Yargılamanın İadesi İstenebilir

0
297

Yargılamanın İadesi İstenebilir

Evlenmenin iptali davasında gerekli koşullar varsa evlenmenin iptali davasının kararı sonrasında yapılmış olan yargılamanın iadesi istenebilir.

“..Dava, evlenmenin iptali davasının reddine dair hükme karşı yargılamanın yenilenmesi (HUMK. 445/1.) isteğine ilişkindir. Türk Medeni Kanununun 2. kitabından kaynaklanmaktadır. Yargılamanın iadesi yoluyla kaldırılması istenen hüküm asliye hukuk mahkemesince verilmiş ise de, işin esası hakkında karar verme görevi sonradan kanuni bir tasarrufla değiştirilmiş ve bu görev aile mahkemesine verilmiştir.(4787 S.K. md. 4/1) Mahkemenin görevi kamu düzeni ile ilgilidir. Yargılamamanın her aşamasında hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınması gerekir. Açıklanan nedenle davaya aile mahkemesinde bakılmak üzere görevsizlik kararı verilecek yerde işin esasının incelenmesi doğru görülmemiştir.” Y2HD, 17.07.2007,6***4-1***2

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here