Olağan Evlenme Yaşı

0
284

Olağan Evlenme Yaşı

Olağan Evlenme Yaşı (TMK m.124 f.I)

Türk Medeni kanunu ile geçerli evlilik yapılabilmesi için gerekli koşullarında başında evlenme ehliyetinin varlığının da araştırılacağı bildirilmiştir. Evlenme Ehliyetinin açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde tanımlanması da hukuk sistemi içerisinde mevcuttur.

Olağan evlilik yaşı ile ilgili olarak

Olağan dışı evlilik yaşının başlangıcı kabul edilen ve 16 yaşın doldurulup 17 yaşından ilk günün alınması ile birlikte Birey olağandışı evlilik yaşına gelmektedir.

17 yaşın doldurulup 18 yaşından ilk gün alınmasına kadar geçen 1 yıllık süre boyunca Bireyin evliliği izne tabidir. Bu nedenle Olağan dışı evlenme yaşı süresince bireyin kendi yapacağı başvuru evlilik için kabul edilemez.

Bireyin 17 yaşını doldurarak 18 yaşından 1 gün alması ile birlikte ise Olağan evlenme yaşı denilen süreci yaşar. Burada Sınırlı ehliyetsiz olarak görülen bireyin Ayırt etme gücüne sahip olması durumunda bireysel olarak yapacağı başvuru kabul edilir. Ancak Bu yaş dilimindeki bireyin vesayet altında olmadığını ve ayırt etme gücüne sahip olduğunu belgelemesi gerekir. 18 yaşın doldurulması ile birlikte vesayet makamı koruma halleri dışında yani ergin ve reşit olan bireyin korunması dışında vesayet makamı altında olamaz. Bu durumda iken vesayet makamının izni olmaması durumunda bile evlenebilir.

Evlenmenin önemini ve sonuçlarını düşünüp sorgulayabilen ve bunun sonucunda da evlenmek istediğini açıklayabilen kimsenin akla uygun biçimde davranma yeteneğine sahip olarak evlenme ehliyetinin ayırt etme gücüne sahip bulunması evlenmesi için yeterli değildir.

Evlenme sözleşmesini yapabilmek için belirli bir yaşa ulaşılmış olması gerekmektedir. Bu yaşa olağan evlenme yaşı denilir.

Olağan evlenme yaşı kadın ve erkek için onyedi yaş olarak belirlenmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here