Olgular Hakkında Hakim Taraflara Yemin Öneremez

0
260

Olgular Hakkında Hakim Taraflara Yemin Öneremez

TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü bakımından boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır.

TMK m. 184 b.2 hükmüne göre hâkim; olgular hakkında gerek re’sen gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez.

O halde hem Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 344-354 inci maddelerinde öngörülen tarafların birbirine önerebilecekleri taraf yemini hem de Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanun’un 355-362 inci maddelerinde öngörülen hâkimin davacı veya davalıya teklif edebileceği re’sen yemin butlan davalarında hem davacıya hem de davalıya önerilemez.

Bu yönü ile boşanma davalarında ayrılmaktadır. Boşanma davalarında Hakim taraflara yemin önerebilmesi mümkündür.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here