4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Aile Konutu Şerhi Davasında Harç

- +

project-image-6

http://bosanma.org.tr/aile-konutu-serhi-davasinda-harc/

Aile Konutu Şerhi Davasında Harç

Aile konutu şerhi verilmesine yönelik istem bağımsız bir dava ile istenebileceği gibi başka bir dava ile birlikte de istenmiş olabilir.

Aile Konutu Şerhi Davası Harca Tabidir.

Diğer davaların içerisinde harca tabii olanlar için; aile konutu şerhi davasının devam edebilmesi için alınan harcın dışında açılan ikinci davanın da nisbi veya maktu harca tabii olmasına yani harcın türüne bakılmaksızın harçlar kanunu hükümlerine göre peşin olarak yatırılması gerekmektedir. Bu nedenle birinin harcının ödenmesi diğerinin harcının ödenmemesi durumunda yerel mahkeme de bu durum atlanmış ve yargılamaya devam edilmesi durumunda bile usule ve yasaya aykırı olması nedeni ile temyiz talebi oluşması durumunda bozulacaktır.

Aile konutu Şerhi davasında harç maktu olmakla birlikte aynı zamanda yargılamaya devam edilebilmesi için peşin alınır. Harç olması nedeni ile ayni haklara taalluk etmesi nedeni ile de değer üzerinden hesaplanır.

Harç bedeli ile ilgili olarak Aile konutu Şerhi davası talebinin yapıldığı dilekçe üzerinden harcın belirlenmesi ve harcın ödenmesi ile ilgili olarak talep yapılabilir. Bu işlemin de küçük de olsa masrafı mevcuttur. Bunun ödenmesi durumunda mahkeme tarafından değer belirleneceği için itiraz söz konusu olmaz ve bu yön üzerindeki belirsizlik iddiaları nedeni ile temyiz edilemez.

  • ETİKETLER

Aile Hukuku, Aile Konutu Davaları, Aile Konutu Şerhi, Aile Konutu Şerhi Davası, Türk Hukukunda Aile Konutu, Yargılama Usulü,