Sürekli Olmayan İhtiyaçlarda Temsil Yetkisi

0
268

Sürekli Olmayan İhtiyaçlarda Temsil Yetkisi

(TMK m. 188 f. II)

Eşlerden her biri, ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil eder. Ailenin sürekli olmayan diğer ihtiyaçları için eşlerden biri temsil yetkisini ancak yetkili kılınmışsa ya da olağanüstü durumlar varsa kullanabilir.

Yetkili Kılınma

Yetkili kılınma varsa sürekli olmayan ihtiyaçlarda da temsil yetkisi kullanılabilir. Diğer eş tarafından yetkili kılınma mümkün olduğu gibi hakim tarafından yetkili kılınma da mümkündür.

Diğer Eş Tarafından Yetkili Kılınma (TMK m. 188 f.II, b.I)

Eşlerden her biri, ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil eder ise de ailenin diğer ihtiyaçları için diğer eş tarafından yetkili kılınmışsa aynen sürekli ihtiyaçlarda olduğu gibi yine evlilik birliğini temsil edebilir.

Eşin yetkilendirmesini aşağıdaki konu başlıklarına göre inceleyeceğiz;

  • Yetki verme zamanı,
  • Yetki verme şekli,
  • Yetki verme kapsamı

Yetki Verme Zamanı

Eşlerden birinin ailenin sürekli olmayan ihtiyaçları için diğer eş tarafından yetkili kılınması kural olarak işlemden önce gerçekleşmelidir. Ancak işlem sırasında eş zamanlı olarak yetki vermek de mümkündür.

İşlem tarafı olmayan eşin, diğer eş tarafından ailenin sürekli olmayan ihtiyaçları için gerçekleştirdiği işlem sonrasında yapılmış bu işleme icazet vermesi de mümkündür.

Yetki Verme Şekli

Ailenin sürekli olmayan ihtiyaçları için eşlerden birinin diğer eş tarafından yetkili kılınması herhangi bir şekle bağlı değildir. Borçlar hukukunun temsile ilişkin hükümlerine yapılmış yetkilendirme geçerli yetkilendirme kabul edilir.

Eşin yetkilendirmesi örtülü olarak da gerçekleştirilebilir. Eşin gerçekleştirdiği işlemin çok sıkı şekil şartlarına bağlı olması örtülü yetkilendirmeye engel sayılamaz. Ancak kural olarak örtülü yetkinin çok geniş yoruma bağlı tutulmaması gerekir.

Yetki Verme Kapsamı

Eşlerden birinin ailenin sürekli olmayan ihtiyaçları için diğer eş tarafından yetkili kılınması aşağıdaki kapsamda gerçekleşebilir;

  • Süreli yetki verme,
  • Sınırlı yetki verme,

Süreli Yetki Verme

Ailenin sürekli olmayan ihtiyaçları için eşlerden birinin diğer eş tarafından belirli bir süre ile yetkili kılınması mümkündür.

Sınırlı Yetki Verme

Ailenin sürekli olmayan ihtiyaçları için eşlerden birinin diğer eş tarafından ancak sınırlı şekilde yetkili kılınması mümkündür. Diğer bir deyişle   genel yetkilendirme caiz değildir.

Ailenin sürekli olmayan ihtiyaçları arasında bulunan tek işlem için yetki verme ise evleviyetle geçerlidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here