Nisbi Butlan

0
137
Nisbi Butlan
5 (100%) 1 vote

NİSBİ BUTLAN (TMK m. 148-153)

Nisbi butlan,

  • Evlenme sırasında ayırt etme gücünden geçici yoksunluk – TMK m. 148.
  • İrade sakatlığı – TMK m. 149-151
  • Yasal temsilcinin izninin bulunmaması – TMK m. 153 f. I

sebebiyle evlenmenin sakatlanmasına denilir.

TMKm. 156 hükmüne göre; Batıl bir evlilik ancak hakimin kararıyla sona erer.

Bu sebeple nisbi butlanla sakat olan evliliklerin sonlandırılması ancak hakim kararıyla mümkündür.

TMK m. 156 hükmüne göre Nisbi butlanla sakat olan evlikler de tıpkı Mutlak Butlan da olduğu gibi hakimin kararına kadar geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarını doğurur.

Evlenmenin nisbi butlanı kendiliğinden gerçeklemeyeceği için dava açılması gerekmektedir.

Nisbi butlanla sakat olan evliliğin hakim kararıyla sonlandırılması halinde kesinleştiği tarih itibarıyla butlan kararı ileriye etkili olur.

Evlenmenin nisbi butlanla iptaline ilişkin karar geçmişe etkili değildir.

Nisbi butlanla sakat olan evlilik kamu düzenini değil tarafların düzenini zedelediğinden ileri sürülmesi her zaman mümkün değildir. Nisbi butlanla sakat olan evliliğin kurulmasından sonra belirli bir süre geçmiş olursa tarafların düzenini zedeleyen sakatlık artık ileri sürülemez.

Nitekim nisbi butlan sebebiyle iptal davası açma hakkı, TMK M 152 ye göre; iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak altı ay ve her halde evlenmenin üzerinden beş yıl geçmekle düşeceği için bu süreler içinde iptal davası açılmayarak evlenme geçerli duruma getirilebilir.

Nisbi butlan davası açma hakkı ise mutlak butlan davasından farklı olarak sadece eşlere ve yasal temsilciye verilmiştir. Cumhuriyet savcısının ile ilgililerin dava hakları bulunmamaktadır. İşte sınırlı dava hakkı, butlanın nisbiliğinin göstergesidir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununda Madde 145 ve 148-151 maddeler altında yapılan düzenlemelere göre; nisbi butlan sebepleri de bitirici olarak sayılmıştır.

Aile mahkemesince 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda nisbi butlan sebepleri olarak gösterilenler dışında bir sebeple evlenmenin butlanına karar verilmesi mümkün değildir.

Nisbi butlan sebeplerim aşağıdaki konu başlıklarına göre inceleyeceğiz;

Hukuk Sistemimiz tarafından da yapılan bu ayrım ve buna göre belirlediğimiz konu başlıklarını detaylı olarak inceleyelim. İlgili konu başlığını tıklamak sureti ile detaylı ifadelerimizi okuyabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here