Nişanlıların Yükümlülükleri – EVLENME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

0
282

Nişanlıların Yükümlülükleri – EVLENME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Nişanlanma evlenme vaadiyle yapıldığına göre bir süre sonra nişanlıların evlenmeleri beklenir. Ancak beklediğini bulamayan nişanlıların ayrılması da doğaldır.

Nişanlılardan biri haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozduğu veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulduğu takdirde; kusuru olan taraf, diğerine dürüstlük kuralları çerçevesinde ve evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddî fedakârlıklar karşılığında uygun bir tazminat vermekle yükümlüdür. Aynı kural nişan giderleri hakkında da uygulanır. (TMK. m. 120.)

Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. (TMK. m. 121.)

Nişanlanma, geciktirici koşula (BORÇLAR KANUNU. m. 149) bağlanabileceği gibi bozucu koşula (BORÇLAR KANUNU. m. 152.) bağlı olarak kurulabilir. Nişanlıların kararlaştırdığı koşul kanuna, ahlâka ve kişilik haklarına aykırı ise nişanlanma hükümsüzdür. (BORÇLAR KANUNU. m. 155.)

Her Ne kadar nişanın bozulması için taraflardan birinin kusuru aranmasa da kusursuza karşı nişanı bozmanın da önünde bir engel yoktur. Fakat bu bozma işleminin hukuki gerekliliklerini yerine getirilmeyeceği anlamını taşımaz. Evlilik Kurumu bir oyun alanı değildir. Bu nedenle hukuki sorumluluklarını Türk Medeni Kanunu içerisinde ilgili maddeler ile belirlenen hükümlerin tamamı geçerlidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here