Sürekli İhtiyaçlar için Kullanılmalıdır

0
458

Sürekli İhtiyaçlar için Kullanılmalıdır.

TMK m. 188 f. I hükmüne göre; Eşlerden her biri, ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil eder.

Bu sebeple evlilik birliğini temsil yetkisi eşlerden her biri tarafından sürekli ihtiyaçlara yönelik olarak kullanılabilir.

Ailenin diğer Sürekli Olmayan ihtiyaçları için eşler kural olarak birlikte temsil yetkisine sahiptirler. Başka bir anlatımla eşlerden her birinin ailenin diğer ihtiyaçları için birliği temsil yetkisi bulunmamaktadır.

Sürekli İhtiyaçlarda Temsil Yetkisi (TMK m. 188 f.I)

Sürekli ihtiyaçlarda temsil yetkisi konusunu aşağıdaki konu başlıklarına göre inceleyeceğiz;

 • Sürekli ihtiyaç kavramı,
 • Sürekli ihtiyacın kapsamı,
 • Sağlanan yetkiler

Sürekli İhtiyaç Kavramı

TMK m. 188 f. I hükmüne göre; Eşlerden her biri, ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil eder.

Sürekli ihtiyaç kavramının sınırlarının çizilmesinde zorunluluk bulunmamaktadır.

Eşlerin evlilik birliğini temsil yetkisine konu olan sürekli ihtiyaç aşağıdaki özellikleri taşımaktadır;

 • Günlük ihtiyaç,
 • Olağan ihtiyaç,
 • Sıklığı önemsiz ihtiyaç,
 • Ortaklığı önemsiz ihtiyaç

Günlük İhtiyaç

Bilindiği üzere evlilik birliği hak ve yükümlülükler temeline dayalı olan bir hayat ortaklığıdır. Bu hayat ortaklığının doğal olarak günlük ihtiyaçları vardır. Günlük ihtiyaç eşlerin evlilik birliğini temsil yetkisine konu olan sürekli ihtiyaçlardandır. Günlük ihtiyaç hemen her gün kullanım konusu olan ihtiyaçları içermektedir.

Sürekli ihtiyaç konusu olan günlük ihtiyaçlara aşağıdaki örnekleri verebiliriz;

 • Günlük ekmek, süt ve benzeri gıdalar
 • Günlük gazete ve benzerleri,
 • Günlük bakım (Bahçe bakımı (çim kesme, sulama vb), evde yaşayan hayvanın (kedi, köpek vb.) bakımı (gezdirme, yedirme vb)) işleri vb.

Olağan İhtiyaç

Hak ve yükümlülükler temeline dayalı hayat ortaklığının olağan ihtiyaçları vardır. Olağan ihtiyaçlar eşlerin evlilik birliğini temsil yetkisine konu olan sürekli ihtiyaçlardandır. Olağan ihtiyaç hemen her gün kullanımı olağan olan ihtiyaçları içermektedir.

Sürekli ihtiyaç konusu olan olağan ihtiyaçlara aşağıdaki örnekleri verebiliriz;

 • Evin temizlenmesi,
 • Gazeteye abone olma,
 • Elektrik, su, doğalgaz giderlerinin ödenmesi,
 • İlaç alınması,
 • Doktor çağırma, hastaneye yatırma, dişçiye götürme,
 • Giyim eşyası alınması vb.

Sıklığı Önemsiz İhtiyaç

Hak ve yükümlülükler temeline dayalı hayat ortaklığının sıklığı önemsiz ihtiyaçları vardır. Sıklığı önemsiz ihtiyaçlar da eşlerin evlilik birliğini temsil yetkisine konu olan sürekli ihtiyaçlardan sayılabilir. Sıklığı önemsiz ihtiyaçlar hemen her gün kullanımı olağan olmadığı halde sürekli kabul edilen ihtiyaçları içermektedir.

Sürekli ihtiyaç konusu olan sıklığı önemsiz ihtiyaçlara aşağıdaki örnekleri verebiliriz;

 • Tiyatro, opera, bale, konser, sinema biletlerinin alınması,
 • Yazlık, kışlık, sezonluk, mevsimlik yazlık, dağ evi, göl evi, devre mülkün kiralanması,
 • Hizmetçi, bakıcı, taşıyıcı kullanılması

Ortaklığı Önemsiz İhtiyaç

Sürekli ihtiyaçların mutlaka ortak olması gerekmemektedir. Örneğin alınan gazetenin eşlerden sadece biri tarafından okunması, sütün sadece çocuk tarafından içilmesi, konsere sadece kadın eşin ya da maça sadece erkek eşin gitmesi vb. bu ihtiyacın sürekli ihtiyaç olma özelliğini ortadan kaldırmaz.

