Nişanlılık Kavramı

0
272

Nişanlılık Kavramı

Nişanlanma, nişanlılık ve nişanlı birbirinden farklı kavramlardır. Başka bir anlatımla bir ve aynı şey değildir. (Eşanlamlı) Aşağıda birbirinden farklı bu 3 kavramın Hukuki karşılığını açıklamak Kanun ve yasaların genel mantığını anlamamıza yardımcı olacaktır.

Nişanlanma Kavramı

TMK. m. 118 hükmüyle nişanlanma (Verlobung, acte de fiançailles.) düzenleme konusu yapılmıştır. Nişanlanma, bir erkekle bir kadının karşılıklı olarak (EGGER, August: Aile Hukuku (Çev. Tahir Çağa) İstanbul 1943, s. 32.) evlenme vaadinde bulunmalarıdır.

Hemen belirtmek gerekir ki nişanlanma evlilik hukukunun bütün sonuçlarını kendiliğinden doğurmaz.

Örneğin nişanlanma ile nişanlılardan doğmuş bir çocuk varsa evlilik dışı bu çocuğun soybağı kendiliğinden düzelmez. Ancak nişanlılar arasında daha sonra bir evlilik gerçekleşirse soybağı kendiliğinden düzelir.

Soybağının düzelmesi hakkında daha ayrıntılı bilgi için bakınız:

Ömer Uğur GENÇCAN, 743 ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununa Göre Soybağının Kurulması, Reddi, Düzeltilmesi, İtiraz Davaları ve Soybağının Hükümleri, Yetkin Yayınevi, (998 sayfa) Ankara 2002, s. 659 vd.;

Ömer Uğur GENÇCAN, “Soybağının Evlenmeyle Düzelmesi”, Ankara Barosu Dergisi, S ayı:2000/2, Yıl: 57, Sayfa: 81-92.)

Nişanlılık Kavramı

Nişanlanma ile kadın ve erkek arasında (İslâm Hukukunda bir kıza talip olmaya hıtbe, talip olan erkeğe hâtıb, talip olunan kıza mahtûbe denilir. ARSEBÜK, s. 521.) nişanlılık (dasVerlöbnis) denilen hukuki ilişki/statü oluşur.

Nişanlı Kavramı

Bir erkekle bir kadının karşılıklı olarak evlenme vaadinde bulunmalarıyla meydana gelen nişanlanma ile kadın ve erkek arasında oluşan nişanlılık (das Verlöbnis, etat de fiançailles.) denilen hukuki ilişkinin yanlarına da nişanlı denilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here