4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Aile Konutu Şerhi Davası Yargılama Gideri

- +

project-image-6

https://bosanma.org.tr/aile-konutu-serhi-davasi-yargilama-gideri/

Aile Konutu Şerhi Davası Yargılama Gideri

Aile konutu olduğuna dair şerh verilmesi istemine ilişkin davaya ilişkin yargılama giderlerinden eş sorumludur.

Bir başka anlatım ile Aile konutu şerhi Malik olan eş tarafından yapılması planlanan yada yapılan (bir başka dava ile satış iptali gerçekleşmiş olabilir) aile konutu üzerindeki işlemlerin yapılmasını önleyici bir mantıktadır. Bu nedenle mülkiyeti malik olan eşte kısmen yada tamamen bulunan eşe husumet yöneltilir. Eş olması nedeni ile Davaya müdahil edilen hukuki yararı zedelenebilecek diğer davalıların eş ile aynı statüde görülmesi Yargılama Giderinin Tayini aşamasında mümkün değildir. Bu nedenle Yargılama gideri sadece husumetin yöneltileceği malik olan eşe yükletilebilir.

“..Davacının, aile konutu şerhi konulmasına ilişkin talebi kabul edilmiştir. Şerh, malikin tasarruf yetkisini kısıtlar ve şerhin muhatabı, taşınmazın malikidir. O halde, bu talebin kabulü nedeniyle davacı yararına hükmedilen vekalet ücretinden davalı kocanın sorumlu tutulması gerekirken, davalı bankanın da sorumluluğuna karar verilmesi doğru bulunmamıştır.” Y2HD, 09.10.2008 1***9-1***1

“..Davalı-davacı kadının aile konutu şerhi verilmesine dair talebi mahkemenin 11.12.2007 günlü ara kararı ile kabul edilmiş ve Tapu Sicil Müdürlüğüne yazı yazılarak tarafların birlikte oturdukları konuta aile konutu şerhi konulmuştur. Davalı-davacı kadın davasını ispat etmiş ve haklı olduğu kanıtlanmıştır. Mahkemece davalı-davacı kadın lehine yargılama gideri ve vekalet ücreti takdiri gerekirken davacı-davalı koca lehine bu dava içinde yargılama gideri ve vekalet ücreti takdiri doğru olmamıştır.” Y2HD, 13.10.2010. 1***9-1***2

“..Davacının aile konutu şerhi konulmasına ilişkin talebi kabul edilmiştir. Şerh, malikin tasarruf yetkisini kısıtlar ve şerhin muhatabı taşınmazın malikidir. O halde bu talebin kabulü nedeniyle davacı yararına hükmedilen vekalet ücretinden davalı kocanın sorumlu tutulması gerekirken davalı bankanın da sorumluluğuna karar verilmesi isabetsiz olmuştur (Y2HD. 9.10.2008 gün 2008/12419-12941). Ancak bu husus yeniden yargılama gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması gerekmiştir (HUMK.md.438/7). Sonuç: Temyiz edilen hükmün; yukarıda 2.bentte açıklanan nedenlerle mahkeme hüküm fıkrasının davacı yararına vekalet ücreti takdirine İlişkin 4.bendinde yer alan “davalılardan” sözcüğünün hükümden çıkarılmasına, yerine “davalı Abidin’den” sözcüklerinin yazılması suretiyle bu kısmının düzeltilmiş olarak diğer yönlerinin ise yukarıda 1 .bentte açıklanan nedenlerle onanmasına,” Y2HD. 21.10.2010. 5***6-1***5

  • ETİKETLER

Aile Hukuku, Aile Konutu Davaları, Aile Konutu Şerhi, Aile Konutu Şerhi Davası, Türk Hukukunda Aile Konutu, Yargılama Usulü, , ,