Olağan Dışı Evlenmeye İzin Davası

0
250

Olağan Dışı Evlenmeye İzin Davası (TMK m. 124 f. II)

Ne kadar farklı olağanüstü durum ve pek önemli bir sebep gerçekleşirse gerçekleşsin onaltı yaşını doldurmamış olan erkek veya kadınının evlenmesine izin verilemez.

Ergin olma her zaman beraberinde evlenme yaşına ulaşmayı da sağlamaz. Kanunda öngörülen olağan evlenme yaşına ulaşılmadıkça da kazanılan yargısal erginlik evlenme yaşını etkilemez. Başka bir anlatımla yargısal erginliğe ulaşan kimse de ancak olağan evlenme yaşına ulaşınca evlenebilir. O halde on beş yaşını dolduran küçükler, mahkemece ergin kılınsa dahi evlenemez.

“”10/7/1985 tarihli ve 85/9747 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Evlendirme Yönetmeliğinin. m.14 f.II – 2014 yılındaki bakanlar kurulu kararı ile yapılan değişikliklerin ve içerisinde son değişiklikler ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda Olağan dışı evlenme yaşı ile ilgili değişiklikler ile birlikte değerlendirilmek zorundadır.

1985 yılındaki yasanın orijinal hali ile birlikte yapılan değişikliklerin ilan edildiği 23 farklı resmi gazete ile birlikte son hali değerlendirilmelidir.””

Olağan dışı evlenmeye izin davasının koşullarını inceledikten sonra usul hükümleri hakkında da ayrıca bilgi vereceğiz.

İlgili yazılarımız;

Olağan dışı evlenmeye izin davası koşulları;

Olağan dışı evlenmeye izin davası usul hükümleri;

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here