Nişanlılığın İşlevi

0
95
Bu yazıya puan ver

Nişanlılığın İşlevi

Nişanlılığın evlilik ön koşulu olmasının yanı sıra evlenme bağlamında Evlilik Hukuku içerisinde önemli bir işlevi vardır.

Nişanlılığın işlevini aşağıdaki konu başlıklarına göre inceleyeceğiz;

  • Tanıma işlevi,
  • Öğrenme işlevi,
  • Hazırlık işlevi.

Şimdi bu konuyu daha ayrıntılı inceleyeceğiz.

Nişanlılığın Tanıma İşlevi

Evliliğin ön koşulu olan nişanlılığın en önemli işlevi tanıma işlevidir. Tanıma nişanlıların birbirini tanımalarına yönelik olduğu gibi ailelerini de tanımayı içermektedir.

Birbirini Tanıma

Nişanlılık sağladığı hukuki statü ile nişanlılara evlenene kadar birbirlerini tanıma olanağı sağlar. Tanıma süresi aynı zamanda nişanlılığın süresini de belirlemektedir.

Bilindiği üzere nişanlılık hukuki statü olmasının yanı sıra aynı zamanda sosyal statü olduğundan herkesin önüne çıkma/topluma karışma bağlamında da bir kolaylık sağlamaktadır. Bu kolaylığı kullanan nişanlılar birbirlerinin sosyal ilişkilerde de gösterdikleri davranışlar ile öfkelerini, nefretlerini, sevgilerini, sevgisizliklerini, coşkularını, sabırlarını, anlayışlarını, bakış açılarını velhasıl yaşam anlayışlarını tanıma fırsatı elde ederler.

Aileleri Tanıma

Nişanlılık sağladığı statü ile nişanlılara evlenene kadar ailelerini tanıma olanağı da sağlar. Evlilik aynı zamanda birbirinin ailesi ile geçirilecek bir hayat dilimini oluşturduğundan aileleri tanımak aynı zamanda evlenecek olduğu kişinin yetiştiği/büyüdüğü/kişiliğinin oluştuğu ortamı tanımak anlamına da gelmektedir.

Nişanlılığın Öğrenme İşlevi

Nişanlılığın bir işlevi de öğrenme işlevidir. Öğrenme nişanlıların birbirlerinin gelenek ve göreneklerini Öğrenmelerine yönelik olduğu gibi evlenme engelini öğrenmeyi de içermektedir.

Gelenek ve Görenekleri Öğrenme

Nişanlılık sağladığı statü İle nişanlılara evlenene kadar tarafların gelenek ve göreneklerini öğrenme olanağı da sağlar. Bu sayede kurulacak olan evliliğin yürütülebilir olup olmadığı da nişanlılar tarafından belirlenmiş olur.

Evlenme Engelini Öğrenme

Nişanlılık, nişanlılara evlenene kadar varsa evlenme engelini öğrenme olanağı da sağlar.

Nişanlılığın Hazırlık İşlevi

Evliliğin ön koşulu olan nişanlılığın önemli işlevlerinden bir diğeri de hazırlık işlevidir. Hazırlık işlevi nişanlıları evliliğe manevi olarak hazırla-maya yönelik olduğu gibi maddi hazırlığı da içermektedir.

Evliliğe Manevi Hazırlık

Nişanlılık sağladığı statü ile nişanlılara evliliğe manevi hazırlık olanağı sağlar.

Eşler, evlilik birliğinin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamakla yükümlü oldukları gibi birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorunda olduklarından nişanlılık dönemi bu yükümlülüklere bir tür alışma dönemidir.

Evliliğe manevi hazırlık evliliğin daha güçlü temeller üzerinde yükselmesine dayanak oluşturur.

Evliliğe Maddi Hazırlık

Nişanlılık sağladığı statü ile nişanlılara evliliğe maddi hazırlık olanağı da sağlar.

Bilindiği üzere eşler oturacakları konutu birlikte seçerler, birliği beraberce yönetip birliğin giderlerine de güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katılırlar.

Evliliğe maddi hazırlık oturulacak konutun seçimi, bu konutun hazırlanmasına güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katılımı içermektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here