenmeye mahkum edemez.

Bu serbestlik, keyfe keder davranmaya verilmiş bir ruhsat da değildir. Öyle ki nişanlılık haksız yere ya da taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple sonlandırılır ise ne olacağı Türk Medeni Kanununda bellidir/ gösterilmiştir.

Cayma Tazminatı Dava Edilemez

Evlenmeden kaçınma hâli için nişanlılar arasında bir nişanlılıktan/evlenmeden cayma tazminatı öngörülemez. Buna rağmen öngörülen cayma tazminatı dava edilemez ise de yapılan ödeme varsa geri de istenemez. (TMK m. 119 f. II)

Ancak nişanlıların nişanlanma sözleşmesinin sona ermesi durumunda oluşacak olan zararların ödeme şekline ilişkin yaptıkları sözleşmeler ise geçerli kabul edilir.

Ceza Şartı Dava Edilemez

Evlenmeden kaçınma hâli için nişanlılar arasında öngörülen cayma tazminatı gibi ceza şartı da dava edilemez. Cayma tazminatında olduğu gibi bu konuda bir ödeme yapılmışsa geri de istenemez. (TMK m. 119 f.II)

Nişanlanmanın evlenmeye hazırlık dönemi olduğu dikkate alındığında evlenme sözleşmesinin haksız olarak gerçekleştirilmemesi dışında evlenmekten vazgeçen nişanlının ayrıca ceza şartına bağlanması kişilik hakları ile de bağdaşmamaktadır.

Bilindiği üzere evlenme sözleşmesinin haksız olarak gerçekleştirilmemesinin başka bir anlatımla nişanlılardan birinin haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozması veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulması durumunda gerçekleşecek yaptırımlar ayrı olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. (TMK m. 120-121.)

Ödeme Yapılmışsa Geri İstenemez

Evlenmeden kaçınma hâli için öngörülen cayma tazminatı veya ceza şartı dava edilemez; ancak varsa yapılan ödemeler de tabii borçlarda olduğu gibi geri istenemez. (TMK m. 119 f. II)

Kendini bu ödeme konusunda/Ödeme yapmak hususunda zorunlu, karşı tarafı da aynı sebeple haklı gören bir kişinin daha sonra düşüncesinde yanıldığını/hata yaptığını ileri sürmesi doğal bir davranış olarak kabul edilemez.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here