Türk Vatandaşı ile Yabancının Evlenmesi

0
45
Türk Vatandaşı ile Yabancının Evlenmesi
5 (100%) 2 votes

Türk Vatandaşı ile Yabancının Evlenmesi

Evlendirme Yönetmeliği hükümleri, Türk Medeni Kanunu Hükümleri, Vatandaşlık Kanunu ve 5490 Sayılı Nüfus İşlemleri ile ilgili Yönetmelik ve değişiklikler içerisinde bir Türk Vatandaşı ile yabancı bir ülke vatandaşının evlenmesi ile ilgili herhangi bir engelleme bulunmamaktadır.

Evlenme Engelleri isimli bölümümüzde bu konu ile ilgili tüm engeller incelenmiş olup bu bahsedilen durum ile ilgili bir engelleme mevcut değildir.

Yetkili Türk evlendirme memuru önünde Türkiye’de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı kişi evlenebilirler.

Evlendirme Yönetmeliği Madde 7. f.II hükümlerine göre; Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye, il ve ilçe belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleri yetkilidir.

Bu nedenle köylerde Muhtar nezaretinde bir evlilik yapılması mümkün değildir. Muhtarların evlilik yetkisi bulunmasına rağmen taraflardan birinin yabancı olması durumundan da görülebileceği üzere muhtarların evlendirme yetkisi sınırlıdır.

Evlendirme Yönetmeliği Madde 34 f.I.  hükümlerine göre; Yetkili Türk makamları önünde evlenen yabancı uyruklu kadın ya da erkeğe bir aile cüzdanı ve ayrıca istekleri üzerine çok dilli evlenme belgesi düzenlenerek verilir.

Bu yabancılar, Uluslararası Kişisel Hal Komisyonu üyesi bir devletin vatandaşı iseler, bu evlilik, 1958 tarihinde İstanbul’da imza edilen 3 numaralı uluslararası Bilgi Teatisi Hakkında Sözleşme gereğince, gerekli kart doldurularak yabancının doğum yeri nüfus idaresine gönderilir.

Evlendirme Yönetmeliği Madde 34 f.IV.  hükümlerine göre; Evlenme ehliyet belgesi Türk makamlarınca düzenlenmiş yabancı kadın ya da erkeğin evlenmelerine ait bildirimin bir örneği, ikamet tezkeresini almış olduğu il emniyet müdürlüğüne, bir örneği de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here