Bu sebeple sürekli ihtiyaçlar ortaklığı önemsiz ihtiyaçları da kapsamaktadır.

Sürekli İhtiyacın Kapsamı

Sürekli ihtiyacın kapsamına aşağıdaki ihtiyaçlar girmektedir;

 • Kültürel ihtiyaçlar,
 • Fiziksel ihtiyaçlar,
 • Çevresel ihtiyaçlar

Kültürel İhtiyaçlar

Sürekli ihtiyaçların kapsamına her türlü kültürel ihtiyaçlar girmektedir. Kültürel ihtiyaçlarda birlikteliğin bulunmaması, sürekli olmaması bu ihtiyacın sürekli ihtiyaç olma özelliğini ortadan kaldırmaz.

Sürekli ihtiyacın kapsamında yer alan kültürel ihtiyaçlara aşağıdaki örnekleri verebiliriz;

 • Tiyatro, opera, bale, konser, sinema biletlerinin satın alınması,
 • Gazete, kitap, dergi satın alınması vb.

Fiziksel İhtiyaçlar

Sürekli ihtiyaçların kapsamını her türlü fiziksel ihtiyaçlar girmektedir. Fiziksel ihtiyaçlarda birlikteliğin bulunmaması, sürekli olmaması bu ihtiyacın sürekli ihtiyaç olma özelliğini ortadan kaldırmaz.

Fiziksel ihtiyacın kapsamında yer alan kültürel ihtiyaçlara aşağıdaki örnekleri verebiliriz;

 • Sağlık giderleri,
 • Gıda giderleri vb.

Çevresel İhtiyaçlar

Çevresel ihtiyaçların kapsamına her türlü çevresel ihtiyaçlar girmektedir. Çevresel ihtiyaçlarda birlikteliğin bulunmaması, sürekli olmaması bu ihtiyacın sürekli ihtiyaç olma özelliğini ortadan kaldırmaz.

Çevresel ihtiyacın kapsamında yer alan kültürel ihtiyaçlara aşağıdaki örnekleri verebiliriz;

 • Evin olağan tamiratları,
 • Otomobilin bakım giderleri,
 • Sağlık sigortası
 • Konut sigortalan,
 • Kaza sorumluluk sigortası,
 • Kasko sigortası vb. (Aile ihtiyacı için kullanılan araçlar için söz konusudur. Örneğin eşin sadece işyerinde kullandığı araçla ilgili kasko sigortası temsil kapsamında değildir.)

Sürekli İhtiyacın Sınırı

Eşlerin evlilik birliğini temsil yetkisine konu olan sürekli ihtiyacın sınırlarını çizen kalemler aşağıda gösterilmiştir;

 • Ekonomik durum,
 • Yaşam tarzı,
 • Yöresel durum

Ekonomik Durum

Eşlerin evlilik birliğini temsil yetkisine konu olan sürekli ihtiyacın sınırlarını çizen kalemlerden en belirleyici olan eşlerin ekonomik durumudur. Ekonomik durumun elverdiği ölçüde temsil yetkisinin kullanılması söz konusudur. Kültürel, fiziksel ya da çevresel ihtiyaçlar için ekonomik durumun doğal/makul/olağan karşılayacağı İşlemler açısından temsil hükümleri uygulanabilir.

Örneğin bir iş adamının ailesinin gıda harcaması ile aynı işyerinde çalışan ve aldığı asgari ücretten başka geliri bulunmayan bir işçinin ailesinin gıda harcaması arasında uçurum bulunmaktadır.

Yaşam Tarzı

Eşlerin evlilik birliğini temsil yetkisine konu olan sürekli ihtiyacın sınırlarını çizen diğer bir kalem eşlerin yaşam tarzıdır. Ekonomik durum elverse bile yaşam tarzı bazı ihtiyaçları olağan olmaktan çıkarır.

Yöresel Durum

Eşlerin evlilik birliğini temsil yetkisine konu olan sürekli ihtiyacın sınırlarını çizen diğer bir kalem ise yöresel durumdur. Bir yöre için olağan sayılmayan ihtiyaç diğer bir yöre için olağan sayılabilir. Yöresel durum içine yöresel uygulamalar girebildiği gibi yöresel koşulu da girebilir.

örneğin yöresel uygulamalar ya da yöresel koşullar sebebiyle otomobil, kayık, sandal, motor aliminin sürekli ihtiyaçlar içinde yer alabilmesi mümkündür.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here