Nişanlıların Yükümlülükleri – Sadakat Yükümlülüğü

0
1192

Nişanlıların Yükümlülükleri – Sadakat Yükümlülüğü

Evliliğin genel hükümlerinde yükümlülükler düzenlenmiş iken (TMK m. 185 vd.) nişanlılıkta yer alan yükümlülüklerin düzenlenmediğini görmekteyiz. Örneğin evlilikte eşler birbirine sadık kalmak zorundadırlar. (TMK m. 185 f. III.) BU nedenle bu kuralı ihlali durumunda hukuki yaptırımların gündeme gelmesi ve Maddi Tazminat ve Manevi Tazminatı Boşanma Davasına ek olarak talep edilmesi gerekmektedir.

Ancak nişanlılığın evliliğe hazırlık olduğunu dikkate aldığımızda dürüstlük kuralı, örf ve adet ile ahlak kurallarının doğal sonucu olarak sadakat yükümlülüğünün kendiliğinden var olacağı kolaylıkla anlaşılmaktadır. Fakat burada bir ayrım mevcuttur. Nişanlılar birbirlerine sadık kalmadığı bir durumun varlığı halinde Ancak hediyelerin iadesi ile birbirlerine karşı sorumludurlar. Maddi Tazminat ve Manevi tazminat talep edemezler.

Sadakat, içten/sağlam/güçlü bağlılık anlamına gelmektedir. Sadakat yükümlülüğüne aykırı davranış nişan sözleşmesini sonlandırmak İçin haklı bir sebep sayılır.

Nişanlılığın sadakat yükümlülüklerinin/başka bir deyişle içten/sağlam/ güçlü bağlılığın kapsamını ise

Aşağıdaki Konu başlıklarına göre ele alabiliriz.

  • Cinsel sadakat yükümlülüğü,
  • Ekonomik sadakat yükümlülüğü,
  • Duygusal sadakat yükümlülüğü,
  • Fiziksel sadakat yükümlülüğü,
  • Görsel sadakat yükümlülüğü,
  • Sosyal sadakat yükümlülüğü

Şimdi bu konu başlıklarını daha ayrıntılı inceleyelim.

Evliliğin genel hükümleri bölümünde de değineceğimiz bu konularda daha fazla sayıda örnek uygulama mevcuttur.

Cinsel Sadakat Yükümlülüğü

Nişanlılardan her biri evleninceye kadar nişanlısına karşı cinsel sadakat göstermekle yükümlüdür. Cinsel sadakat yükümlülüğünün kapsamına sadece cinsel ilişki kurmamak değil güven sarsıcı davranışlarda bulunmama yükümlülüğü de girmektedir. Buna rağmen yukarıda değindiğimiz gibi cinsel sadakat yokluğu nişanlılık ilişkisinde Tazminat konusu değildir. Hediyelerin iadesinin istenebileceği bir durumdur.

Cinsel sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlar içten bağlılık anlamına gelen sadakate uygun davranışlar değildir. Nişanlısına içten bağlı olan kişi cinsel sadakate aykırı davranışları sergilemez.

Örneğin nişanlılık döneminde başkalarıyla cinsel ilişki kurmak cinsel sadakat yükümlülüğüne aykırı bir davranış sayılır.

Ekonomik Sadakat Yükümlülüğü

Nişanlılık yükümlülüklerinden olan sadakat yükümlülüğünden diğeri de ekonomik sadakat yükümlülüğüdür. Ekonomik sadakatsizliğe ilişkin nişanlıların davranışları uygulamada çeşitlilik göstermektedir.

Ekonomik sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlar içten bağlılık anlamına gelen sadakate uygun davranış olarak kabul edilemez. Nişanlısına içten bağlı olan kişi ekonomik sadakate aykırı bu davranışları sergilemez.

Örneğin nişanlısının işten çıkarılmasını sağlamaz.

Duygusal Sadakat Yükümlülüğü

Nişanlılık yükümlülüklerinden olan sadakat yükümlülüğünden diğeri de duygusal sadakat yükümlülüğüdür. Nişanlıların duygusal sadakatsizliğe ilişkin davranışları değişik şekillerde gerçekleşebilir. Nişanlısına içten bağlı olan kişi duygusal sadakate aykırı davranışları sergilemez.

Örneğin nişanlısını küçültücü davranmaz.

Fiziksel Sadakat Yükümlülüğü

Nişanlılık yükümlülüklerinden olan sadakat yükümlülüğünden diğeri de fiziksel sadakat yükümlülüğüdür. Nişanlıların fiziksel sadakatsizliğe ilişkin davranışları uygulamada çeşitlilik göstermektedir.

Fiziksel sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlar içten bağlılıkla bağdaşmaz. Fiziksel sadakate aykırı davranışları nişanlısına içten bağlı olan kişi sergilemez.

Örneğin nişanlısına fiziksel şiddet uygulamaz.

Görsel Sadakat Yükümlülüğü

Nişanlılık yükümlülüklerinden olan sadakat yükümlülüğünden diğeri de görsel sadakat yükümlülüğüdür. Nişanlıların görsel sadakatsizliğe ilişkin davranışları değişik şekillerde gerçekleşebilir.

Görsel sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlar da içten bağlılık anlamına gelen sadakate uygun davranış değildir. Nişanlısına içten bağlı olan kişi görsel sadakate aykırı da davranmaz.

Örneğin nişanlısı ile gerçekleşen mesajlarını (Telefon ya da bilgisayar mesajlarını.) açığa çıkarmaz.

Sosyal Sadakat Yükümlülüğü

Nişanlılık yükümlülüklerinden olan sadakat yükümlülüğünden diğeri de sosyal sadakat yükümlülüğüdür. Nişanlıların sosyal sadakatsizliğe ilişkin davranışları uygulamada çeşitlilik göstermektedir.

Sosyal sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlar içten bağlılık İle bağdaşmaz. Nişanlısına içten bağlı olan kişi sosyal sadakate aykırı davranmaz.

Örneğin nişanlısını çağdaş kıyafetlere aykırı giyinmeye zorlamaz, beddua etmez.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here