Tarafların İkrarı ve Kabulü Hakimi Bağlamaz

0
437

Tarafların İkrarı ve Kabulü Hakimi Bağlamaz

TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü bakımından boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır.

TMK m. 184 b.3 hükmüne göre tarafların bu konudaki her türlü ikrarı ve kabulü hâkimi bağlamaz.

Tarafların İkrarı Bağlamaz

Butlan davasının dayandığı olguların varlığına ilişkin tarafların her türlü ikrarları hâkimi bağlamaz.

Toplum yararının bir gereği olarak taraflar butlan sebebi olarak gösterdikleri olayları ikrar etmiş olsalar bile hâkim bu olayların doğruluğunu araştırmak zorundadır. Başka bir anlatımla tarafların dava konusuna ilişkin olmak üzere kanıtları sorulup toplanmalıdır.

Tarafların Kabulü Bağlamaz

Butlan davasının dayandığı olguların varlığına ilişkin tarafların kabulü hâkimi bağlamaz.

Başka Delil Yoksa Dava Reddedilir

Butlan davasında tarafların bu konudaki her türlü ikrarı ve kabulü hâkimi bağlamadığından taraflar başka delilleri olmadığını açıklamışsa davanın reddine karar verilmelidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here