4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Aile Konutu ile ilgili Kira Sözleşmesinin Feshinin iptali Davası Usul Hükümleri

- +

project-image-6

http://bosanma.org.tr/aile-konutu-ile-ilgili-kira-sozlesmesinin-feshinin-iptali-davasi-usul-hukumleri/

Aile Konutu ile ilgili Kira Sözleşmesinin Feshinin iptali Davası Usul Hükümleri

Evlilik Birliği içerisinde evlilik devam ederken eşlerden birinin diğer eşin açık rızası olmadan yada bir başka diğer sebep ile Aile konutu ile ilgili kira sözleşmesinin feshi işlemini yapması durumunda bu fesih işlemin iptali davasına ilişkin usul hükümlerini Hukuk Sistemine paralel olarak aşağıdaki konu başlıklarına göre inceleyeceğiz;

 • Görevli mahkeme,
 • Yetkili mahkeme,
 • Taraf teşkili,
 • Harç,
 • İspat yükü,
 • Murafaa,
 • Vekalet ücreti,
 • Hüküm fıkrası

Görevli Mahkeme

Aile konutu ile ilgili kira sözleşmesinin feshi işleminin iptali davasında görevli olan mahkeme aile mahkemesidir. Aile Mahkemesinin Kurulmadığı Yerlerde ise Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen asliye hukuk mahkemesi görevli mahkemedir.

Yetkili Mahkeme

Aile konutu ile ilgili kira sözleşmesinin feshi işleminin iptali davasında yetkili mahkeme “davalı” ‘lardan herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesidir. Davayı açan davacının yerleşim yeri yetkili mahkeme değildir. En sık yapılan hatalardan biridir.

Bu şu anlama gelir; Evlilik birliğinin devam etmesine rağmen ayrı yaşama gerçekleşiyorsa davacı kendi yerleşim yeri mahkemesinde davayı açamaz. Davalı olan diğer eşin ikametgahı yada işlemi yapan yani kira sözleşmesini fesh eden üçüncü tarafın yerleşim yeri mahkemesidir.

Yine dikkat edilmesi gereken nokta üçüncü tarafın tüzel kişilik olması durumunda dikkat edilecek nokta ise tüzel kişiliğin merkez yeridir.

Şöyle ki; İstanbul Pendik merkezli bir şirketin İstanbul Bağcılar da bulunan kiralamaya konu olan taşınmaza ait kiralama işlemi için eşler ayrı yaşıyor ise ve davalı eşte konuttan ayrılarak Şişli de ikamet etmesi durumunda; Dava nerede açılacaktır?

 • Konut yerleşim yeri İstanbul Bakırköy Adliyesidir bölgesinde olması nedeni ile Bakırköy Aile Mahkemeleri yetkilidir.
 • Davalı Eş İstanbul çağlayan Adliyesi Bölgesindedir, Bu nedenle davalı ikametgahına göre yetkili mahkeme İstanbul Çağlayan Aile Mahkemeleridir.
 • Davalı şirket ise İstanbul Pendik de bulunmaktadır. Buna göre yetkili Mahkeme İstanbul Anadolu Adliyesi Bölgesinde olduğu için Kartalda bulunan İstanbul Anadolu Aile Mahkemeleri yetkilidir.

İstanbul Bakırköy Adliyesine Yapılan başvuru neticesinde, Bakırköy Aile Mahkemelerinde açılan Dava Yetkisizlik nedeni ile Red Edilecektir.

Taraf Teşkili

Aile konutu ile ilgili kira sözleşmesinin feshi işleminin iptali esastan İnceleme yapılıp karar verilmesi gerekir. Bu sebeple taraf teşkili yapılması zorunludur. Evrak üzerinde karar alınamaz.

Aile konutu ile ilgili kira sözleşmesinin feshi işleminin iptali davasında taraf teşkilini davacı ve davalıya göre açıklayacağız,

Davacı

Aile konutu ile ilgili kira sözleşmesinin feshi işleminin iptali davası fesih işlemini yapanın eşi tarafından açabileceği gibi kendisi ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun ise, onun yasal temsilcisi de dava açabilir.

Kural Olarak

Kural olarak aile konutu ile İlgili kira sözleşmesinin feshi işleminin iptali davası fesih işlemini yapanın eşi tarafından açılır.

Yasal Temsilci

Fesih işlemini yapanın eşi vesayet altında ise adına dava açılabilmesi için vesayet makamınca vasiye izin verilmesi zorunludur. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 397 f. II hükmüne göre vesayet makamı, sulh hukuk mahkemesidir.

“..Vesayet altındaki kişi adına dava açılabilmesi için vesayet makamınca vasiye izin verilmesi zorunludur. ( TMK. md. 462/8) Vesayet makamınca vasiye dava açması konusunda yetki verilip verilmediği araştırılmadan davaya devam olunarak işin esası hakkında hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.” Y2HD, 08.06,2006, 2***3-9***6

Davalı

Aile konutu ile ilgili kira sözleşmesinin feshi işleminin iptali davası fesih işlemini yapan eşin yanı sıra işlem tarafı olan üçüncü kişiye karşı açılır. Bunlardan sadece birine açılması yeterli değildir. Bu nedenle Davacı eş davalı ise diğer eş ile 3. Taraftır. Ayrıca iptal edilen kira sözleşmesine konu olan taşınmaz bir başka kişiye kiralama işlemi ile kiralanmışsa işlem tarafı olmayan 3. Kişiye de husumetin yöneltilmesi zorunludur. Eksik taraf teşkili yapılmaması için husumetin eksiksiz yöneltilmesi gerekir. Bu davanın şekli unsurları arasındadır. Aksi durumda en iyimser ihtimalle dava görülse bile Yargıtay her ne karar verilirse verilsin bu kararı eksik taraf teşkili nedeni ile bozacak ve yeniden yargılama yapılacaktır. Yargıtay’ın bu noktayı atlaması olanaklar arasındaki en düşük ihtimaldir.

Fesih İşlemini Yapan Eş

Aile konutu ile ilgili kira sözleşmesinin feshi işleminin iptali davasında husumetin fesih işlemini gerçekleştiren eşe yöneltilmesi gerekir.

İşlem Tarafı Olan Üçüncü Kişi

Aile konutu ile ilgili kira sözleşmesinin feshi işleminin iptali davasında husumetin fesih işlemini gerçekleştiren eşin yanı sıra işlem tarafı olan üçüncü kişiye de yöneltilmesi gerekir.

İşlem Tarafı Olmayan Üçüncü Kişi

Fesih işlemini yapanın eşi aile konutu ile ilgili kira sözleşmesinin feshi işleminin iptali davasında husumeti aile konutunu işlem tarafı üçüncü kişiden devralan varsa işlem tarafı olmayan üçüncü kişiye de yöneltmesi gerekir.

Harç

Aile konutu ile ilgili kira sözleşmesinin feshi işleminin iptali davasında gerçekleştirilen talep nisbi harca tabidir. Bu nedenle harcın eksiksiz yatırılması ile süreçler başlayacaktır. Eksik olan harç bedelinin tamamlanmadan dava süreçlerinin devam etmemesi gerekir.

 • ETİKETLER

Aile Hukuku, Aile Konutu Davaları, Türk Hukukunda Aile Konutu, Yargılama Usulü,