4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Aile Hukuku Mevzuatı – Türk Medeni Kanunu

- +

project-image-6

http://bosanma.org.tr/aile-hukuku-mevzuati-turk-medeni-kanunu/

Aile Hukuku Mevzuatı – Türk Medeni Kanunu

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 7 maddeden oluşan başlangıç hükümlerinden sonra daha önce de belirttiğimiz gibi kitaplara, kitaplar kısımlara, kısımlar bölümlere ayrılmıştır. Aşağıda hangi kitap içerisinde hangi kısımlar mevcut? Kısımlar hangi bölümlere ayrılmıştır? Sorularının cevaplarını görebilirsiniz. Bunların hepsini ayrı ayrı incelememize rağmen bunlar birbirinden bağımsız konular olmaları nedeni ile site

  • Birinci Kitap: Kişiler Hukuku,
  • İkinci Kitap: Aile Hukuku,
  • Üçüncü Kitap: Miras Hukuku ve
  • Dördüncü Kitap: Eşya Hukuku olmak üzere toplam 1030 maddeden oluşmaktadır.

İkinci Kitap: Aile Hukuku ise üç kısımdan oluşmaktadır:

Birinci kısımda Evlilik Hukuku yer alıp;

Birinci Bölüm: Evlenme (Nişanlılık, Evlenme Ehliyeti ve Engelleri, Evlenme Başvurusu ve Töreni, Batıl Olan Evlenmeler) ,

İkinci Bölüm: Boşanma,

Üçüncü Bölüm: Evliliğin Genel Hükümleri,

Dördüncü Bölüm: Eşler Arasındaki Mal Rejimi ( Genel Hükümler, Edinilmiş Mallara Katılma, Mal Ayrılığı, Paylaşmalı Mal Ayrılığı, Mal Ortaklığı)

İkinci Kısımda Hısımlık yer alıp;

Birinci Bölüm: Soybağının Kurulması (Genel Hükümler, Kocanın Babalığı, Tanıma ve Babalık Hükmü, Evlât Edinme, Soybağının Hükümleri, Velayet, Çocuk Malları)

İkinci Bölüm: Aile (Nafaka Yükümlülüğü, Ev Düzeni, Aile Mallan)

Üçüncü kısımda Vesayet yer alıp;

Birinci Bölüm: Vesayet Düzeni (Vesayet Organları, Vesayeti Gerektiren Hâller, Yetki, Vasinin Atanması, Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık, Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması)

İkinci Bölüm: Vesayetin Yürütülmesi (Vasinin Görevleri, Kayyımın Görevleri, Vesayet Dairelerinin Görevleri, Vesayet Organlarının Sorumluluğu)

Üçüncü Bölüm: Vesayetin Sona Ermesi (Vesayeti Gerektiren Hâllerin Sona Ermesi, Vasilik Görevinin Sona Ermesi, Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları) yer almaktadır.

Aile,